Národné fórum údržby 2022

Vážení priatelia a priaznivci údržby,

po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 a úspešne zvládnutej, termínovo i miestne posunutej konferencii v roku 2021, si dovoľujeme oznámiť konanie medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2022, ktoré sa opäť uskutoční v tradičnom termíne koncom mája a vráti sa na tradičné miesto v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Účastníci minuloročnej konferencie vysoko oceňovali, že sa nám podarilo konferenciu v roku 2021 zorganizovať a potvrdili tak nenahraditeľnosť osobných stretnutí.

Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

Konferencia je jedinečným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a služby pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

Pozývame vás prísť a podeliť sa o svoje skúsenosti, predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, uvidieť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

Národné fórum údržby 2022
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
31.5. - 1.6.2022
30.5.2022 o 17:00 sa bude konať Valné zhromaždenie SSU (platí pre členov SSU)

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Nové trendy v riadení údržby
  • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
  • Maintenance 4.0
  • Informačné systémy údržby
  • Kybernetická bezpečnosť a údržba
  • Prediktívna údržba a diagnostika
  • Inovatívne technológie údržby
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia
  • Vzdelávanie pracovníkov údržby
  • Údržba infraštruktúry

www.ssu.sk

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz