Národní centrum Průmyslu 4.0 na MSV ukáže, kudy se bude ubírat průmysl

Národní centrum Průmyslu 4.0 na MSV ukáže, kudy se bude ubírat průmysl

Možnost konzultovat digitální zralost vlastní firmy s přítomnými experty u piva, které načepuje robot. To vše v kulisách Technologického ostrova plného inovací.  Právě tak se v  letošním roce vůbec poprvé představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Národní centrum Průmyslu 4.0. V rámci Digitální továrny 2.0 instalovalo Technologický ostrov, jehož součástí bude pestrá expozice založená na instalované 5G průmyslové síti a robotických aplikacích, které ji budou využívat. Na pomoc si Národní centrum Průmyslu 4.0 přizvalo partnery T-Mobile, výzkumné centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP a Českou spořitelnu. Na digitálním pódiu návštěvníky čekají moderované diskuse předních osobností českého průmyslu na aktuálně palčivá témata. Do čeho investovat? A kde na to vzít finance?

Expozice Národního centra Průmyslu 4.0 na strojírenském veletrhu bere v potaz aktuální situaci. Pozornost je proto zaměřena na ta řešení, která se v praxi osvědčila jako účinný pomocník při zvládání krizí.  Důraz je kladen na zvyšování přidané hodnoty, práci s daty, strategické plánování rozvoje firmy, a také udržitelnost – materiálovou i energetickou. Propracovaná strategie společně s technologiemi jako je 5G, digitální dvojče a chytré aplikace postavené na datech jsou jedinou cestou v boji se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu, variabilitu a rychlost výroby a cenu zdrojů. 

„Potřeba investovat do digitalizace, robotizace a automatizace – a současně do vzdělávání, výzkumu a kvality servisu – je v současné době ještě urgentnější než dřív. Jen tak mohou být české firmy úspěšnější ve vytváření vyšší přidané hodnoty, což nejenže zvýší jejich konkurenceschopnost, ale zároveň sníží podíl výdajů na stále dražší energie a materiály. Digitalizace nepředstavuje buzzword, nýbrž cestu k přežití,“ říká Pavel Kračmár, člen představenstva České spořitelny. 

 „Za pár let našeho působení jsme si vydobyli status těch, kteří nejen tvoří a prezentují vize pro průmyslovou výrobu budoucnosti, ale také těch, kteří je díky svým technologickým partnerům a nejmodernější infrastruktuře realizují a posouvají na hranice možného. To potvrzuje i aktuální spojení NCP 4.0 – RICAIP – T-Mobile a Česká spořitelna“, říká Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 a pokračuje: „Na MSV tak neukazujeme „jenom“ 5G síť, ale již funkční a praktické aplikace využívající vlastností této sítě, jako je vysoká rychlost a stabilita. Pro zavádění novinek do výroby je kritická infrastruktura testbedů pro Průmysl 4.0 v Praze a v Brně financovaná česko-německým centrem RICAIP.“ 

Jak vás v krizi může zachránit robotický výčepní? Samozřejmost, s jakou vám zvládne naservírovat zlatavý mok, je inspirující. Nasazení sofistikovaných strojů do výroby může výrazně zvýšit její efektivitu a snížit chybovost.  „Robotický výčepní není jen ukázkou toho, že i tak delikátní práci, jako je čepování piva, dnešní roboty hravě zvládnou. Daná aplikace je i projektem, ve které sledujeme energetickou efektivitu výčepních zařízení,“ vysvětluje spojení technologie a gastronomie Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. „Na míru pro expozici na MSV jsme připravili i robot s ručním naváděním pro spolupráci robota a člověka v prostředí 5G sítě.“

„Pomocí digitalizace a automatizace se dlouhodobě snažíme zvyšovat konkurenceschopnost českého průmyslu. Privátní kampusové 5G sítě pomohou nejen zjednodušit výrobní procesy a pracovat s minimální chybovostí, ale také například optimalizovat spotřebu energií na minimum, aniž by to mělo vliv na výrobu či provoz,“ říká Luboš Lukasík, ředitel komerční Enterprise Market divize T-Mobile Czech Republic a dodává: „Spolupráce s Národním centrem Průmyslu 4.0 je v tomto klíčová, protože výzkumné prostředí Testbedu může firmám prakticky ukázat, jaké výhody jim může privátní 5G kampusová síť přinášet. Strojírenský veletrh je tak skvělá příležitost, jak 5G sítě ukázat i širší veřejnosti, která nemá tolik možností vidět a vyzkoušet si tuto technologii v praxi.“

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje přední nositele inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice. Centrum v současné době sdružuje více než 50 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry včetně technických univerzit ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUL a ZČU. Našimi hlavními průmyslovými partnery jsou Siemens, Škoda Auto a T-Mobile Česká republika. Centrum bylo založeno v roce 2017 profesorem Vladimírem Maříkem a dalšími průkopníky Průmyslu 4.0 a je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. www.ncp40.cz

Česká spořitelna je nejstarší českou bankou, její kořeny sahají až do roku 1825. Česká spořitelna je největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponuje největší sítí poboček a bankomatů a digitální bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní aplikací na českém trhu. Bankovní služby a finanční poradenství poskytuje všem typům zákazníků, ať jde o individuální klientelu, drobné podnikatele, malé a střední firmy až po velké korporace a klienty z veřejného sektoru. Od roku 2000 je Česká spořitelna součástí evropské bankovní skupiny Erste. www.csas.cz

RICAIP - Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production - Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – je nově založené mezinárodní distribuované výzkumné centrum excelence (CoE) založené na strategickém partnerství čtyř předních českých a německých výzkumných institucí. Zakládajícími partnery jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik) se sídlem v Saarbrückenu.  www.ricaip.eu

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu, v současné chvíli svou sítí páté generace pokrývá 30,9 % obyvatel ČR. Jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi. Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR. T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.

Jednou z priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. Vedle naplňování konkrétních cílů v rámci iniciativy Green Deal se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje i na zmírnění digitální propasti a mentální wellbeing a podporu společensky zodpovědných aktivit. Společnost cíleně podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá při mimořádných událostech a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR. T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3). Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá téměř 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna Testbedem pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. CIIRC ČVUT podporuje horizontální spolupráci mezi všemi částmi (fakultami a ústavy) ČVUT a otevírá prostor pro vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími univerzitami, s Akademií věd ČR, s průmyslovými společnostmi a mezinárodními institucemi. CIIRC ČVUT vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů. Více informací na www.ciirc.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti  „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.