Pozvánka na seminář Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování

Pozvánka na seminář Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování

Český svářečský ústav pořádá 24. ročník odborného semináře Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Seminář se bude konat v termínu 22.-24. 9. 2021 v horském hotelu Sepetná na Ostravici.

Seminář je součástí dalšího odborného vzdělávání vyššího svářečského personálu a je jednou z podmínek pro získání certifikátu příslušné kvalifikace. Letošní seminář se uskuteční u příležitosti životního jubilea pana Prof. Ing. Jaroslava Koukala, CSc.

Účastníci semináře obdrží osvědčení o účasti.

Uzávěrka přihlášek je 17. 9. 2021, kapacita ubytovacích míst v místě konání je omezená.

Bližší informace, program semináře a závazná přihláška je ke stažení jako součást této webové pozvánky.

 

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz