Společný podnik s rovným podílem 50:50 společností Bosch a BASF Digital Farming, zaměřený na technologie pro digitalizaci zemědělství, získal souhlas všech příslušných orgánů a byl zaregistrován jako Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH se sídlem v německém Kolíně nad Rýnem.

Než začneme, je třeba upozornit, že úvodník tohoto čísla ovlivňuje hned několik silných vjemů autora. Primárně vzniká po první vakcinaci, což může znamenat, že myšlenky mohou být ovlivněny negativními projevy očkování či vadnými signály v bájných mikročipech. Daleko důležitější roli však při tvorbě tohoto textu sehrál intenzivní zážitek z letošní konference Digitální výroba 2021, který stále postupně vstřebávám.

Přinášíme vám rozhovor s Dirkem Finstelem, mimořádným viceprezidentem pro Embedded IoT Europe ve společnosti Advantech.

Lidská historie nezná jiný nápoj tak složitý na výrobu, náročný na technologie a do velké míry závislý na schopnostech svého tvůrce. Češi patří mezi několik málo národů, které si během minulých století vytvořily vlastní pivní kulturu. K moderní kultuře výroby tohoto moku pak bezesporu patří i nové nástroje automatizace a modernizace, jimž se tradičně věnuje konference, která při zmírněných epidemiologických opatřeních znovu připomněla krásu setkání u orosené skleničky chmelového pokladu.

Digitalizace výrobního podniku není disciplínou, kterou by měli ovládnout jen ti největší. Není také pravda, že by nutně probíhala pouze v automobilovém průmyslu. Naopak je potřeba jí věnovat pozornost napříč celým průmyslovým spektrem.

Strana 1 z 23