Digitalizace výrobního podniku není disciplínou, kterou by měli ovládnout jen ti největší. Není také pravda, že by nutně probíhala pouze v automobilovém průmyslu. Naopak je potřeba jí věnovat pozornost napříč celým průmyslovým spektrem.

Nová nečekaná rizika odhalená nástupem COVID-19 vrhla nové světlo na výhody automatizace a robotizace ve výrobě. Možná i to stálo za rozhodnutím uskutečnit tradiční konferenci ROBOTY 2021, i když v poněkud netradiční formě. Naštěstí s tradičně silným obsahem. Konference jako každý rok zkoušela mapovat trendy v robotice i přidružené automatizaci. Nikoho jistě nepřekvapí, že je utváří právě příslovečný nový normál ve výrobě. Jaké však ty aktuální trendy jsou?

Do této jedné věty by se daly shrnout závěry letošního Fóra údržby 2020. Informacemi nabitý celodenní program se v letošním roce kvůli vládním nařízením nemohl konat formou tradiční konference. Organizátoři ze společnosti Trade Media International proto nachystali neotřelý formát celé akce. Všechny přednášky i živé diskuze se odehrály ve virtuálním studiu; nutno dodat, že přes počáteční dětské nemoci spojené s živým vysíláním, tento formát celé akci nesmírně slušel.

Nešetřete na údržbě, nevyplatí se to. Tak jednoduše zní slogan a myšlenka tradičního setkání pro management údržby v jeho nové virtuální formě. Nenechte se ovšem zmást, nepůjde o další z plejády webinářů. Organizátoři z Trade Media International slibují, že téma dostane formát, který si zaslouží, byť vzhledem k situaci stále jen virtuální.

Nejen o úsporách, ale i strategických investicích do moderních technologií, které je následně generují, se ve čtvrtek 24. září živě diskutovalo v ostravském hotelu Vista v rámci semináře Úspory v průmyslu 2020. Je až neuvěřitelné, že se společnosti Trade Media International podařilo v současné nelehké době a při dodržení všech hygienických nařízení zorganizovat již třetí živé setkání zájemců o moderní technologie a jejich aplikace do výrobních podniků.

Strana 1 z 8