Technical Computing Camp 2021

Společnost HUMUSOFT s.r.o. zve k účasti na osmém ročníku setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí MATLAB®, COMSOL Multiphysics® a dSPACE. Technical Computing Camp 2021 se bude konat 9. a 10. září 2021 v Hotelu Rakovec na Brněnské přehradě.

V průběhu akce Technical Computing Camp představíme moderní nástroje pro technické výpočty a počítačovou simulaci, MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE. Součástí budou přednášky o technických tématech, interaktivní ukázky aplikací, soutěž, tvořivá dílna i prostor pro neformální diskuze. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří fyzikální modelování systémů, vývoj autonomních systémů, bezdrátové komunikační systémy, deep learning, machine learning, moderní trendy ve FEM výpočtech a elektromobilita. Přednášet budou odborníci z firmy HUMUSOFT s.r.o. i další zvaní přednášející.

V rámci akce Technical Computing Camp bude probíhat soutěž o nejlepší uživatelský projekt. Zveme vás k účasti v této soutěži. Ukažte ostatním účastníkům výsledky své práce nebo svůj domácí projekt! Studenti se mohou zúčastnit i se svou diplomovou či bakalářskou prací.

Setkání je určeno všem, kteří se v neformálním prostředí chtějí dozvědět více o možnostech využití inženýrských nástrojů MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE. Na své si přijdou jak stávající uživatelé uvedených systémů, tak začátečníci a příznivci výpočetních, modelovacích a simulačních systémů. Nástroje si budete moci vyzkoušet a následně své poznatky a dotazy diskutovat s dalšími účastníky.

Neopomněli jsme vyčlenit dost času také na společensko-zábavné aktivity a dobré pivo i jídlo.

Zveme všechny technické pracovníky z komerčního sektoru i zájemce z řad akademické obce.

https://youtu.be/_959L-hGfbY

Informace o setkání Technical Computing Camp 2021, včetně průběžně aktualizovaného programu a registračního formuláře, jsou k dispozici na http://www.humusoft.cz/tcc.

HUMUSOFT - ve službách vědy a techniky

HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1991. Společnost má sídlo v Praze a pobočku v Bratislavě. V současnosti má 20 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu a prodej přístrojového a programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, vědeckotechnický software, simulace technologických i podnikových procesů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků.

www.humusoft.cz