Umělá inteligence optimalizuje výrobu

Umělá inteligence optimalizuje výrobu

Využití umělé inteligence, strojového učení nebo virtuální reality/rozšířené reality (AR/VR) v elektronickém obchodě, v počítačových hrách nebo ve zdravotnictví je v komerční sféře již samozřejmostí. Stále více se však prosazuje také v průmyslu. Veletrh HANNOVER MESSE 2019 ukáže v rámci hlavníhotématu „Industrial Intelligence“, jak se v průmyslu umělá inteligence využívá.

Hannover. „Je jedna výzva, která je ještě větší než digitální transformace svého vlastního podnikání a tou je její neuskutečnění.“ Autorem této jednoznačné formulace je Cağlayan Arkan,General Manager ve společnosti Microsoft pro oblast Manufacturing & Resources Industry. Veletrh HANNOVER MESSE je už mnoho let motorem vývoje Průmyslu 4.0. Letosv dubnu bude stát v popředí pozornosti využití umělé inteligence, strojového učení a   VR/AR. „Propojení strojů ve výrobě a vývoj chytrých komponent přináší velká množství dat, která představují základ využití inovativních technologií, jako jsou Machine Learning, Digital Twin nebo VR/AR,“ říká Arno Reich, Global Director Digital Factory v týmu veletržní správy HANNOVERMESSE. Do Hannoveru přijede v dubnu mnoho vystavovatelů, kteří předvedou svá řešení na bázi umělé inteligence.Microsoft bude jedním z nich. „Průmyslovým podnikům pomáháme získat pomocí digitálních technologií ze svých dat ještě více důležitých poznatků, které mohou uplatnit ve svých obchodních rozhodnutícha znásobit tak své podnikatelské úspěchy,“ říká C. Arkan. „Microsoftjim umožňuje budovat s technologiemi jako je umělá inteligence, smíšená realita a digitální dvojčata,  3D tisk nebo Blockchain digitálně propojené továrny, rozšiřovat stávající produkty o digitální služby (Product-as-a-Service) a vytvářet kompletně nové  obchodní modely a důsledně digitalizovat své řetězce tvorby hodnot.“

Technologie na bázi umělé inteligence, zvláště Machine-Learning a Deep-Learning,nacházejí velmi rychle cestu do továren a výrobního průmyslu.  Tak lze v průmyslové výrobě přistupovat k úkolům, které byly dosudneřešitelnénebo řešitelné jen velmi náročně.  Příkladem je rozpoznání vzorů a korelací na bázi nestrukturovaných dat jako jsou obrázky, videa nebo zvuky v kombinaci se strukturovanými daty z výroby.  Výhodou je, že takové propojení snižuje náročnost identifikace závad nebo problémů.  Učící se systémy se tak stávají základem plynulého zlepšování výroby.Zatímje však třebaještě překonat několik překážek.  Velkou úlohu bude například hrát bezproblémová souhra informačních technologií a umělé inteligence.  Souhra mezi stávajícími „starými“ IT systémy s dlouhodobou potřebou investic na jedné straně a technickými a organizačními požadavky nových technologií na druhé straně je však často problematická.   „Tak zvané ´Two Speed IT‘ jsou často velkou překážkou pro zavedení systémů umělé inteligence, ale také jiných technologických inovací jako jsou   IoT nebo Blockchain,“ říká Ralf Bucksch, Technical Executive Watson IoT Europe ve společnosti IBM. „IBM proto na veletrhu Hannover Messe 2019 ukáže nejen potenciály nových technologických možností, ale také, jaké kroky je třeba podniknout jako první.“

Tento názor potvrzuje také Rainer Glatz, jednatel Svazu německých výrobců strojů a zařízení VDMA se zaměřením na digitální automatizaci, software a digitalizaci: „Ve využívání umělé inteligence v průmyslu jsmezatím na samémzačátku. Vedle prediktivní údržby je řada dalších oblastí jejího využívání při optimalizaci výroby, u vysoce parametrizovaných systémů, inteligentního zpracování obrazu nebo hodnocení dodavatelů na bázi historie.“ Průmysl se takv důsledku digitální transformace ubírá dál cestou radikální proměny.  „IT a software už nebudou využívány kpodpoře interních podnikových procesů, nýbrž jako základ vývoje vlastních inteligentních produktů a služeb pro budoucí obchodní úspěchy, “ říká R. Glatz.

„Strojní učení založené na cloudu a   VR/AR se už uplatňuje v mnoha oblastech. Vzhledem k velkému množství přenášených dat je třeba, aby strojní učení a   VR/AR byly v budoucnu také k dispozici u mnoha výrobních operacích a v sítích, tedy jako pevná součást Edge-Computingsve výrobních halách v blízkosti strojů, “ říká  Dr. Cesim Demir, CTO, Automotive and Manufacturing Solutions Huawei West European OpenLab. „Požadavky na Edge-Computing rostou, přitom mají být příslušná zařízení stále levnější. Výzva spočívá v tom, najít rovnováhu mezi nízkými náklady na vybavení a zajištění vysokého výkonu zařízení Edge.  Do digitální transformace a Průmyslu 4.0bude investovatmnoho firem, pokud jim tato investice přinese také příslušné dlouhodobé výhody před konkurencí. Optimalizujeme poměr mezi náklady a užitkem, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout vhodná řešení.“

Na veletrhu HANNOVER MESSE budou aplikace pro Průmysl 4.0 a řešení z oblastí Cloud a Industrial Security, AI a Machine Learning, Digital Twin, VR/AR a Big Data Management prezentovány v halách č. 5, 6, 7 a 8 v rámci výstavní oblasti Digital Factory.

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh.    Jeho hlavní téma „Integrated Industry - Industrial Intelligence“ odráží současný stav a budoucí vývoj digitalizace výroby a energetických systémů.  Vedle šesti vedoucích veletrhů – IAMD / Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology - zahrnuje zvláštní oblasti pro startupy a témata věnovaná práci a profesní kariéře.  Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Příští veletrh HANNOVER MESSE se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019 v Hannoveru. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2019 je Švédsko.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com