Vzdělávání pracovníků údržby

Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby dle normy ČSN EN 15628:2015 Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.

Kurz Manažer údržby

Je harmonizovaný s požadavky EFNMS, akreditovaný MŠMT a zakončený akreditovaným personálním certifikátem. Kurz je možno využít pro rekvalifikaci pracovníků.

Cílová skupina: Manažeři údržby, asset manažeři, facility manažeři, vedoucí údržby, hlavní mechanici, TPM facilitátoři apod. s vysokoškolským i středoškolským předchozím vzděláním.

Kurz Technik údržby

Komplexní vzdělávání a trénink Technika údržby je realizován v souladu s požadavky (EFNMS). Kurz Technik údržby je harmonizován s akreditovaným kurzem Manažer údržby (MÚ) tak, že je umožněno absolventům TÚ pokračovat v nástavbovém studiu a získat plnohodnotný certifikát MÚ v některém z následujících běhů.

Cílová skupina: Technici údržby se středoškolským i vysokoškolským vzděláním se zaměřením na informační systémy, tvorbu programů údržby, provozní spolehlivost strojů, technickou diagnostiku, prediktivní údržbu a technologii údržby.

Kurz Mistr údržby

Komplexní vzdělávání a trénink Mistra údržby je realizován v souladu s požadavky (EFNMS).

Cílová skupina: mistři údržby

Kurz Technik údržby a Mistr údržby připravíme i na míru organizacím. Přizpůsobíme obsah i rozsah kurzu, vyškolíme pracovníky přímo ve vašem prostředí.

Kromě těchto pravidelně vypisovaných veřejných kurzů organizuje ČSPÚ i řadu jedno a dvoudenních seminářů ve variantách:

  • Veřejný seminář – výuka probíhá v našich školících prostorách na ČZU v Praze
  • Seminář na míru – přizpůsobený podmínkám zákazníka na témata vybraná zákazníkem

Analýza (audit) managementu údržby a poradenská činnost

Česká společnost pro údržbu poskytuje organizacím provedení nezávislého auditu (analýzy) managementu údržby, jehož výstupem je zhodnocení současného stavu, popis silných a slabých stránek a formulace nápravných opatření. Na základě analýzy pak ČSPÚ nabízí spolupráci a pomoc při realizaci nápravných opatření.

Informace naleznete na webu https://udrzba-cspu.cz/.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz