XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky

XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky

Asociácia technických diagnostikov SR, Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Asociácia technických diagnostikov ČR, Slovenská spoločnosť údržby, Zväz automobilového priemyslu SR a Zväz slovenských vedecko- technických spoločnostísi Vás dovoľujú pozvať na XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, ktorý sa uskuteční 4. a 5. októbra 2022.

Ciele konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov. Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov. Odbornosť programu a konferencie podporuje aj fakt, že Asociácia technických diagnostikov SR je členom ČO ZSVTS – Členskej organizácie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Odborné zameranie

  • Riadenie údržby - „home office“ údržbárov počas pandémie COVID -19,

  • technická diagnostika ako podpora Industry 4.0 (multikriteriálna diagnostika,
    vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termodiagnostika a iné),

  • progresívne, nedeštruktívne a testovacie metódy,

  • normalizácia v oblasti technickej diagnostiky a údržby,

  • bezpečnosť, kvalita a environment v údržbe.

http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/aktivity/dis

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz