Názory a komentáře

Pandemie zatím neovlivnila úbytek pracovních pozic. Podle dat Úřadu práce je nezaměstnanost na hodnotě 3,7 procenta. Své zaměstnání si stále drží i odborníci, kteří obsluhují CNC stroje. Firmy, jež chtějí inovovat a zefektivnit výrobu nasazením moderních obráběcích strojů, tak narážejí…
Otázky a úvahy o proměnách trhů v souvislostmi s událostmi uplynulého roku slýcháme na každém kroku. Jak vnímají změny ve společnosti MiR, zástupce mobilních robotů a jakým výzvám společnost čelí? Na to chtělo odpovědět virtuální tiskové setkání se zástupci společnosti. Pro čtenáře…
Komentář Karla Kotouna, senior konzultanta v oblasti finančních služeb Accenture ČR.
Krize a změny způsobené pandemií odhalily, že i zavedené procesy, které bylo historicky těžké měnit, nebo je šlo jen pomalu modernizovat, mohou být přeměněny a zefektivněny. Reakce společností se zrychlila, procesní a organizační změny jsou implementovány s frekvencí a rychlostí, kterou si…
Než začneme, je třeba upozornit, že úvodník tohoto čísla ovlivňuje hned několik silných vjemů autora. Primárně vzniká po první vakcinaci, což může znamenat, že myšlenky mohou být ovlivněny negativními projevy očkování či vadnými signály v bájných mikročipech. Daleko důležitější roli však při…
„Vzkaz českým výrobcům obráběcích strojů: soustřeďte se na přidanou hodnotu, zdražte svoje stroje a najměte si kvalitní obchodníky,“ zaznělo mimo jiné na konferenci Digitální výroba od Tomáše Duby ze společnosti Siemens.
Studie Accenture poukazuje, že organizace připravené na budoucnost dosáhnou průměrného zvýšení efektivity o 13,1 % a ziskovosti o 6,4 %. Ty, které se v posledních třech letech zaměřily na svou připravenost na budoucnost („future-ready“), navíc vykázaly zlepšení rychlosti inovace produktů…
Strana 1 z 8