Názory a komentáře

Obyvatelé měst se celé roky potýkají s nepříznivými podmínkami přepravy: hustou dopravou vytvářející dlouhé kolony, přílišným hlukem, špatnou kvalitou vzduchu a omezenými možnostmi parkování, problémů však existuje vícero.
Téměř celý letošní rok ovlivňovala náš osobní i profesní život pandemie viru COVID-19. Rychlá potřeba zavedení vzdálené práce vedla řadu podniků všech velikostí k zaváděním technologií, které jim pomáhají udržet provozní efektivitu. Rok 2020 proto urychlil nástup souvisejících technologických trendů. Dá…
Blíží se konec roku. Možná by si letos mohl trochu pospíšit. Troufám si tvrdit, že mezi čtenáři asi nebude mnoho jedinců, kteří by v tomto podivném roce označeném stigmatem 2020 chtěli setrvat déle, než je to nezbytně nutné. Ani já se nebudu přesvědčovat, že z něj…
Bilancovat s posledním letošním vydáním časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku uplynulý rok by se pravděpodobně minulo účinkem. Všichni, kteří ho přežili ve zdraví, se nejspíše upínají k roku následujícímu s přáním, aby se vše vrátilo do starých kolejí. Predikovat v současné situaci…
Digitální transformace výroby umožňuje již dnes přístup k informacím z provozu odkudkoliv a v podstatě z jakéhokoli „chytrého” zařízení připojeného k internetu. Dokonce je možné i automatizované provozy na dálku spravovat a řídit.
Průběh tzv. čtvrté průmyslové revoluce silně zasáhla globální epidemická krize spojená s onemocněním Covid-19. Totéž platí také pro Českou republiku. Následky opatření pro zmírnění šíření nákazy se dotýkají prakticky všech součástí lidského života. Ztráty počítá i průmysl. Podle analytiků se průmysl…
Ať už bude další vývoj jakýkoli – a nevypadá to zrovna růžově – v jednom se shodují téměř všichni odborníci. Svět, jak jsme jej znali, se změnil. Nově budeme datovat zřejmě b. c. / a. c., i když už to ztratí…