Názory a komentáře

S rostoucím tempem rozvoje technologií rostou i obavy z budoucí nadbytečnosti člověka. Bleskový pokrok automatizace, sítěmi řízených robotů Průmyslu 4.0 a umělé inteligence v nás zanechává poměrně oprávněný pocit, že jediné, k čemu budeme dobří, bude zhasínání světel při odchodu…

O strojích a lidech…

září 29, 2018
Automatizaci, robotizaci a jistě i digitalizaci čekají žně. Nejsem žádný propagátor myšlenky vyhnat lidi z výroby, ale zprávy posledních dní mě utvrzují v tom, že je něco shnilého ve státě průmyslovém. Jakožto člověk z lidu musím podporovat všechny snahy a tlaky ze…
Popelářům odzvonilo, dětské sny je potřeba směřovat k práci mozkových chirurgů ve výrobě! Aktuální průzkum stavu v odděleních údržby tuzemských průmyslových podniků potvrzuje jejich rostoucí roli v hierarchii firmy. Stejně tak i možnosti, jak údržbářské úsilí přetavit na zisk. Většina respondentů se také shoduje, a…
Žijeme v době, která se z pohledu automatizační techniky nijak významně neliší od dob předchozích. Vývoj, zejména v oblasti elektrotechniky a elektroniky, se nedá zastavit, ba naopak se ještě zrychluje. Je jedno, jestli probíhající změny nazveme revolucí nebo zrychlenou evolucí, nové technologie, koncepce,…
Vzestup internetu věcí představuje pro společnosti velkou příležitost k tomu, aby využily nová zařízení k lepší a inteligentnější práci s podnikovými daty. Společnost IDC odhaduje, že   celosvětové výdaje na IoT dosáhnou v roce 2018 výše 772,5 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 14,6 % oproti…
Průmysl 4.0 je obestřen řadou fenoménů, ale tím největším je vlastně on sám. Už bychom asi nenašli nikoho, kdo by na něj po všech těch verbálních strkanicích neměl svůj názor. Přitom řada z nás – ano i já – se postupně…
Výzva Průmysl 4.0 a její transformace do konceptu Údržba 4.0 dělá zodpovědným manažerům údržby mnoho vrásek na čele.