4 + 1 předpověď pro automatizační rok 2019

4 + 1 předpověď pro automatizační rok 2019

Nechápejte to špatně, opravdu nechci začínat nový kalendářní rok povídáním o Průmyslu 4.0, ale jsem k tomu okolnostmi donucen. Rád bych se zamyslel nad možnými hlavními trendy, které budou k vidění na poli průmyslové automatizace v letošním roce. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že právě toto téma bude i nadále rezonovat industriálním éterem. Na druhou stranu je dost pravděpodobné, že již definitivně odezní otřepané mlácení prázdné slámy a dojde ke skutečnému odhalování přínosů dobře zvládnuté digitální transformace.

Firmy dnes čelí velkému tlaku a jsou nuceny investovat do nových technologií. Ne vždy to však musí dopadnout ideálně. Řada společností svá strategická rozhodnutí přenáší ven z firmy a podléhá až příliš lákavým slibům. Investice do nových technologií jsou samozřejmě potřeba, ale pořád v kontextu toho, co firma skutečně potřebuje. Ruku v ruce s tím dojde k větší adopci řešení, která jsou již dobře odzkoušená – například nástroje pro lepší management údržby. Častěji se ovšem budou testovat i další směry digitalizačních invencí, k nimž patří rozšířená a virtuální realita či využití umělé inteligence v průmyslovém prostředí. Jisté je však to, že o Průmyslu 4.0 ani zdaleka nepadlo poslední slovo.

Druhým nejčastějším tématem, a to i přesto, že řada publikací tyto dvě vymoženosti hodí klidně do stejné škatulky, je bezesporu průmyslová robotizace. Zejména pak ve středních a menších podnicích, které si častěji umějí najít zajímavá řešení na místech, kde to dříve nebylo možné či ekonomicky zajímavé. Rozhodující zde pak bude skutečnost, jak dlouho se podaří udržet současné (dle mého ne úplně udržitelné) nastavení personálního trhu. „Roboty 2019“ tak nezůstane pouze zažité označení naší výroční konference, ale pro mnohé firmy to bude strategické investiční heslo.

Automatizace bude ovšem i nadále sklouzávat k čisté digitalizaci. Vedle zcela jasného prvního trendu se do popředí zájmu manažerů průmyslových podniků dostanou data. U těch rozumnějších však nepůjde o pouhý sběr dat, k tomu naleznete na trhu bezpočet řešení. Akčním plánem roku 2019 musí být bezesporu nastavení principů pro správnou práci s daty. Nejednou i ze stránek našeho časopisu zaznělo, že sběr dat (i těch s přídomkem big) je k ničemu, pokud jich neumíme správně využít a přeměnit je ve skutečně potřebné informace. A co více, tyto informace dále přetavit v konkurenční výhodu.

Posledního trendu jste si možná všimli již sami, pokud jste navštívili některou z větších výstav věnovaných průmyslové automatizaci. Zatímco v minulosti se investiční gros dalo fyzicky osahat, nyní jde u řady firem hardware trochu stranou. Nenechte se mýlit, bez něj to stejně nepůjde, ale větší pozornost prostě patří softwaru. Dnes už také v rámci průmyslových podniků nehovoříme pouze o MES či SCADA systémech, ale díky konvergenci IT a OT oddělení se začínají prosazovat komplexnější platformy. Dalších dvanáct měsíců pak bude nahrávat právě těmto systémovým řešením, která se vyznačují dokonalejší konstrukcí, lepší vizualizací i propracovanější výpočetní logikou. Je tedy nabíledni, že této problematice bude nutno věnovat zvýšenou pozornost.

A to mne dostává také ke slíbené plus jedné předpovědi. Jistotou roku 2019 zůstává náš informační servis, který ověří tuto predikci. Na to a spoustu jiného se můžete těšit na stránkách časopisu Control Engineering Česko v průmyslovém roce 2019. Aktuální vydání je již k dispozici!

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.