Automatizace versus lidská síla: Je to odpovědnost jen zaměstnavatele?

Automatizace versus lidská síla: Je to odpovědnost jen zaměstnavatele?

Jak je to se zaváděním automatizace výrobních procesů v ČR v tradičním pojetí „stroje versus lidská síla“? Docela často se setkáváme s tím, že zavádění automatizace ve výrobě je typicky spojované s tím, že budou zaměstnanci přicházet o práci. Někdy to vyznívá hodně negativně, že společnost investovala do nové automatické linky, a tím pádem „mohla“ propustit třeba devět lidí. Což je jednoduchý pohled na věc.

Když se zeptáme našich zákazníků, proč konkrétně na určitou operaci chtějí zavést nebo již zavedli automatizovanou linku či pracovní stanici, tak většina odpovědí souvisí právě s lidským faktorem.

Jednou z odpovědí může být například tato: „Potřebovali jsme být s našimi výrobky na trhu více konkurenceschopní, a to umíme jenom zvýšením produktivity konkrétní operace tím, že využijeme robotizované pracoviště, které nejenom zásadně zrychlí danou operaci při současném zajištění konstantní vysoké kvality, ale zároveň umožní nahradit práci čtyř operátorů ve třísměnném provozu. Před pár měsíci jsme instalovali novou montážní linku na upínač bezpečnostních pásů do auta a prvotní investici jsme financovali z úspor nákladů, které jsme uspořili na jiné lince, kterou jsme zautomatizovali již dříve.“

Nebo třeba jiný argument: „Z důvodu nedostatku kvalitních operátorů na trhu jsme byli nuceni zaměstnávat nekvalifikované agenturní pracovníky z jiných zemích, u kterých jsme se potýkali se zvýšenými opakovanými náklady na zaškolení vzhledem k vyšší fluktuaci a my museli jsme je operativně nahrazovat obsluhou z jiných linek apod. Vzhledem k dlouhodobé neudržitelnosti tohoto stavu, který ovlivňoval nejen efektivitu výroby, ale i spokojenost našich kmenových zaměstnanců, jsme se rozhodli celou výrobní linku plně zautomatizovat. Dnes nám místo 20 nekvalifikovaných agenturních operátorů na lince na obsluhu celého procesu stačí kvalifikovaní kmenoví pracovníci na jedné směně, kteří zároveň dosáhli vyššího ohodnocení.“

A ještě jeden příklad: Montážní linka na šroubování sedaček do auta. Šrouby na tomto konkrétním pracovišti původně utahoval pracovník s pneumatickým šroubovákem v ruce. Přesněji se jednalo o tři pracovníky na třech směnách. Cílem projektu byla robotizace pracoviště šroubování s jedním operátorem ve třísměnném provoze a zároveň, díky začlenění automatické kontroly kvality operace, omezení rizika chybovosti způsobené lidským faktorem. Zároveň byla celá operace zrychlena, čímž došlo k dalšímu zrychlení návratnosti investice.

Přínosem automatizace tedy není jen do nekonečna opakované zvýšení produktivity, efektivita, úspory, zpětná dohledatelnost atd… Ale chytrý přístup k této problematice také zásadně mění personální trh, protože se dramaticky mění potřeba změny kvalifikace pracovníků, lepší využití jejich potenciálu ve prospěch firmy, celkového zlepšení pracovního prostředí, což mimo jiné vede i k možnosti lepšího ohodnocení i celkové spokojenosti zaměstnanců.

Ve všech odvětvích průmyslu je kladen velký tlak na snižování nákladů, zmetkovosti a zpožďování výroby. Když se podíváme na to, jaké jsou trendy např. v automobilovém průmyslu, ve kterém působí většina zákazníků společnosti Automa CZ, je jasné, že chytrá a efektivní automatizace výroby je jediná cesta, jak reagovat na nové trendy a požadavky trhu.

Automobilový průmysl prochází revolučními změnami, které pro mnohé dodavatele mohou představovat existenční hrozbu – zejména, pokud nedokáží zásadně zvýšit flexibilitu a rychlost změny výrobního programu. V důsledku očekávané elektrifikace dojde k zastarání celých kategorií tradičních komponentů. Lze očekávat zvýšený zájem o modularitu, personifikaci, mnohem kratší životní cyklus. Což mimochodem je a bude trend, který se netýká jen automobilového průmyslu, ale lze jej již nyní pozorovat i v dalších odvětvích výroby zboží každodenní potřeby – životní cyklus se dramaticky zkracuje, chceme se odlišovat, mít něco jiného, co by bylo vyrobeno pouze pro nás.

Jak se mohou firmy v automobilovém odvětví, a samozřejmě nejen v něm, s takovou nejistotou vyrovnat? Musejí změnit celkově přístup nejen k samotnému výrobnímu procesu, ale i k tomu, jak využívají kapacity a lidský potenciál ve výrobě. Nejde tedy jen o to nasadit robota na operaci a nahradit jím několik pracovníků, podstatou je celková adaptibilita zaměstnance na nový způsob výroby. Není to jenom odpovědnost zaměstnavatele, ale je a bude čím dál důležitější, aby i jednotliví zaměstnanci měli snahu a cítili potřebu pružně reagovat na měnící se trendy a technologie.  

Obavy z toho, že automatizace, robotizace a digitalizace vezmou lidem práci, což je dokola a do nekonečna omílaná otázka (bohužel stále mediálně populární), jsou jednoduše zbytečné, liché a zavádějící… Neberou a nevezmou, naopak, umožňují firmám prosperovat v tvrdé konkurenci, udržet a vytvářet pracovní místa, dávat lidem možnost získat užitečnější, méně namáhavou, přínosnější práci, která je bude bavit.

Za Automa CZ hovořil pan Slavoj Musílek, CEO & Member of Board of Directors – Central European Automation Holding a.s.

Automa CZ, s.r.o.

Už déle než třicet let navrhujeme a vyrábíme jednoúčelové stroje, výrobní linky a robotizovaná pracoviště. S našimi zákazníky vytváříme komplexní řešení automatizace výroby zohledňující funkční, výkonnostní, bezpečností i ekonomické požadavky a pomáháme jim pružně reagovat na průmyslové trendy i měnící se poptávku.

Zakládáme si na dlouhodobých vztazích, které jsou postaveny na vzájemné důvěře.

Náš projekt nekončí dodáním a předáním díla. Zajišťujeme záruční a pozáruční podporu, dodávky náhradních dílů a dodatečné úpravy zařízení podle aktuálních potřeb – zkrátka a dobře, jsme připraveni a zvyklí poskytovat vysokou úroveň služeb pro maximální zhodnocení investic našich zákazníků.

Díky dlouholeté úzké spolupráci s výrobci v automobilovém průmyslu jsme zvyklí na dodržování vysokých standardů kvality a bezpečnosti. Tyto zkušenosti aplikujeme také při repasování starších výrobních linek a zařízení, kterým tak prodlužujeme životnost, zvyšujeme jejich produktivitu i bezpečnost pro lidskou obsluhu.

www.automacz.cz/