Až vyrostu, bude ze mě údržbář…

Až vyrostu, bude ze mě údržbář…

Popelářům odzvonilo, dětské sny je potřeba směřovat k práci mozkových chirurgů ve výrobě! Aktuální průzkum stavu v odděleních údržby tuzemských průmyslových podniků potvrzuje jejich rostoucí roli v hierarchii firmy. Stejně tak i možnosti, jak údržbářské úsilí přetavit na zisk. Většina respondentů se také shoduje, a to je méně pozitivní zjištění, že chybí to nejdůležitější –  lidský kapitál.

V úvodu dovolte, abych se omluvil za úmyslnou mystifikaci v předchozím odstavci. Úkony v údržbě se bohužel netěší rostoucí přízni, je to spíše zbožné přání. Ačkoli je nutno říct, že procento firem s osvícenějším managementem, který chápe, že údržbu nelze vnímat pouze jako nutné zlo, přibývá. Pravda je, že o své místo na výsluní, respektive pod zářivkou ve výrobní hale, musí údržba stále bojovat a mnohdy i s krátícím se rozpočtem. Pojďme ale zapomenout na předsudky na slovo vzatých odborníků, kteří řídí své podniky z jachty v Karibiku na základě dat, jež získali ze dna kokosu zalitého míchaným drinkem. Výsledky průzkumu ukazují, jakých konkurenčních výhod dosahují firmy s dobře zvládnutým programem údržby. 

Cíle pro vytvoření strategie údržby

Ve většině podniků je hlavní výzvou pro údržbu nastavit alespoň nějakou strategii a zavést opravdu efektivní plán údržby. I tento faktor pak má šanci změnit povědomí o údržbářích, abychom si nemysleli, že jsou to jen ti, co přijdou, když se něco rozbije, ale ti, kteří chodí, aby se to nerozbilo. Na druhou stranu stokrát omílanou pravdou zůstává, že žádný provoz se neobejde bez strojů, kde je plán reaktivní údržby tou nejvýhodnější volbou. Neodbočujme však od současných výzev.

Nastavování strategie nás vždy přivádí nejen k otázkám, co je potřeba dělat, ale také kdo to bude dělat. A zde se vracíme k nejpalčivějšímu problému každého oddělení údržby. Lidí je málo a další nejsou a dle střednědobé předpovědi na trhu práce asi jen tak nebudou. A když už jsou, tak chybí zkušenosti a trénink, kterému se nedostává dostatečného prostoru, protože kvůli výše uvedenému na něj není dost času. A kolikrát to také stojí další peníze, které by mohly majiteli pobyt na zmíněné jachtě zkrátit jen na 9 měsíců v roce.

Malou naději však údržba v posledních letech má. Průmysl 4.0. Myslete si o něm cokoli, ale komunikační bublina, která se kolem tohoto tématu nafukuje, je mnohdy až nepochopitelně tím správným impulzem. Není výjimkou, že dnes vedení chodí za manažery údržby a ptá se, proč ještě podnik nemá ten moderní monitoring strojů, o který shodou okolností tentýž manažer neúspěšně žádá již několik let.

Moderní technologie, šance i výzva pro údržbu

Srdce i peněženky investičních úseků firem jsou tedy nyní otevřené a je potřeba toho využít. Nedostatek zkušených pracovníků údržby, kterým na vyhodnocení stavu stroje stačí pouze kouknout jeho směrem, lze v řadě případů nahradit dobrým systémem monitoringu. Prediktivní údržba je naštěstí nyní dostatečně populární téma, jenže probrat se možnostmi dostupnými na trhu je už samo o sobě složitý úkol.

V tu chvíli je však potřeba znát skutečné požadavky výroby a strojních zařízení daného podniku. Ani informační systém za miliony totiž nemusí znamenat, že k něčemu bude. Stejně tak i vhodný systém, který poskytuje relevantní data, v nichž však neumí nikdo číst, není samospásný. 

Například koncept využití průmyslového internetu věcí v průmyslu či větší prostor pro mobilní zařízení a práci s daty odkudkoli jsou hlavními výhodami, které modernizace údržbářských úkonů nabízí. A stále se ukazuje, že řada podniků těchto konceptů buď nevyužívá, nebo jejich využití omezuje na úroveň, kdy tyto systémy svůj pravý potenciál nenaplňují. 

Outsourcing jako (zh)řešení

Jednou z možností, jak řešit nedostatek pracovníků a jejich případnou neznalost práce s novými systémy, je stále oblíbenější outsourcing. V mnohých případech je to nutnost, neboť nikdo jiný ve firmě daný výkon nezvládne nebo na něj jednoduše nemá čas. V tomto případě zřejmě nebude nutné přemýšlet o jeho opodstatnění. Pozor však na přílišné oslabování pozice vnitropodnikové údržby. I zde je totiž potřeba vrátit se k myšlence strategického plánování na úrovni průmyslové údržby. Právě to se v posledních letech stává alfou a omegou i hodnoticím faktorem, zda je údržba dobře vnímána i z nejvyšších míst.

Údržbu čeká řada výzev, ale jejich překonávání je ušlechtilý cíl. S každým dílčím úspěchem totiž může v tomto začarovaném kruhu narůstat prestiž údržby, prostředky do ní vkládané a třeba i počet dětí, které se nebudou stydět za svůj sen stát se jednou údržbářem…

Tento článek je glosou k průzkumu trhu, jenž se týkal vnímání průmyslové údržby na současném trhu. Průzkum byl realizován redakcí Řízení a údržba průmyslového podniku - výsledky naleznete zde 

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.