Co se chystá pro Průmysl 4.0 v roce 2022?

Co se chystá pro Průmysl 4.0 v roce 2022?

A je to vůbec ještě pojem, který někdo používá? Je pravda, že jeho nadužíváním se od něj mnozí stále častěji distancují a všeobjímající termín Průmysl 4.0 se tříští do mnoha jiných označení či se ztrácí v dílčích aspektech této technologické změny. Palčivější otázkou je především samotný průmysl, jeho digitalizace a modernizace, ačkoli ve světle současných událostí je to téma, které v aktuálním zpravodajství nenajdeme.

Po dnech skepse, touhy pomoci a soudržnosti, kterými prošel každý z nás, musím říct, že transformace průmyslu opravdu smysl má. Obrovský a klíčový. Jestli nás něco měsíce a roky pandemie naučily, pak je to potřeba umět reagovat na změny, což je pro průmysl naprosto klíčové. Změny však musejí přicházet stále rychleji. A co jiného v tom může pomoci než právě moderní nástroje v čele s digitalizací? Opustím v těchto řádcích tedy jakékoli polemizování o budoucnosti lidstva, nakolik je nejistá, a pokusím se zamyslet nad budoucností průmyslu, pokud nějaká (doufejme) nastane. Tu nejbližší by bylo možné shrnout do pěti následujících bodů, které jsme diskutovali s kolegy v Control Engineeringu v rámci mezinárodních vazeb.

  1. Už žádné projekty bez důkladného propočtení ROI

Za vším hledejte návratnost investice. Nezřídka se v počátcích prosazování Průmyslu 4.0 stávalo, že účel světil prostředky. Těch prostředků, zejména finančních, ale nebude nazbyt. Počítejte, že u všech nových projektů bude třeba nejdříve počítat. Tímto zveme všechny finanční ředitele na naše konference a vyzýváme k odběru časopisu. Dáme vašim číslům smysl!

  1. Produkty jsou lepší s digitalizací

Zlepšená digitalizace a konektivita nemění pouze výrobní procesy, ale také vyráběné produkty. Tento trend se realizuje u obráběcích strojů, robotiky a rostoucího počtu komponentů. Ukázat komplexnost digitalizace bylo vždy i naším cílem, který hodláme nadále naplňovat.

  1. Náklady na digitalizaci padají strmě dolů

Je to možná trochu paradoxní. Vše kolem nás zdražuje, ale v historickém srovnání je právě vytváření půdy pro digitalizační projekty stále zajímavější i ekonomicky. Roste výpočetní výkon i konkurence řešení pro výrobu. Ve skutečnosti může být cílem celkového zlepšení celého systému, ale nemusí být vaším vstupním bodem. „Myslete ve velkém, začněte v malém,“ je silná mantra. Znovu věřím, že tipy, kde začít, nabízí třeba i následující stránky.

  1. AI pro rozšířenou inteligenci

Stále více výrobních společností diskutuje a přijímá aplikace umělé inteligence (AI) ve stále rostoucím počtu. A tempo se bude zvyšovat. Podle nedávného průzkumu CIO společnosti Gartner zahrnujícího více než 3 000 vedoucích pracovníků v 89 zemích vzrostla implementace umělé inteligence za poslední čtyři roky o 270 %, jen za poslední rok o 37 % a letos dosáhne hodnoty 6,14 miliardy dolarů. I u nás je toto téma natolik velké, že se k němu budeme vracet celý rok.

  1. Vzniká spojení „chytré síly“ s digitalizací

Významnou otázkou, která je ve výrobě v popředí již mnoho let, je, odkud budou pocházet výrobní pracovníci zítřka? Digitalizace a vylepšená analytika povedou nejen k lepším a agilnějším závodům, ale také pomohou propojit digitálně nativní pracovní sílu s aplikacemi.

Současná generace výrobních pracovníků již pochopila nutnost celoživotního učení a je v úzkém kontaktu s mladými, nastupujícími pracovníky, kteří jsou připraveni převzít nové role; po takto erudovaných odbornících bude obrovská poptávka, protože technologie mění výrobní procesy a operace.

Pevně doufám, že následující stránky mohou být nejen inspirací, ale také skvělým studijním materiálem a že mohou oběma generacím osvětlit budoucnost Průmyslu 4.0, ať už mu říkáme jakkoli…

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.