Digitalizace pomáhá oživit letecký a obranný průmysl

Digitalizace pomáhá oživit letecký a obranný průmysl

Pandemie koronaviru vytvořila v mnoha odvětvích bezprecedentní výzvy. Mezi průmyslová odvětví, kterých se krize dotkla nejvíce, patří letecký a obranný průmysl. Preventivní opatření totiž téměř úplně zastavila letecký provoz a kvůli vyhlášeným omezením i obavám cestujících prodaly společnosti podstatně méně letenek, než kolik bylo třeba pro jejich provoz. Vedoucí pracovníci v leteckých společnostech však zůstávají vzhledem k budoucnosti optimističtí: 89 % dotázaných je přesvědčeno, že se průmysl zotaví, a 69 % dokonce předpovídá, že se toto odvětví změní k lepšímu. Nyní je obtížné předpovídat, co přesně a v jakém časovém horizontu budoucnost přinese, ale je pravděpodobné, že návratu letectví k výnosnému růstu pomůže digitalizace a automatizace zaměřená na dosažení vyšší efektivity.

Digitalizace pomůže snížit množství osobních kontaktů, díky čemuž mohou organizace snáze dodržovat opatření týkající se sociálního odstupu. Klíčovou roli bude hrát Internet věcí (IoT). Firmy přitom musí překonat související výzvy, úspěšně nasadit potřebné digitální nástroje a zajistit efektivní správu obrovského množství dat produkovaných IoT zařízeními. V té souvislosti bude třeba zavádět další technologie jako například edge computing.

Využití vzdálené pomoci

Pandemie dala společnostem pádný důvod k tomu, aby uvažovaly o využití digitálních řešení. Zaváděním IoT se automatizace a robotika pravděpodobně brzy stanou klíčovou záležitostí všech poskytovatelů těchto řešení – od zavedených výrobců zařízení (OEM) až po menší dodavatele.

Významnou příležitostí pro společnosti ze segmentu letectví a obrany je také přínos nositelných technologií, například inteligentních brýlí pro asistovanou realitu (AR). AR umožňuje promítání potřebných informací do zorného pole uživatele při zachování režimu handsfree. Toto řešení, které pomáhá zefektivnit pracovní postupy, využívá čím dál více společností se zaměstnanci pracujícími v terénu. V letectví a kosmonautice pomáhá AR při výrobě i údržbě letadel tak, že pracovníci mohou postupovat dle zobrazených manuálů s oběma volnýma rukama. Díky inteligentním brýlím s funkcí „See-What-I-See“ se letecký mechanik může spojit při opravě s dalšími vzdálenými odborníky a získat při dokončování úkolu cennou podporu. Současně může pracovník jednoduše spustit i další funkce AR brýlí.

Mezi další možnosti patří načítání a zobrazení dokumentů, přijímání aktuálních pokynů k pracovním postupům, snímání a odesílání videa a obrázků v reálném čase či stahování nových aktualizací produktu. Tyto možnosti vzdálené pomoci hrají významnou roli při dosažení vyšší efektivity a v kontextu s aktuální situací také snížení množství a délky trvání osobních kontaktů.

Překonávání výzev při zavádění IoT v době po COVID

Zavádění automatizace a robotiky v souvislosti s COVID-19 přináší různé výzvy, které je třeba řešit. Klíčové je, aby byly podniky připraveny efektivně spravovat a zpracovávat obrovské množství dat přenášených prostřednictvím IoT a robotických zařízení, a zároveň získávat z těchto dat užitečné poznatky, které mohou zlepšit provoz. Mnoho společností v dodavatelském řetězci pro letectví a kosmonautiku stále závisí na obslužných pracovnících, a tak musí zvážit, jaké stávající prostředky využije ke zpracování těchto nových datově náročných technologií, ale také to, zda si mohou dovolit investovat čas a zdroje do případné modernizace.

Důležitou roli v IT ekosystému leteckého a obranného průmyslu bude v souvislosti s COVID hrát také koncept edge computing. Příkladem může být situace, kdy mechanik používá inteligentní brýle AR k získání pomoci od vzdálených kolegů. Pokud by došlo k latenci a zpoždění příjmu informací, může být produktivita zásadně snížena nebo dojde k chybám při práci. Edge computing nabízí řešení tím, že přemístí zpracování dat ze serveru k zařízení na okraji sítě (v tomto případě k AR brýlím), tím eliminuje zpoždění a problémy se sítí. Zároveň otevírá nové metody shromažďování, analýzy i redistribuce dat a pomáhá zvyšovat výkon při jejich zpracování k okraji sítě, kde je zařízení.

Digitalizace hraje zásadní roli v leteckém a obranném průmyslu a její význam bude dále vzrůstat. Její role ještě posílila s příchodem pandemie COVID-19. Průmysl musí být silnější, chytřejší a připravenější na případné poklesy. Než však bude možné implementovat rozsáhlou automatizaci prostřednictvím zařízení IoT a robotiky, musí si organizace být jisty, že mají infrastrukturu připravenou pro podporu těchto technologií. Velmi výhodné vzhledem k napjatým rozpočtům je, že edge computing nevyžaduje přepracování celé technologické architektury. To umožňuje podnikům těžit z potenciálních výhod IoT s minimálními změnami nebo dopadem na současně využívané systémy.

Nick Offin

Autor působí jako vedoucí prodeje, marketingu a provozu Toshiba Northern Europe. Toshiba Corporation sběhem více než 140 let vybudovala společnost se sídlem v Tokiu celosvětovou síť téměř 400 společností, které se zaměřují především na implementaci spolehlivých technologií do oblastí sociální infrastruktury, energie, elektronických zařízení a digitálních řešení - základní prvky pro moderní život a společnost.

www.toshiba-czech.com/