Digitální transformace výroby v nejisté době

Digitální transformace výroby v nejisté době

Zřejmě jsme si již všichni navykli, že jisté je jen to, že je vše nejisté. Ve světě plném nejistot je pak příjemné mít nějakou kamennou nebo třeba i papírovou jistotu. Pro nás to jsou stránky tohoto časopisu. Vlastně je to jediné, co za posledních několik let nemuselo doznat dramatických změn. Samozřejmě jen formálně, protože redakční práce či pojetí našeho zpravodajství jsou dávno jiné. A když nás hledáte na internetu, najdete nás samozřejmě na #vseoprumyslu.

Všechno v životě má svůj progres; pozvolna a někdy i svižněji měníme „zaběhané“ za „nové“. Pokrok v oblasti digitalizace byl navíc značně akcelerován neočekávanými událostmi. Digitalizace jakožto nástroj změny je však pro každého, jak pro jednotlivce, tak pro průmysl obecně. A protože chceme mít jakési pilíře jistoty, ubezpečujeme vás, že tyto stránky budou i nadále jen o průmyslu.

Zatímco v předchozím vydání hrála prim robotizace, jistě už správně tušíte, že tentokrát bude dán největší prostor digitalizaci. Pokračujeme totiž v dalším propojování našeho konferenčního obsahu s redakčním, takže když v daném období plní naše kongresy téma digitalizace výroby, je nasnadě, že totéž téma bude předmětem tištěného média.

Nadto je digitalizace právě tím, co nám může ve výrobě pomoci zvýšit její flexibilitu. Reakce na nestabilitu trhu není třeba glorifikovat, jsou společensky všudypřítomné a zavádějí nás do všech oblastí hospodářství. Důvody jsou stále palčivější. Trochu naivně bychom si mohli myslet, že už přeci nemůže přijít nic horšího. No, možná si vizi do budoucnosti na tomto místě odpustím.

Při první významné nestabilitě trhu se ukázalo, že sázka na digitalizaci byla správnou volbou. Firmy digitálně gramotnější zvládaly výkyvy trhu podstatně lépe než ty, které digitalizaci podcenily či odmítaly. Vsadil-li někdo na nákup alternativních virtuálních měn… nejsem si zcela jistý. V každém případě díky správně nastaveným procesům digitalizace mohou být firmy připraveny a reagovat na tržní či společenské změny pohotověji.

Když už tedy zmiňujeme procesy digitalizace, zajímavé je, že ještě před ní je potřeba zvládnout procesy samotné. Stále častěji se ukazuje, že firmy pochopily digitalizaci jako všelék. Znovu je nutné zopakovat, že jde pouze o nástroj… i když výrazně účinný. Firmy musejí v první řadě porozumět svým procesům, aby byla digitalizace účinná.

Následující řádky jsme věnovali nejen tématu digitalizace, ale oživili jsme i pojem Průmysl 4.0. Mimochodem všimli jste si, jak rychle z médií, povědomí i komunikace vymizel? Myslíme si, že i přes částečnou nepopularitu má Průmysl 4.0 zajímavý jednoticí prvek. Navíc jsme přišli na to, kde jej hledat. Říkalo se, že ho vlastně nikdy nikdo neviděl, stejně jako paní Columbovou či yettiho. Hledali jsme na špatných místech, přátelé!

Průmysl 4.0 se skrývá na okraji, lépe řečeno v edge technologiích, které se těší stále větší oblibě. A tam se „čtyřnulka“ opravdu vyplatí. Přináší totiž možnosti zpracování většího množství dat na okraji sítě, což zajistí vyšší provozní efektivitu, lepší rozhodování, nižší náklady a přinese i další výhody. Nepřijde vám výčet těchto vlastností celkem dobrou obranou proti dalším týdnům, měsícům (o rocích nemluvě) nejistot?

Průmysl 4.0 není mrtev, ať dál žije digitalizace výroby!

A nyní již nerušeně listujte, čtěte a inspirujte se řádky našeho časopisu.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.