Jak přežít a prosperovat v době post pandemické

Jak přežít a prosperovat v době post pandemické

„Když jsem 4. března po návštěvě u zákazníka přistál na letišti v Dallasu, neměl jsem ani tušení, že to byla moje poslední obchodní cesta roku 2020,“ uvedl Steve Riordan, globální ředitel společnosti Kalypso pro rychloobrátkové spotřební zboží (CPG) a biotechnologie. Ten společně s Rein Singfieldovou, manažerkou ve společnosti Kalypso, přednesl hlavní projev na téma „Budoucnost CPG: taktika přežití v době postpandemické“ na veletrhu Automation Fair at Home společnosti Rockwell Automation.

Kalypso je 100% dceřinou společností Rockwell Automation. Byla založena roku 2004 s cílem urychlit digitální transformaci a nabízí výzkum, poradenství a konzultace ke zlepšení obchodních výsledků.

„V následujících dnech se jasně ukázalo, že si společnost Kalypso bude muset na pandemii vytvořit názor, aby mohla poskytovat fundované poradenství,“ pokračoval Riordan. „Zaměřujeme se na přední společnosti, které objevují, vytváří, vyrábí a prodávají nové produkty a tento proces formují a urychlují pomocí digitálních vláken. Scénáře nám pomáhají pochopit, jak se tato digitální vlákna v době pandemie mění.“

Společnost sestavila tým, který vytvořil čtyři scénáře budoucnosti stanovující cíle a nabízející ostatním firmám „pět opatření, kterými mohou bez obav připravit svůj tým,“ říká Riordan. „Scénář neslouží jako predikce, ani jako plán obnovy po havárii. Jedná se o věrohodný a provokativní alternativní pohled na situaci, který lze v průběhu času pravidelně prodiskutovat a aktualizovat.“

První scénář nazvaný „Vzkvétající komunity“ je ten nejrůžovější. Ekonomika se díky vakcínám, léčbě a novým vzorcům chování postaví rychle na nohy. Společnost mezitím využívá podpory vlád a je schopna se rychle vrátit ke konzumnímu životu, přitom má na paměti, které firmy byly nápomocné a jak praktická byla práce z domova.

V druhém scénáři s titulem „Řízení v rukou velkého bratra“ vlády panují tvrdou rukou. Po krátkém optimistickém období se pandemie vrátí a znovu zavládne beznaděj. Nařízení jako dodržování fyzického odstupu, přísná kontrola na hranicích, hromadné testování a trasování kontaktů přetrvají až do roku 2025. Pud sebezáchovy nutí spotřebitele, aby se čím dál více soustředili na vlastní zájmy, a vlády, aby tlačily země k samostatnosti.

Třetí scénář „Systémy obnovy“ počítá s dlouhým obdobím zotavování, kdy hromadné testování a trasování kontaktů sníží počet případů. Veřejnost musí sdílet soukromé informace, ale pyšní se tím, že to dělá z nezbytnosti. Do roku 2025 se většina společnosti vzpamatovala, nyní si však lidé více uvědomují svou smrtelnost a křehkost, což zmírňuje konzum, podporuje konzervativní chování a obrací pozornost k udržitelnosti.

„Čtvrtý scénář, Rozpolcená země, je nejzlověstnější,“ dodala k prezentaci manažerka Singfieldová ze společnosti Kalypso. „Míra globálního nakažení a opětovného nakažení je v něm vysoká.“ Řada důsledků je nenapravitelná, což vede k rychlému zániku pracovních pozic, přičemž v maloobchodu jich mnoho zanikne už nadobro. Ekonomika poklesne o 25 % a propast mezi bohatými a chudými se v důsledku přemístění a automatizace společností ještě více prohloubí. Mnoho mileniálů a zástupců generace Z odkládá nebo vzdává své sny o domově a rodině a lidé se stěhují dále od sebe, takže zanikají hustě osídlená města. Daří se internetovému prodeji, zejména u společností nabízejících bezpečí, úsporu a pohodlí.

„Skutečný život bude s největší pravděpodobností kombinací těchto čtyř scénářů a ta se bude v průběhu času a na různých místech lišit,“ řekla Singfieldová. Zároveň však tyto scénáře navrhují společné cíle digitálních plánů. „Společnosti musí být rychlejší, chytřejší, virtuálnější a přizpůsobivější,“ dodala. Pomocí digitálních vláken mohou navrhovat o 40 % rychleji a přiblížit se tak měnícím se potřebám. Chytřejšími se mohou stát díky pokročilé analytice a řízení informací a do virtuálního světa mohou lépe proniknout s využitím digitálních dvojčat u produktů i ve výrobě. Větší přizpůsobivost jim pak umožňuje překonfigurovat stroje a produkty tak, aby uspokojily poptávku na trhu.

Singfieldová nakonec účastníkům představila pět opatření, která jim „bez obav“ pomohou, ať už bude scénář jakýkoli. Zaprvé radí „rozvíjet odborníky na datovou vědu“. Zdroje v oblasti datové vědy budou cenné v každém případě. Zadruhé navrhuje „řídit portfolio produktů s přesností“. Pomocí digitálních vláken můžete cíle zaměřit na produkty, které jsou v danou chvíli ty správné.

Zatřetí Singfieldová doporučila „si nejdříve vytvořit modely a využít simulace“. „Vytvořte a otestujte produkty ještě před jejich uvedením na trh, to vám pomůže porozumět dopadům produktových rozhodnutí, ještě než je přijmete.“ Začtvrté radí „využít zpětné vazby zákazníků“. Ti k vám promlouvají prostřednictvím sociálních médií a dalších kanálů. Sesbírejte jejich požadavky a potřeby, abyste byli jako první připraveni je splnit.

Nakonec doporučila „podporovat udržitelnost ve prospěch planety i zisku“. „To je v zájmu zákazníků i Wall Street.“ Mnoho zákazníků zaplatí vyšší cenu a ve výrobě ušetříte náklady na energie a materiály.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ