Nový normál – za informace se platí

Nový normál – za informace se platí

Bilancovat s posledním letošním vydáním časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku uplynulý rok by se pravděpodobně minulo účinkem. Všichni, kteří ho přežili ve zdraví, se nejspíše upínají k roku následujícímu s přáním, aby se vše vrátilo do starých kolejí. Predikovat v současné situaci cokoli je velmi obtížné, neřkuli přímo nemožné. Jednou z mála jistot, které zatím máme a které se čím dál jasněji projevují nejen ve výrobních provozech, je fakt, že se po Novém roce probudíme do stejného marasmu, do nějž jsme spadli na začátku roku předchozího.

Stále hlasitěji opakovaný pojem „nový normál“ se stává realitou a povídání o 4. průmyslové revoluci už uslyšíte čím dál méně. Žijeme ji totiž takřka denně s takovou samozřejmostí, že už se nad tím ani nikdo nepozastavuje. Pandemie covidu-19 je dokonalým akcelerátorem všeho. Nejen manažeři výrobních podniků si uvědomují naléhavou potřebu digitalizovat své provozy a získat tak nejen okamžitý přehled o stavu výroby, ale i informace cenné pro jejich další rozhodování, plánování investičních strategií a rozvoj. Léty omílaná fráze, že „v byznysu není nad osobní kontakt“, začíná být pomalu tvrzením stojícím přinejmenším na vodě. Najednou to jde i bezkontaktně. Musí to jít, jinak můžete zavřít krám.

Nový normál žijeme i my novináři. Naše práce je jednou z mála platforem, které vám informace potřebné k rozhodování přinášejí. Zatímco dříve nás většina brala jako samozřejmost, element, který levně a prakticky za několik chlebíčků, hrnek kafe a tašku s propiskami udělá službu, za niž by jinak bylo třeba draze zaplatit, dnes stojíme před řadou výzev, jak propojit dodavatele se zákazníky nebo jak dostat nový produkt do povědomí, když byly veletrhy a konference zrušeny. Není mnoho těch, kteří bleskově zareagovali a nečekali s rukama v klíně na to, jak to celé dopadne. Jen hrstka se potom odvážila vsadit všechno na jednu kartu a nabídnout v této těžké době vše, co bylo žádáno, v novém, moderním pojetí „new normal“. Redakce Trade Media International mezi tuto nevelkou skupinu odvážlivců každopádně patří.

Pevně věřím, že i v roce 2021 nám zachováte svou přízeň, oceníte naši snahu a uvědomíte si, že za komunikačními kanály a platformami, které pro udržitelnost a rozvoj vašeho podnikání nabízíme, stojí hodiny práce, nervů a nemalých investic, ať již finančních, nebo těch citových. Vytváříme plnohodnotný produkt, za nějž se prostě normálně platí. Vyrábíme, platíme lidi a odvádíme daně. O tom, jestli svou práci děláme dobře, rozhodne trh. Pevně věřím, že tu pro vás zůstaneme i nadále.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz