Obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl velkou příležitost

Obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl velkou příležitost

Ruská agrese na území Ukrajiny ještě zdaleka není u konce, vláda napadané země se však již zaměřuje na poválečnou obnovu. Do té se chce zapojit i Česko, jehož podnikatelům Kyjev slíbil velmi vstřícné podmínky. Podporu budou potřebovat zejména v oblastech dopravy, energetiky, zdravotnictví i průmyslu. Podle společnosti Profika, která se zaměřuje na CNC stroje, jde pro tuzemský průmysl o velkou příležitost.

Probíhající konflikt poničil celou řadu zařízení, která budou potřebovat částečnou či úplnou podporu. Strojírenský průmysl totiž v zemi platí mezi zásadní obory, které jsou navíc zajímavé i pro zahraniční investory. Například v roce 2013 plynulo podle portálu Ukrinvest.eu až 31 % všech investičních prostředků právě do strojírenského průmyslu. Mezi hlavní obory v segmentu pak patřila i výroba těžkých strojů. „I z toho důvodu byla na Ukrajině dlouholetá poptávka po technologiích, které tuto produkci umožňují. To se týká především velkých obráběcích strojů či portálů, kde je možné zpracovávat obrobky značných rozměrů, které jsou u těžkých strojů jako základní části, například ramena rypadel. Nedílnou součástí jsou ale i rychlé a velmi přesné CNC soustruhy pro veškeré strojní díly obsažené v tak komplexním výrobku jako je těžká technika,“ uvádí Jakub Kaufman ze společnosti Profika, která se specializuje na obráběcí stroje a automatizaci.

O tom, že země vidí ve strojírenství budoucnost, vypovídá dle Techukraine.org i skutečnost, že každým rokem obor dokončí 10 tisíc absolventů vysokých škol.

Zvýšit se může i domácí poptávka, export čelí bezpečnostním omezením

Dalším odvětvím, které zřejmě bude evidovat vyšší poptávky, je zbrojní průmysl. Podle Profiky se bude jednat o příležitost jak pro velké firmy, dodávající hotové výrobky, tak pro menší dodavatele, kteří se zbrojovkami kooperují a dodávají jim nepostradatelné strojní součásti. Stále probíhající agrese ze strany Ruska na Ukrajině nemusí nutně a okamžitě zvednout poptávku v tomto sektoru, nicméně se dá očekávat, že ostatní státy budou v dalších letech investovat do vlastního armádního vybavení. Tento nárůst se dá očekávat i v  Česku, vzhledem k našemu závazku vůči NATO, vynaložení dvou procent výdajů HDP na obranu. Reálné plnění dlouhá léta zaostávalo za sliby, aktuální situace, ale i přístup spojenců naznačují, že v tomto ohledu přijde významná změna. Příslib více se soustředit na to, jak Česko plní své závazky, vyslovil i nový americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet.

Export pro průmysl však čelí řadě omezení. „My jako prodejci velmi přesných obráběcích strojů Hyundai-Wia a Hanwha jsem nuceni i dokládat, pro jakou výrobu budou stroje používány. Je to tím, že stroje s možností výroby vysoce přesných dílů, což jsou u nás v podstatě všechny stroje, jsou považovány za potenciální výrobní prostředky pro nedovolené zbrojení. Tím pádem máme přísnou povinnost mít pro naše stroje schválení od úřadu pro jadernou bezpečnost,“ vysvětluje Kaufman.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz