Provozní manažeři: Čelíme výzvám roku 2021

Provozní manažeři: Čelíme výzvám roku 2021

Show musí pokračovat – není čas na nečinnost nebo nerozhodnost.

Po obtížném roce 2020 může být na obzoru úleva pro provozně intenzivní organizace v podobě vakcín proti onemocnění způsobenému covidem-19. Není pochyb o tom, že podnikatelské prostředí zůstává velmi náročné. Vzhledem k tomu, že pandemie nadále pustoší Evropu a USA, vlády, podnikatelé i obyčejní lidé nyní doufají, že se situace v polovině tohoto roku uklidní.

Krize nadále ovlivňuje tržní ekosystémy a dodavatelské řetězce a nutí z gruntu přepracovat procesy, organizaci a dlouhodobé i krátkodobé strategické vize. Avšak show musí pokračovat – není čas na nečinnost nebo nerozhodnost. Průmyslové organizace budou i nadále tlačit podnikání kupředu a spoléhat se na provozní manažery, že se budou orientovat v prostředí, které stále více komplikuje omezení dodávek, zhoršená dostupnost pracovních sil, vyhlášená omezení či kolísání poptávky.

Jak se mohou provozní manažeři připravit na bezesporu náročný rok 2021? Zaměřme se na pět oblastí:

Řízení nákladů: Absolutní základ, každodenní chléb managementu. Manažeři mohou v roce 2021 čelit intenzivnímu tlaku na další snižování nákladů, aby zajistili přežití organizace. Pokud je to možné, měli by si vzít čas na zvážení, které schopnosti, dovednosti a výrobní prostředky budou potřebné, až recese skončí. Měli by přemýšlet o tom, co bude nutné k inovaci procesů a produktů či k posílení pracovní síly.

Pracovní síla: Manažeři by měli pokračovat v transformaci vybraných pozic na digitálně posílené pozice. Vaši kolegové jsou cenní a zkušení pracovníci; nedovolte jim, aby se v digitálním věku ztratili. Implementujte strategii zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pomocí technologií, jako jsou AR/VR, abyste vzdělávání dále zefektivnili a prohloubili.

Využijte sílu nástrojů a řešení „vlastní výroby“. Mnoho digitálních řešení bylo zjednodušeno do té míry, že téměř kdokoli v závodě se může stát „technikem lite“, který je schopen vytvořit aplikaci nebo nasadit základní řešení pro monitorování stavu na bázi IoT.

Zdraví a bezpečnost musejí zůstat nejvyšší prioritou. Organizace již mají zavedeny spolehlivé postupy a systémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, ale lze toho udělat ještě více. Využijte digitální technologie založené na umělé inteligenci k zajištění sociálního distancování, dodržování předpisů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a k měření tělesné teploty zaměstnanců.

Technologie: Manažeři by se měli ujistit, že plně rozumějí klíčovým funkcím, technickým parametrům a hodnotě podnikových informačních (IT) a provozních technologií (PT). Pochopit svět IT a průmyslového internetu věcí může pomoci identifikovat smysluplné případy použití, přesněji vypočítat návratnost investic a dosáhnout hmatatelných výhod.

Technologické trendy v roce 2021 se příliš neliší od trendů v roce 2020. Strategické priority, jako je budování podnikání a provozní odolnost, je třeba podpořit digitálními technologiemi. Stejně jako v roce 2020 by i v roce 2021 měla být mezi hlavními prioritami implementace platformy pro spolupráci, řídicího centra dodavatelského řetězce, digitálního vlákna nebo digitálního dvojčete za účelem zlepšení transparentnosti, efektivity a odolnosti.

Zásadní význam má pochopení technologií na bázi umělé inteligence a využití jejich výhod. Manažeři by měli znát rozdíly mezi strojovým učením a hlubokým učením a mezi kognitivní AI a AI a mapovat potenciální případy použití pro nasazení ve svých organizacích. Mějte však na paměti, že pokročilé modely využívající umělou inteligenci většinou nejsou řešením typu plug-and-play. Trvá nezanedbatelnou dobu, než je naučíte fungovat tak, aby poskytovaly smysluplnou hodnotu.

Data v reálném čase lze využívat ke zvyšování provozních ukazatelů KPI, jako je celková účinnost zařízení a dostupnost výrobních prostředků. Výpočetní schopnosti koncepce IoT umožňují zpracování dat na okraji sítě, což dovoluje přijímat rozhodnutí v reálném čase přímo u zdroje dat (např. ve výrobním provozu). Komplexní modely založené na cloud computingu poskytují škálovatelnost a mohou zpracovávat a analyzovat obrovské množství dat. Jsou to výkonné nástroje, které se mohou starat o prediktivní údržbu nebo prediktivní řízení kvality.

Procesy: Procesy by měly být přepracovány, aby umožnily organizacím plně využívat výhod digitálních technologií a automatizace. V centru většiny procesů však stále stojí lidé, kteří využívají rozhraní, jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony, k analýze a kontextualizaci dat a provádění úkonů a nápravných opatření. Manažeři by měli zajistit, aby se výstupy digitálních technologií využívaly správně. Důraz by měli klást na eliminaci absence vazby mezi informacemi a akcí/reakcí.

Ekologická udržitelnost: V roce 2021 musejí mezi hlavní strategické priority organizace patřit iniciativy ke snižování uhlíkové stopy, zlepšení nakládání s odpady a využívání dodavatelů zohledňujících životní prostředí. Digitální technologie mohou významně podporovat automatizované vykazování a správu udržitelnosti. Manažeři by se měli snažit využívat ke sledování a správě parametrů komunikační a vizualizační nástroje, IoT a analytické modely založené na AI.

Pro mnoho velkých podniků i těch malých a středních nebude snadné zotavit se z otřesu způsobeného pandemií covidu-19. Kolísající poptávka vzniklá nejistotou na trhu pravděpodobně nějakou dobu přetrvá.

Navzdory těmto a dalším obtížím zůstávají provozní manažeři pod tlakem, aby dosahovali vynikajících výsledků. Je důležité si uvědomit, že pouhá efektivita řízení a snižování nákladů nejsou všechno. Klíčem je také ekologická udržitelnost, rozvoj lidských zdrojů a digitální transformace. Sečteno a podtrženo: Pro vytvoření skutečně odolné organizace je zásadní plně sladit technologie s lidmi a procesy.

Autorem článku je Jan Burian, senior ředitel, vedoucí IDC Manufacturing Insights EMEA a lídr iniciativy Europe: Future of Operations Practice. 

Článek byl se souhlasem autora převzat z původního zdroje: https://www.industryweek.com/operations/article/21152771/operations-managers-rising-to-the-challenges-of-2021.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com