Roboti. Vezmou nám práci?

Roboti. Vezmou nám práci?

S rostoucím tempem rozvoje technologií rostou i obavy z budoucí nadbytečnosti člověka. Bleskový pokrok automatizace, sítěmi řízených robotů Průmyslu 4.0 a umělé inteligence v nás zanechává poměrně oprávněný pocit, že jediné, k čemu budeme dobří, bude zhasínání světel při odchodu z práce. Ale je tomu opravdu tak?

S technologickým pokrokem jdou ruku v ruce předpovědi, myšlenky a představy o naší budoucnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Společnost se v tomto bodě ocitla ve své historii nesčetněkrát. Při vybavování pracovišť počítači v osmdesátých letech se předpovídalo, jak obrovské množství pracovních pozic zmizí, a jak se papír stane zbytečným. A i dnes, v jednadvacátém století, zaměstnavatelé stále přijímají zaměstnance a naše stoly jsou zavaleny stohy papírů.

Předpovědi mají sklony zvýrazňovat extrémy – pozitivní i negativní. Ano, kvůli počítačům opravdu některé pozice zanikly, ale vytvořily se zcela nové pozice v oborech IT a softwaru. A přestože se spotřeba papíru snížila, jsme ještě daleko od jeho odvozu na smetiště dějin. Pokud tedy na celou věc nahlédneme z trochu pragmatičtějšího úhlu – jaké pozice, pokud vůbec nějaké, roboti převezmou?

Do dnešního dne vykonávala většina robotů opakující se naprogramované úkony, jako lakování aut, nebo sérii přesně vykonaných povelů zvednutí a umístění součástky. Takové úkoly si vybírají na lidech svou daň ve formě únavy, špatného držení těla při práci nebo možných dýchacích problémů. Roboti jsou schopni vykonávat tyto úkoly bez přestávek a s nejvyšší přesností, což vede jak k většímu počtu, tak i vyšší kvalitě výsledných výrobků.

Pokud ovšem přidáme trochu citu, například pomocí senzoru síly a točivého momentu, pak mohou roboti vykonávat i úkoly, které dříve potřebovaly „lidskou ruku“. Jedním z úkolů, jež by dříve vyžadoval zkušeného operátora výroby, je broušení nebo lakování nerovných povrchů. V podobných případech jsou obavy z nahrazení lidí roboty namístě.

Při jiných příležitostech budou roboti pracovat po našem boku v úkolech, obecně nepříliš duševně náročných, nebo pro člověka příliš nebezpečných. Inženýři společnosti Ocado Technology vyvíjejí na spolupráci zaměřeného robota s příznačným jménem SecondHands („druhé ruce“), jehož úkolem bude asistence lidským technikům u oprav. Cílem je proaktivní robot vědomý si svého okolí, který se stane kompetentním partnerem při vykonávané práci. V logistickém centru bude tento robot schopen vizuálního zhodnocení stavu vybavení v chodu, což je úkol příliš nebezpečný pro člověka.

Roboti zaměření na spolupráci hrají svoji roli i v lékařství. Robot Positioning Arm vyvinutý společností Medineering GmbH zajišťuje přesné umístění řady robotických nástrojů při invazivních chirurgických zákrocích. První nástroj, Endoscopic Guidance Robot, se při zákroku dokáže vyhnout citlivé tkáni a zajišťuje umístění bez třesu. Tato třetí ruka při zákroku nahradí jednoho člena lékařského týmu. Na druhou stranu se právě uvolněný lékař může věnovat jiné situaci, která vyžaduje pozornost profesionála, a navíc použití robota snižuje náklady takových zákroků.

Jiné typy robotů pomůžou lidem při opakujících se úkonech, kde hrozí poškození z opakovaného namáhání a pro které nemohou být současní roboti zatím naprogramováni. Cray X je exoskelet společnosti German Bionic Systems, navržený jako opora zad pomáhající při zvedání břemen. Obsluha nářadí a práce pod automobilem na výrobní lince může být velmi namáhavá pro svaly a klouby. Exoskelety jako Cray X pracují v souladu s tělem, snižují jeho namáhání a přispívají k většímu pracovnímu pohodlí.

Jiní roboti existují výlučně ve světě softwaru a chatbotů. Za pomocí systému Deep Learning jsou tito roboti schopni jisté úrovně porozumění a přirozeného použití jazyka. Mnoho společností v současnosti podobné roboty interně testuje a používá je jako podporu v IT. V souladu s pravidlem 80 : 20, zvládají odpovědět na mnoho běžných otázek z oblasti a rozeznají složitější žádost, kterou je nutnou předat dále lidem.

Stejně jako tomu bylo v předešlých vědeckotechnických revolucích, je přechod všech pracovních pozic k robotům nepravděpodobný. Nejvíce ohrožené jsou jistě jednotvárné a opakující se úkony, vykonávané nekvalifikovanou pracovní silou, ale podobně jako u počítačové revoluce, rozvoj robotiky a její rostoucí uplatnění vytvoří nespočet nových příležitostí. Nyní je úkolem společnosti a vlád nastávající změny a jejich dopad pochopit a zajistit, abychom na ně byli patřičně připraveni.

Do určité míry se to již děje. Mnoho zemí po celém světě zavedlo program STEM, který má za úkol zvýšit prestiž a povědomí o práci ve vědních, technologických, inženýrských a matematických oborech. Tímto způsobem vytvoříme generaci absolventů škol, kteří budou připraveni na svět pracující s roboty. Úkolem vlád bude také zajistit potřebnou infrastrukturu pro rekvalifikaci, zvláště pro obory nejvíce ohrožené ztrátou pracovních pozic na úkor robotů.

Autor článku: Peteris Sprogis, Regional Sales Manager of Technical Components, Distrelec
www.distrelec.cz