Roboty: Hrozba, nebo příležitost?

Control Engineering Česko, leden 2018 Control Engineering Česko, leden 2018

V širší společnosti nemá pokrok v oblasti robotizace vždy pouze pozitivní ohlas. Mnoho lidí se obává, že roboty by jednou mohly být zloději jejich pracovních míst. Skutečně se přitom odhaduje, že řada současných pozic v blízké budoucnosti zmizí. Mimochodem… pokud máte strach právě o tu vaši, můžete posoudit naléhavost svých obav na stránkách willrobotstakemyjob.com. Strach plyne také ze zneužití pokroku, o čemž svědčí odhodlání Elona Muska, jenž se po vzoru Sarah Connorové zapojil do boje s roboty zabijáky a společně s téměř stovkou odborníků směřoval své výhrady vůči dalšímu vývoji robotických autonomních válečných strojů přímo do OSN. Boj se, Skynete, Tesla už si pro tebe jede!

Ani jedna z těchto obav však nebrzdí ambice světového i tuzemského průmyslu při osvojování robotických aplikací. Důkazem mohou být například i predikce Mezinárodní federace pro robotiku (IFR). Nejenže dle jejích prognóz naroste v roce 2018 počet prodaných robotů o čtvrtinu, ale co do intenzity nasazování průmyslových robotů řadí Českou republiku mezi nejvyspělejší země.  

Nejeden příklad nasazení nových robotických pracovníků, zvlášť ve středně velkých a malých podnicích, dokazuje, že roboty mohou být naopak plamínkem, který zažehne vyšší produktivitu a následnou tvorbu nových pracovních míst. Společně se současnou konjunkturou průmyslu a se stále větším problémem obsadit volná pracovní místa skutečnými odborníky se robotizace dere na první místo hlavních technologických trendů pro rok 2018. A dokonce i samotná robotika může vymezit své vlastní tendence…

Kdo si teď myslí, že to bude o cobotech, tedy robotech spolupracujících s lidmi, má samozřejmě pravdu, ale jen částečně. Jejich rozvoj natolik zahýbal pravidly robotické hry, že coboty stále častěji nacházejí prostor v aplikacích, kde by to z hlediska časové či finanční náročnosti dříve nedávalo smysl. Nejsou to však pouze kolaborativní roboty, které mění náhled na využitelnost robotů.

Nárůst přes tři sta procent ve výrobní a téměř o osm set procent v nevýrobní sféře hlásí oblast mobilní robotiky. Tato čísla samozřejmě nenechávají chladným žádného tradičního výrobce robotů, a tak se vstupem nových, osvícených hráčů na trh jde o segment, který se nyní těší zvýšenému zájmu.

Právě mobilní robotika přitom patří k nejčastěji zvažovaným robotickým nástrojům, o nichž společnost přemýšlí před zavedením RaaS (Robot as a Service). Dostupnost a obliba cloudových služeb se nyní rozšířila o aplikace v oblasti robotizace, což nabízí nejen standardní výhody obecně vyplývající z povahy cloudových služeb, ale také dává prostor pro skutečné využívání robotu jako služby. Řada menších společností, které by dokázaly těžit z výhod robotizace, má mnohdy svázané ruce, neboť jejich finanční možnosti jsou omezené a větší investice by mohly výrazně zahýbat rozpočtem firmy. Pronájem robotu včetně veškerých návazných služeb dle skutečné potřeby – například při platbě v hodinové taxe robotické práce – by mohl být řešením.

Jak vidno, roboty se stávají nejen všestrannějšími, ale také dostupnějšími a naštěstí i bezpečnějšími. Ještě jednou předností se mohou pyšnit – stávají se stále chytřejšími. Při využití dat získávaných z činnosti robotů a současně s rozvojem umělé inteligence lze získat hodnoty, které poslouží při dalším vývoji těchto aplikací. Ale stejně tak může být tento rozvoj nakonec i hrozbou. Co se však průmyslu týče, tady se není čeho bát, zde klady stále převyšují (možné) zápory.

Bez obav z robotů a s odhodláním přinášet novinky z této oblasti jsme na přelomu ledna a února připravili nejen nové vydání časopisu Control Engineering Česko (ke čtení dostupné zde), ale také v Brně uspořádali konferenci s názvem Roboty 2018. Pokud by Vás zajímalo, kam robotizace v české kotlině směřuje, dovolím si Vás nasměrovat k reportáži z této akce!

 

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.