Rok 2021 bude lepší, ledaže… by nebyl

Rok 2021 bude lepší, ledaže… by nebyl

Blíží se konec roku. Možná by si letos mohl trochu pospíšit. Troufám si tvrdit, že mezi čtenáři asi nebude mnoho jedinců, kteří by v tomto podivném roce označeném stigmatem 2020 chtěli setrvat déle, než je to nezbytně nutné. Ani já se nebudu přesvědčovat, že z něj nejsem, mírně řečeno, dost unavený.

Nebudu jediný, kdo s určitou nadějí hledí do roku příštího a doufá, ba pevně věří, že bude lepší. Bude. Jsem si jistý. I když je těžké dostat z hlavy slova naší mocné vlády „ledaže by nebyl“. Celý rok se však já i celá naše redakce snažíme nehledět na externí vlivy a raději se soustředíme na sebe. Tedy na to, co dokážeme sami ovlivnit.

Chceme být každopádně pozitivní, pokud tedy nedojde na výsledky testů, a naopak si nechceme libovat v kostnatých heslech ani v unavujících bohulibých tvrzeních, že „každá krize je vlastně příležitost“. S narůstající četností těchto všudypřítomných sloganů a úbytkem sil v závěru roku bych tak mohl leckoho jenom na… hněvat.

V dobrém se snažíme ohlížet za již uplynulým rokem, protože z negativních emocí nic dobrého nevzešlo a ani nevzejde. Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. „Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno,“ použiji‑li slova klasika Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Ale abych byl důsledný a ve svých citacích přesný, pak „kde vůle neschází, cesta se nachází“.

A toho se chci také držet při bilancování letošního roku. Je snadné upnout se ke všemu zlému, co nám boj s neviditelným nepřítelem přinesl. Známo však jest, že i diamant vzniká pod největším tlakem. Nesčetněkrát se ukázalo, že právě vůle pokračovat a překračovat limity, o nichž jsme netušili, že je máme, ukázala sílu společnosti. Té lety rozpolcené, neustále se hádající společnosti, které zase až tak moc nechybělo. A ruku na srdce, i přes všechna příkoří už jsme čelili větším hrozbám, jež po úpadku společnosti volaly s větší urgencí.

Chápu, jsme unavení. Vyčerpaní z pocitu obrovské nejistoty, která je naším každodenním průvodcem. Proto i tento text bude na mé poměry nebývale krátký a raději vás rovnou posunu k jiným myšlenkám. Automatizace, robotizace a digitalizace – nosná témata tohoto vydání – byly fenoménem letošního roku a výrazný vliv budou mít zcela jistě i v roce příštím. Na to se můžete spolehnout. Stejně tak i na to, že nejzajímavější informace z oboru pro vás budeme připravovat v lehce stravitelné formě a prezentovat jak v tištěné podobě, tak i na nové adrese www.vseoprumyslu.cz

„Zítřek leží v neznámu, ale často přináší naději.“ (J. R. R. Tolkien)

Tak tedy na shledanou v nadějném neznámu v roce 2021!

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.