Tento způsob digitalizace zdá se mi poněkud nešťastným

Tento způsob digitalizace zdá se mi poněkud nešťastným

Než začneme, je třeba upozornit, že úvodník tohoto čísla ovlivňuje hned několik silných vjemů autora. Primárně vzniká po první vakcinaci, což může znamenat, že myšlenky mohou být ovlivněny negativními projevy očkování či vadnými signály v bájných mikročipech. Daleko důležitější roli však při tvorbě tohoto textu sehrál intenzivní zážitek z letošní konference Digitální výroba 2021, který stále postupně vstřebávám.

Ostatně i reportáž z této, pro redakci klíčové akce si můžete vychutnat postupně na www.vseoprumyslu.cz, kde je více prostoru jednotlivé postřehy představit. Stejně tak lze lépe využít nuceného formátu konference, který byl přes všechnu snahu opět spíše digitální než hybridní, neboť v době přípravy světlo na konci tunelu ještě tolik nezářilo, proto tolik digitalizace. A ta je únavná, pokud jde o jedinou možnost, je náročná, pokud je špatně uchopena, je geniální, pokud vše funguje, jak má.

Pozitivní reakce na naši konferenci, včetně jejího obsahu, však ukazují, že kouzlo digitálních nástrojů není devizou dob minulých, kdy nám nic jiného nezbývalo. Stejně jako naše konference využila všech možností digitalizace, a to i přes návrat k normálu, měl by i průmysl přestat koukat na možnosti novodobé digitální kultury přes prsty a použít ji ve svůj prospěch, protože díky takovýmto technologiím už třeba není nutné řešit uzavírky provozů v tak velkém rozsahu.

Trefné pojmenování doby, která se snad již blíží, tedy doba postvakcinační, napovídá, že viru jako takového jsme se sice nezbavili definitivně, avšak můžeme doufat, že jeho drastické pustošení je již zažehnáno, v což nyní věříme i přes všeobecně dlouhodobě opatrnější postoj. Musíme se ale připravit i na to, že nepředvídané události mohou nastat znovu. Ostatně současný nedostatek surovin a nově všudypřítomný pojem „resilience“ by mohl vyprávět… a taky že bude. Hned v příštím čísle.

Vraťme se však na drť digitální transformace, která nám s virem poněkud akcelerovala. Těší nás, že i z výsledku konference se ukazuje, že firmy častěji chápou digitální transformaci jako něco navíc než jen jako investici do nových informačních systémů ve výrobě.

Digitální transformace je skutečně komplexní disciplínou, které je potřeba věnovat dostatek úsilí a času, aby pronikla do všech firemních procesů, ba dokonce aby se ji podařilo dostat na úroveň firemní kultury. A pozor! Tady nehovoříme jen o velkých firmách z oblasti automotivu. Digitální transformace se týká celého ekosystému, který interně nazýváme #vseoprumslu. Dávno už neplatí, že by se muselo jen experimentovat, ale i v menších a středních firmách z různých segmentů průmyslu se ukazuje, že promyšlený přístup s vizí plodí pravý výsledek digitální transformace.

Nové obchodní příležitosti a další boj s nelítostnou globální konkurencí nastává v případě, že digitalizaci neberete jako strategii, ale jako nástroj k dosažení vlastní firemní kultury. Myslete na to, čeho chcete dosáhnout, až pak hledejte nástroje, třeba ty digitalizační, jakými toho chcete dosáhnout.

Nám se to na konferenci Digitální výroba 2021 snad povedlo. To však neznamená, že se nevrátíme i k tradičnímu nástroji komunikace a nevytiskneme pár klíčových myšlenek a zajímavostí z oboru na papír stejně dobře, jako to děláme průběžně v digitální verzi na www.vseoprumyslu.cz. Pro nás je nový normál rozhodně hybridní, ale hlavně už je snad blízko!

Užijte si léto ve zdraví a těšíme se v postvakcinační době, která bude nejen digitální, ale především optimističtější.

Pokud by vás zajímal záznam ze zmiňované konference, pokračujte na www.konference-vyroba40.cz.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.