Údržba 4.0: Nezbytnost, nebo nesmysl

Údržba 4.0: Nezbytnost, nebo nesmysl

Zatímco automatizační a IT oddělení spřádají své plány, jak s nástupem Průmyslu 4.0 změní tvář výroby k nepoznání, trochu v jejich stínu se v oddělení údržeb jednoduše maká. Oboru znalé pak jistě nepřekvapí, že právě tady se rodí projekty, které si nálepku „Připraveno pro Průmysl 4.0“ zaslouží mezi prvními.

Trend nástupu nových technologií a měnící se podoby průmyslové údržby jsme v redakci časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku podrobili hloubkovému šetření již dvakrát – na počátku let 2016 a 2017 – a ani rok 2018 nebude výjimkou. A jelikož je redakce úzce napojena na projekt Semináře pro inženýry, bylo logickým krokem toto téma zmapovat od řečnického pultu. V programu letošního veletrhu MSV tak mohli zájemci navštívit seminář s názvem Digitalizace v údržbě. Zatímco v jeho loňské první realizaci šlo o pouhé náznaky, letošní program byl silně inspirován skutečnými aplikacemi a příběhy z tuzemských i zahraničních údržeb.

 

Prediktivní údržba by ráda dostála přídomku 4.0

Samotná prediktivní údržba patří již od počátku k pilířům technologických aspektů a k charakteristickým znakům Průmyslu 4.0. Každý jen trochu zkušený údržbář by však namítl, že programy prediktivní údržby nejsou zase tak nové, a ti nejzkušenější by dokonce tvrdili, že žádná dokonalá predikce stejně není možná.

V každém případě ruku v ruce s mediální masáží (…nemáte zač!) se oddělením údržeb daří získávat pro implementaci 4.0 sofistikovanější řešení než dříve. Přece jen investice do údržby nikdy smysl nedávala, ale do Údržby 4.0, to je jiná! To budou ostatní závidět!

Nadstavbou je však promítnutí dalších technologických elementů do prediktivní údržby. Například vzdálená správa může řešit problém jako šitý na míru tématu Průmysl 4.0. Ať už využijete vzdálené diagnostiky pro vyhodnocování externí firmou, či služeb menšího počtu diagnostiků, kteří zvládnou pokrýt více strojů, vždy může jít o způsob, jak alespoň částečně řešit neustálý nedostatek zkušených pracovníků, který se ani úseku údržby nevyhýbá. Samotným vrcholem řetězce dobře zvládnuté prediktivní údržby je využívání neuronových sítí, ba dokonce umělé inteligence pro automatické vyhodnocování stavu strojů.

 

Neslyšíš problém? Nevadí, systém má lepší sluch

Příkladem budiž opět program zmíněného odborného setkání na 59. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hned v jeho úvodu si účastníci mohli ověřit výzvy digitalizace v průmyslu, které demonstrovalo také konkrétní řešení s názvem ABB AbilityTM. To by mělo být odpovědí na potřebu komplexního řízení provozních algoritmů, včetně synergií a vzdálených služeb, mezi něž je nutno zařadit právě procesy prediktivní údržby. Zajímavé přitom je, že řešení deklarovalo i výše uvedené s modulem pro vzdálenou správu či avizovanou spolupráci s IBM na využití prvků umělé inteligence v celém konceptu. Ostatně… konec neplacené reklamy, poslechněte si raději speciální vysílání na téma prediktivního servisu, které jsme nedávno společně připravovali.

Nicméně i dílčí řešení pro využívání IT nadstavby stávajících diagnostických metod získávají v době digitalizace prostor. Řeč je například o systémech, které dokážou vyhodnotit data z ultrazvukové diagnostiky a na základě historických dat posoudit stav i bez znalostí správného nastavení provádějícím diagnostikem. A to jsem se ještě nezmínil o jednom zajímavém českém řešení, které využívá neuronové sítě právě k dlouhodobému sledování ruchů na stroji, což by mělo predikovat jeho možné selhání. I když se tedy pohybuje po známé křivce prediktivní údržby, nové proměnné v podobě nástrojů digitalizujících údržbu ji posouvají do jiného světla.

 

Příležitost pro informační systémy

Škarohlídi mezi námi si leckdy povzdechnou, že celá anabáze kolem Průmyslu 4.0 je vyvolána tradičními dodavateli IT řešení, kterým se zalíbila myšlenka ovládnout i průmyslový svět. Na druhou stranu je jasné, že bez informačního systému si již žádná tuzemská výroba ani neškrtne.

Ano, pořád je tomu tak, že někde v oddělení údržby najdeme řešení ve formě excelovské tabulky nebo i v papírové podobě, ale mezi údržbáři jde o skomírající druh. Daleko zajímavější však je, že pro oddělení údržby nebývá optimálním řešením komplexní IS napříč celou továrnou – pokud náhodou opravdu dobře nepracuje s modulem pro údržbu. Dlouhodobým trendem tak zůstává, samozřejmě v případě kvalitního získávání dat, pracovat v systému specializovaném pro potřeby moderní údržby.

Nenechte se však mýlit, tady se nebavíme pouze o procesech skrytých za jedničkami a nulami. Začátek problému je již na úrovni získávání relevantních dat. Stále žijeme a pracujeme v prostředí s historickými pozůstalostmi, čtěte stroji. U těch nových je napojení na všemocný průmyslový internet věcí tak trochu podmínkou, o těch starých víme jen to, co se nám daří sebrat. A tam, kde jsou data rozeseta nejen na jednom papírku, padá kosa digitalizace na kámen reality. Nebudeme si tedy nic nalhávat – vybrat dobrý systém je jedna věc, ale naplnit jej relevantními daty v co možná nejkratším čase je záležitostí zcela jinou. Na pomoc tady spěchají třeba opět neuronové sítě, které někdy mohou v získaných datech najít souvislosti rychleji než čerstvý absolvent technického oboru (pokud tedy nejde o absolventy kurzů údržby ČSPÚ a SSÚ, tam bych se nebál ničeho). I zde pak může být cestou k úspěchu inspirace těmi nejlepšími, třeba i mimo průmysl. Možná byste se divili, které úspěchy Facebooku a Googlu mohou být inspirací pro údržbu!

 

Když pouhá realita nestačí

Využití virtuální reality se v průmyslu snaží prorazit již řadu let. Zajímavé opodstatnění může nyní nalézt také na poli průmyslové údržby, zejména pak při trénincích servisních zásahů. Vytvoření virtuálního tréninkového centra může přinést nespočet výhod. V první řadě naučíte nováčky požadované úkony bez rizika, což kromě ekonomického aspektu zajišťuje i aspekt bezpečnostní. Mnohem více výhod dle dnešních kritérií však přináší dobře zvolená ekonomická měřítka. Při současném tlaku na vysokou produkci je výhodou virtuálního prostředí také možnost školení za plného provozu, čímž se samozřejmě zkracuje i doba, kdy lze servisního pracovníka plně zaučit. A v neposlední řadě jsme stále hračičkové, takže toto nové, moderní pojetí budí dojem hry a učení se stává nejen povinností, ale i příjemným zpestřením práce.

Údržba však nemusí zběhnout rovnou do reality virtuální, častěji zůstává někde mezi, a to při využití prvků rozšířené reality. Nejlepším příkladem z praxe je špičkově vedená údržba na lisovně ve společnosti Škoda Auto.

Dle slov Martina Syrovátky, vedoucího tamní údržby, se rozšířená realita prosadila na dvou místech. Zaprvé v nedávných investicích do nového informačního systému pro sledování stavu strojů – zde lze pomocí rozšířené reality jít až na takovou úroveň, kdy může servisní pracovník přímo na svém tabletu vidět aktuálně měřená data stroje a zjistit, zda některá nevybočují z požadovaného stavu. Nicméně tento prvek je už pouhou líbivou nadstavbou samotného systému (mimochodem postaveného na řešení FIOT), který i v měřítku koncernu pozitivně vybočuje z běžné praxe. Druhým bodem je příslib dalšího rozvoje konceptu Big Data, který slibuje, že se možná do budoucna stane inspirací třeba i pro kolegy z „vyspělého“ Německa.

Vraťme se však k dalšímu možnému využití rozšířené reality. Stejně jako u virtuální reality lze rozšířenou realitu použít pro samotné servisní zásahy. V praxi to může fungovat tak, že načtením servisního bodu přímo do tabletu se otevře přesně stanovený návod, včetně vizualizace vlastního provedení servisního zásahu krok po kroku, což nejen zvyšuje pravděpodobnost úspěšné opravy, ale také zrychluje její provedení.

 

Údržba vycházející z trendu Průmysl 4.0

Jak již zaznělo mnohokrát a z úst řady povolaných diskutérů, debaty o přínosu Průmyslu 4.0 se povedou ještě dlouho. Technologické aspekty, zejména pak tlak na vedení firem při prosazování trendu 4.0, již mají jednoho vítěze. Je jím oddělení průmyslové údržby, které bude i v následujícím období patřit k premiantům průmyslové automatizace a digitalizace. A pokud do těchto oddělení patříte a dočetli jste až sem, namiřte si to přímo k vedení vaší společnosti a požádejte o zvýšení rozpočtu na investice do technologií. Možná to letos vyjde…

 

TIP ZÁVĚREM: Sledujte rozhovor časopisu Řízení a údržba o digitalizaci v průmyslu ve vysílání na www.elektrika.tv

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.