Umíme se dostatečně prodat? Umíme se dostatečně prodat?

Často se o Češích říká, že jsou národ chytrý, zručný a mají pověstné know-how v podobě zlatých ručiček. Potvrzují to i rozhovory s předními odborníky, které jsem v poslední době vedl nebo zaznamenal. Abychom však naplnili slogan The Country For the Future a začali stavět domácí průmysl na tak důležité přidané hodnotě, je třeba paradoxně prorazit se svými nápady venku, aby se mohly následně realizovat doma. A tady často narážíme na problém. Neumíme se prodat.

 

Jeden příklad za všechny. Moravskoslezský automobilový klastr hledal nové firmy, které by bylo možné v rámci programu HORIZON 2020 zapojit do jinak velmi konzervativního dodavatelského řetězce pro automobilový průmysl. Hledali se začínající „ajťáci“ s řešeními pro automotive, které by automobilky podporovaly takovým způsobem, aby rostli sami, protože jakmile skončí ve spárech korporátů, které jsou součástí dodavatelského řetězce, dostanou většinou vše nadiktováno a už neinovují. S velkými obtížemi se našlo šest firem. Zadání jednoduché. Výsledek? Z celkem 211 platných žádostí z celé EU se ani jedna česká nedostala do hodnotitelské fáze! Ve druhém kole se scénář opakoval se čtyřmi firmami. Ve všech případech uvedly zúčastněné subjekty jako důvod neúspěchu podcenění administrativní náročnosti projektu. Jednalo se přitom veskrze o kvalitní řešení, která mají budoucnost, avšak umění prodat je bylo zkrátka slabé.

Šest firem? Z průmyslového srdce Evropy? Ze země, která se má stát kolébkou inovací? Něco je špatně. Myšlenka dobrá, způsob jejího naplnění pokulhává. Důležité ale je, že se něco děje. I prvotní nezdar může být důležitým impulzem ke kýženému výsledku. První letošní vydání Řízení a údržby průmyslového podniku je na světě, před námi veletrh AMPER 2020 a celá řada zajímavých oborových akcí, které jsou důkazem toho, že české firmy neusnuly na vavřínech. Přeji inspirativní čtení, vítám nové členy našeho nového Klubu průmyslníků a těším se na setkání s Vámi v terénu. Společně budeme hledat některou z cest, jak se umět lépe prodat.

Autor: Vítězslav Fejfar, šéfredaktor 

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.