Už tam budeme?

Nikdo nemá rád dlouhé cesty. Ačkoli vlastně nevím, jak to mají travel blogeři, ale po nekonečném roce doma určitě nepohrdnou jakoukoli nabídkou vyrazit za dobrodružstvím. Nerad bych však odběhl od tématu. Tím bude i přes podivný cestovatelský úvod stále průmysl.

Nedávno jsem se během konferenčního diskusního panelu ocitl v pro mě neznámé pozici. Pro jednou jsem si vyměnil roli a dotazy nekladl, nýbrž odpovídal na ně. Základní otázkou diskuse bylo, zda jsme již překonali krizi způsobenou koronavirem, či nikoli. Debata to byla, neskromně řečeno, opravdu zajímavá. Osobně však vidím problematiku trochu jinak. Nejde ani tak o fázi krize samotné, protože ta je tentokrát opravdu jiná než ty předchozí, důležité je soustředit se na naši vlastní pozici.

Častokrát v průmyslu i na stránkách tohoto časopisu skloňujeme pojem nový normál. Ať už bude sebenormálnější, bude jiný. Stejně tak lze říct, že právě přijetí této změny je naší cestou z krize. Důležité je pochopit, že některé základní premisy přestaly fungovat a že na některé jistoty bude třeba se dívat optikou známého prohlášení, že „jisté je jen to, že není jisté nic“.

Nemůžeme se tedy jako děti během dlouhé cesty neustále ptát, zda jsme již dorazili do cíle. Samotná cesta, jak zpívá má oblíbená lokální kapela, může být i cíl. V průmyslu, ekonomice i společnosti nabývám často dojmu, že opravdu doufáme v návrat ke starým pořádkům. Co však vypadá jako větší problém, je snaha všech dohnat ztracené měsíce.

Představte si křivku ekonomického růstu. Namísto očekávaného kompaktního vzletu jsme zažili jeden velký pád, z něhož se všichni snažíme oklepat. Nelze však očekávat, že podzimní graf ekonomiky v roce 2021 bude i při růstu dosahovat hladiny, ve kterou jsme věřili či alespoň doufali. A teď si představte, že prostor mezi křivkami se všichni do jednoho snaží nějak dohnat. Kam to povede? Přečtěte si články o hyperinflaci, docházejících surovinám, převisu poptávky a absenci nabídky. Nakolik je to pro ekonomiku zdravé? A může nás tento způsob uvažování dovést úspěšně do cíle. Ani vy byste kvůli otravné otázce dětí sedících na zadních sedačkách nešlápli na plyn, nemuseli byste totiž ve zdraví dojet do cíle.

A co dál? Co se bude dít v průmyslu? Možná by to chtělo trochu zpomalit. Bolestivá myšlenka, vím. Na druhou stranu nedostatek surovin nám možná stejně jinou možnost nedá. A v čase, který vám zbyde, se ptejte, kam vlastně směřujete a jak by vaše cesta mohla ideálně vypadat. Neptejte se však sebe, zeptejte se raději svých zákazníků a vyjde vám z toho individualizovaná poptávka, rychlost změny výrobního programu, možnost reagovat na nečekané proměnné, které přijdou s krizí současnou nebo třeba i s tou budoucí.

Dlouhá léta tento trend ukazuje, že alespoň zmírnění některých rizik souvisejících s nepředvídatelností překážek nám mohou zajistit moderní technologie. Mezi těmi všemi, o kterých píšeme, to budou hlavně ty na úrovni digitalizace průmyslu. Právě tato cesta způsobila nárůst průmyslových firem a světová pandemie jí přidala ještě jeden, rychlejší jízdní pruh.

V této fázi bych rád zmínil titulní článek aktuálního vydání: Snaha konkurovat a zároveň zajistit bezpečnost zaměstnanců urychlila zavádění specializovaných aplikací, které využívají průmyslový internet věcí (IIoT), cloud, umělou inteligenci (AI) a další technologie. Tyto technologie, které byly dříve považovány za „příjemný doplněk“, jsou nyní pro kontinuitu podnikání a odolnost chytré výroby stěžejní.

Tohle je cesta, kterou je dobré se vydat. Bohužel odpověď na otázku „Už tam budeme?“ je v případě digitalizace podniku zatím stále „Ne“. Jde totiž o proces, který nemá přesně ohraničený konec. Na druhou stranu již cesta přináší patřičné výsledky. A stejně jako do Říma vedou dnes všechny cesty k digitalizaci.

Budiž tento titul i nadále inspirací, jak se na této cestě neztratit a užívat si výhled.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.