Získejte své lidi pro flexibilní výrobu

Získejte své lidi pro flexibilní výrobu

Ještě nikdy jsme neviděli, aby se svět měnil tak rychle. S nástupem COVID-19 začalo stále více firem hledat flexibilní výrobu. Pokud je to něco, o čem jste již sami přemýšleli, dnes byste se měli cítit silněji motivováni k provedení změny než kdykoli předtím. 

V tomto článku Matt Graves ze společnosti Kalypso, patřící společnosti Rockwell Automation, a Rachel Wilson ze společnosti Arup vysvětlují výhody flexibilní výroby a také to, jak můžete přimět své zaměstnance, aby z přidružených změn vytěžili co nejvíce, a tím zhodnotili vaše investice do technologií.

Proč flexibilní výroba?

Zájem o flexibilní výrobní procesy po celém světě roste. Proč? Protože zatímco některé firmy se snaží udržet krok s poptávkou, jiné mají co dělat, aby se udržely při životě. A další změnily výrobu, aby podpořily boj proti pandemii. Mohli byste být například jedním z mnoha výrobců, kteří přešli na výrobu OOP a ventilátorů.

Zvyšuje se také důraz na odpovědnou výrobu. S flexibilními procesy minimalizujete plýtvání, protože budete vyrábět pouze to, co je potřeba.

Dnešní spotřebitelé jsou navíc náročnější než kdykoli předtím – a je důležité, aby se výrobci dokázali přizpůsobit kultuře dneška „chci to hned“. Spotřebitelé požadují kratší dodací lhůty a více customizovaných produktů, to vše s menším dopadem na životní prostředí.

Mění se ale také trh. Některým firmám se podařilo vytvořit nové modely fungování založené na nových výrobních technologiích – nejznámějšími příklady jsou Uber a Amazon. Ve společnosti Kalypso věříme, že v blízké budoucnosti budeme vídat tento tyto převratné změny častěji. Pokud však nehledáte něco tak radikálního, flexibilní výroba je tím, co vám pomůže zůstat aktivní a relevantní.

Co to znamená být flexibilní výrobce?

Flexibilita je o rychlosti přizpůsobit se. Je o vytváření plynulého toku od poptávky k jejímu uspokojení. Skutečná flexibilita umožňuje výrobcům zůstat v souladu s vlastním trhem tím, že nahradí tuhé a statické modely fungování takovou úrovní kontroly a odezvy, o které se dosud myslelo, že není možná.

Zamyslete se nad tradičním životním cyklem začínajícím u zákazníka a končícím u produktu. Jedná se o lineární model, který vás přenáší od poptávky na trhu přes vývoj produktů a prototypů na základě zpětné vazby od zákazníků až po výrobu a nakonec až k prodeji. S flexibilní výrobou ale můžete být svému zákazníkovi mnohem blíže. Mnohem blíže. Spotřebitel například může řídit auto, které prostřednictvím integrované SIM karty posílá svá provozní data zpět výrobci. Nebo může nosit běžecké boty, které budou posílat data přímo vlastníkovi dané značky.

Tím, že se aktivity v oblasti prodeje, marketingu a získávání zpětné vazby od zákazníků příměji propojí s výrobou, lze lépe pochopit, kdo je zákazník, co chce a jak chce, aby mu zboží bylo doručeno a kdy. To znamená, že pokud toto víte, můžete tomu svoji výrobu průběžně přizpůsobovat. 

Jak se k ní lidé dopracují?

Flexibilní výroba tedy může firmám pomoci provést tolik potřebné změny. Mít v továrně správnou technologii je ale pouze jednou částí příběhu o úspěchu. Chcete-li ve své firmě udělat pozitivní změny – pro dnešek i zítřek – musíte mít také správnou kulturu a myšlení.

Pokud jde o přijetí Průmyslu 4.0, klíčové je propojení mezi jednotlivými odděleními. I když nová technologie dokáže vzájemně propojit data se systémy, stejně tak důležité zůstává přimět zaměstnance, aby komunikovali a spolupracovali – a to je naprosto zásadní, pokud chcete dosáhnout maximální návratnosti investic. Aby to fungovalo, nejlepší je stavět na čtyřech pilířích kolaborativní práce.

  1. Lidé. Prvním krokem k tomu, aby lidé začali spolupracovat, je získat je pro společnou věc.
  2. Procesy. Dále, musíte zcela obnažit a přestavět všechny související procesy tak, že zachováte ty dobré, eliminujete špatné a přidáte ty nejlepší.
  3. Závody. Poté musíte posoudit, jak dobře vaše tovární/pracovní prostředí umožňuje lidem, aby pracovali společně.
  4. Technologie. Nakonec se musíte zamyslet nad tím, jak můžete využít digitální technologii v každém kroku na nové cestě. Přemýšlejte o dashboardech, měření výkonu a přeměně dat z nudných na brilantní.

Jak můžete zaangažovat své zaměstnance?

Abyste úspěšně přijali novou technologii, musíte si vypěstovat nové návyky, jak pracovat. Novou kulturu. A nové způsoby myšlení. Představte si například toto – nový software pro dodavatelský řetězec, který zlepšuje zpracování objednávek. Přestože pracovníci v back-office již třeba jsou správně naladěni směrem k měnícím se technologiím, přimět většinu ostatních, aby se přizpůsobili, může být těžké. Lidi si již zvykli – a dokonce si oblíbili – konkrétní typy softwaru a způsob, jakým věci dělají.

Pokud se tedy ocitnete v takové pozici, měli byste si začít klást otázky typu: jak můžete přimět lidi, aby přijali nové způsoby práce? Jak můžete lidi zaujmout, aby začali používat nové technologie nejen rychleji, ale také s větším nadšením? Jak je přimějete, aby si uvědomili, že tato nová technologie jim usnadní život? Navíc – mnoho z nás v současné době trpí digitální únavou… 

Jak můžete zaujmout lidi ještě jinou formou technologie?

Odpověď zní: správným způsobem koučování. Lidi lze nadchnout pro komplexní a vzrušující technologii tím, že pro ně bude snadné ji používat a pochopit. Protože technologie má pouze takovou cenu, jako lidi, kteří ji používají. Při koučování svých pracovníků musíte brát v úvahu „dovednosti“ a „vůli“. Zatímco „dovednosti“ představují technické a profesionální kompetence, „vůle“ znamená způsoby chování, postoje, kulturu, vedení, spolupráci a odolnost.

Pokud chcete, aby se vaši zaměstnanci stali součástí nové iniciativy, musíte zahájit vedení tzv. zepředu. To může znamenat potřebu koučování vedoucích pracovníků, aby se dokázali vypořádat se změnami přicházejícími se zavedením flexibilní výroby. Jakmile se sami poučí, mohou tyto poznatky přenášet směrem dolů a napříč svými týmy. Když budou vaši vedoucí pracovníci vědět, že je podporují lidé z firem jako Kalypso nebo Arup, posílí to jejich jistotu a důvěru v novou technologii a pracovní postupy.

Klíčem je také komunikovat výhody, které to přinese zaměstnancům i zákazníkům. Pokud chcete po svých zaměstnancích, aby něco přijali, musí vědět, že jim to usnadní nebo zlepší život – a že budou moct vytvářet relevantnější nebo cenově výhodnější nabídky pro zákazníky. Pokud se vám podaří, že tuto ideu přijmou všichni, veškeré vaše procesy poběží plynuleji, vaši zaměstnanci budou ochotněji přijímat změny, které jste zavedli, a všichni budou vaši technologii využívat k nejvyššímu prospěchu.

A co dál?

Pokud máte možnost rychle přizpůsobit svou nabídku a upravit výrobní postupy, můžete:

  • zkrátit časové rámce a zvýšit aktivní přístup;
  • synchronizovat informace napříč systémy a napříč životním cyklem produktu;
  • snažit se pochopit, jak zákazníci používají produkty v reálném čase (například jako když Nike implementovala čidla do běžeckých bot a BMW vložila SIM karty do svých automobilů);
  • zajistit lepší integraci a spolupráci mezi odděleními;
  • začít být proaktivní a posunout se o krok napřed před konkurenci.

Pokud ale kultura a smýšlení pokulhává – pokud se vám nepodaří strhnout ve své firmě zájem lidí – vaše snahy o provedení změn by mohly uvíznout na povrchu.

Chcete-li se přizpůsobit měnícím se podmínkám trhu – krátkodobým šokům i dlouhodobějším trendům – musíte zjistit, kde jsou potenciální překážky a úzká místa. To vyžaduje komplexní kontrolu každé oblasti, která se podílí na tom, jak uspokojujete potřeby svého trhu. Taková kontrola vám pomůže nejen vyřešit třecí místa, ale také lépe alokovat zdroje tak, aby bylo možné trvale pracovat na zlepšení.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ