Lukáš Smelík

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.

I když se tématu digitalizace v průmyslu dostává více hlasu, hlavně v posledních letech, tyto technologické změny ve výrobě probíhají již delší řadu let. Důkazem toho mohou být jubilea, jaké má v letošním roce například společnost AXIOM TECH, která oslavila již třicet let své existence. Společně s jednatelem Milanem Tůmou, jsme se zamysleli nejen nad historií digitalizace, ale také nad současností a budoucností oboru.

Největší česká konference věnovaná profesionálním technologiím 3D tisku proběhne ve středu 11. října v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

MSV TOUR, neboli komentované prohlídky veletrhu MSV, již několik let přináší propojení konferenčního programu veletrhu přímo na ploše vybraných expozic. Zažít veletrh jinak nabízí bezplatná služba, která zájemce provede veletržní cestou k modernímu průmyslu.

Studium technických oborů dlouhodobě nebudí zájem, který by si tato oblast právem zasloužila. Stejně jako v loňském roce se proto do doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zařazuje událost, která si klade za cíl přiblížit půvab techniky a průmyslu těm, kteří by měli tvořit jeho budoucnost.

Digitalizace průmyslu probíhá. O tom jistě svědčí velká pozornost tématu digitální transformace napříč výstavní plochou Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ruku v ruce s inovacemi je však potřeba věnovat pozornost i zřejmým kybernetickým hrozbám. Soustředí se na ně také doprovodný program veletrhu v seminář Kyberbezpečnost v průmyslu.

Ing. Jaromír Peterka, jednatel společnosti FOXON, v rozhovoru poradí, co je potřeba k nastartování digitální transformace podniku. Také zmíní, kdo je jejím ideálním koordinátorem i jak by měl vypadat ideální integrátor a partner pro celkovou změnu uvažování.

Společnost Röttig Elektro sídlící poměrně netradičně v historických budovách Muzea v přírodě Zubrnice se zabývá veškerou elektroinstalací – strojů i stavebních instalací. Jejich dodávky míří především do strojního a automobilového průmyslu. Právě zde naráží na potřebu dobrého osvojení nástrojů společnosti EPLAN, které získali v rámci rozsáhlého školení EPLAN Certified Engineer (ECE). majitel společnosti a samotný certifikovaný specialista elektrokonstrukce Jan Žák.

Speciální epizoda u příležitosti připravovaného druhého ročníku B2B KONFERENCE. Akce určené pro specialisty marketingu a obchodu ve sféře B2B. Pozvání do studia přijali Pavel Marek (MARCO BBN, dále jen PM) a Lucie Zitterbartová (Lucky Citron, dále jen LZ). Společně s moderátorem podcastu Lukášem Smelíkem trojice hlavních organizátorů konference. Samotný podcast se však nezaměří pouze na konferenci, ale i aktuální trendy v B2B marketingu, potřebě propojovat obchod s marketingem i důsledky vyrovnaných investic do brandu a výkonu. Hned na úvod se hosté podělili o zcela zásadní poznatky ze své kariéry a hlavně, jestli jsou zcela normální, že u téhle profese zůstali tak dlouho...

Na průmyslu záleží

září 11, 2023

Pořad Na průmyslu záleží produkovaný společností StoryMatters.online přivádí diváky do podmanivého prostředí výrobních závodů. Ve spolupráci s portálem #vseoprumyslu a moderátorem Lukášem Smelíkem přináší ojedinělý pohled na průmysl. Na průmysl, na kterém záleží...

Většina rozhovorů, přednášek a setkání během redakční návštěvy konference Endress+Hauser Global Forum se nesla v duchu změn průmyslu jako takového. Klíčovými tématy se opětovně stávala udržitelnost a digitalizace. Současný svět prožívá rychlé změny na mnoha vzájemně propojených úrovních. Proto bylo zajímavé a osvěžující stanout tváří v tvář Johna Salusburyho, manažera zodpovědného za řízení obchodních aktivit společnosti v čtrnácti evropských zemích. Jeho pracovní role se řadu let prolínaly i s pozicemi v oblasti marketingu. A právě proto jsem ho poprosil o jeho vhledy do těchto témat pro širší publikum.