EUCHNER - more than safety

EUCHNER - more than safety

EUCHNER je jedna z předních vedoucích světových firem zabývajících se problematikou bezpečnostního inženýrství v průmyslu. Její výrobky rozdělené do třech hlavních divizí (Bezpečnost, Automatizace, Rozhraní člověk-stroj) pomáhají zákazníkům dosáhnout úspěch na trhu, neboť jim nabízí inovativní, moderní a náklady spořící řešení.

 

EUCHNER a Průmysl 4.0

září 29, 2018

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Jedná se hlavně o bezpečnostní dveřní spínače a zámky s technologií unikátně kódovaných RFID transpondérů, bezpečnostní relé či PLC a systémy elektronických klíčů EKS pro řízení přístupu i v bezpečnostně relevantních aplikacích. V letošním roce budou na trh uvedeny také novinky umožňující komunikaci na úrovni Průmyslu 4.0.