Efektivně sledujte položky pomocí vlastních etiket RFID

Efektivně sledujte položky pomocí vlastních etiket RFID

Společnost Brady Corporation dokáže navrhnout optimální řešení značení RFID pro sledování majetku a správu zásob, které je vhodné na jakýkoli povrch. Možnosti přizpůsobení zahrnují antény, čipy, volitelné snímače, materiály etiket, lepidla a tisky.

Etiketa RFID na míru pro vaše prostředí

Společnost Brady využívá všechny své znalosti a schopnosti, aby komplexním průmyslovým sektorům poskytovala unikátní řešení značení RFID, upravená na míru specifickým aplikacím a prostředím. Mezi přizpůsobitelné součásti etikety RFID patří antény, čipy, volitelné snímače, lepidla, průmyslový materiál etiket, tvar a barva etikety, předtisky a předprogramování etiket. Tato vysoká přizpůsobitelnost umožňuje úpravu rozsahu čtení RFID, aplikace, které musí být odolné vůči abrazi, chemickým látkám, ropě nebo venkovnímu prostředí i aplikace na kovové i nekovové povrchy.

Využívejte výhod RFID v jakémkoli průmyslovém prostředí

Skenujte a identifikujte nebo lokalizujte více položek najednou na dálku nebo jednu po druhé zblízka. Mezi výhody RFID patří efektivita při příjmu zboží, vychystávání, nakládce a zasílání, ve výrobě, při montáži, údržbě a sledování zásob, monitorování a provádění auditů. Díky ručním skenerům a strategicky umístěným pevným skenerům lze sledovat a dohledávat téměř jakoukoli položku automaticky.

Kompletní řešení

Společnost Brady může poskytnout kompletní řešení, které zahrnuje tiskárny RFID kódů s funkcí tiskni a programuj a skenery pro vlastní etikety RFID. Lze poskytnout a integrovat software pro řízení procesů ovládaných kódy RFID, které mohou zahrnovat bezkontaktní detekci, pokyny pro údržbu nebo instalaci, kontrolu zásilek, automatizaci skladových vysokozdvižných vozíků nebo jednoduché počítání položek ve specifických skenovacích branách.

Podívejte se na kompletní RFID řešení od společnosti Brady >> 

Zajímá Vás, jak RFID řešení od společnosti Brady využili jiní zákazníci? Pročtěte jsi případovou studii od výrobce medicínskych zařízení, který již využívá vlastní na míru přizpůsobené RFID štítky s vhodným hardware při expedici svých zařízení a jejich instalaci přímo u koncových zákazníků. Celý logistický proces je tak omnoho rychlejší a eliminuje chyby způsobené lidským faktorem.

Případová studie: Vysoce efektivní zasílání a instalace zdravotnických prostředků s etiketami s kódem RFID 

Výrobce stroje chtěl zvýšit úroveň služeb zákazníkům a současně snížit náklady. Společnost hledala partnera, který by jí pomohl implementovat řešení na podporu rychlých a kompletních zásilek zdravotnických prostředků a zvýšit rychlost instalace v nemocnicích. 

Řešení: Sledování a trasování zásilek a instalace pomocí vlastních etiket s kódy RFID

Společnost Brady představila společně s partnerem kompletní a efektivní řešení logistiky na bázi technologie RFID. Společnost Brady nabídla etikety s kódy RFID a tiskárny s funkcí „tiskni a programuj“ a náš partner nabídl přizpůsobitelný software a skenery.

Společnost Brady vybrala svou etiketu s kódem RFID L-2588-26B a velikost každé etikety přizpůsobila na požadovaný formát A5. Byla integrována vhodná vložka RFID, která nabízí dosah čtení až 10 metrů, a každá etiketa byla vybavena akrylovým lepidlem. Zákazník může etikety programovat a tisknout pomocí tiskáren pro tisk a programování kódů RFID dodaných společností Brady. Ke každému balení součástí zdravotnického prostředku jsou při jeho vychystávání ve skladu výrobce stroje přidávány etikety. Díky tomu již není nutné pro identifikaci každé součásti zachovávat linii viditelnosti a identifikace je možná z větší vzdálenosti. 

Brány skenerů RFID každé balení součástí kontrolují podle seznamu nákladu v systému ERP našeho zákazníka. Chybné součásti jsou snadno odfiltrovány a systém upozorní i na jakékoli chybějící kusy a potvrdí kompletní zásilku. 

Při příjezdu ke koncovému uživateli nebo kamkoli v logistickém řetězci je kompletnost nákladu rychle zkontrolována projitím kolem nákladního vozidla se skenerem RFID. Balení součástí se vykládají efektivněji, protože etikety RFID a vlastní software nabízejí pokyny, kam musí být jejich obsah umístěn. Díky tomu mohou montážní pracovníci během vykládky balení součástí efektivně organizovat.Přes software rovněž etiketa RFID na každém balení součástí navádí ohledně správného pořadí instalace. Bezkontaktní upozornění pomáhají najít i ta nejmenší balení součástí, nutná k tomu, aby byl nový zdravotnický prostředek nemocnice v provozu rychle a rozhodně. 

Výsledek: Zdravotnické prostředky v provozu rychleji díky vlastním etiketám s kódy RFID

Zdravotnické prostředky jsou nyní v nemocnicích zprovozňovány díky technologii RFID rychleji. Zvýšení efektivity začíná tím, že pomáhají zajistit kompletnost zásilek balení součástí zdravotnických prostředků do jakékoli nemocnice na světě. Montážní firmy již nepotřebují vizuální dokumentaci stovek balení součástí a místo toho se mohou spolehnout na bezkontaktní detekci řízenou vlastním softwarem a skenery RFID, a na etikety RFID tisknutelné na místě.

Brady Česká republika

www.brady.cz

 

Brady Corporation

Společnost Brady je mezinárodním výrobcem a dodavatelem kompletních řešení pro identifikaci produktů, osob a provozoven. Ve společnosti Brady je závazek k výjimečnému výkonu každý den naším obchodním rozhodnutím. Naše výrobky navrhujeme tak, aby fungovaly způsobem, kterým ostatní prostě nedokáží. Naši lidé jednají způsobem, který pravidelně překračuje očekávání. A naše zaměření a disciplína jako společnosti vedly k solidním a dlouhodobým výkonům pro naše akcionáře. Stručně řečeno, když jde především o výkon, společnost Brady je správnou volbou.

https://www.brady.cz/