Bezpečnostní spínač Euchner CES-C07 Bezpečnostní spínač Euchner CES-C07

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Jedná se hlavně o bezpečnostní dveřní spínače a zámky s technologií unikátně kódovaných RFID transpondérů, bezpečnostní relé či PLC a systémy elektronických klíčů EKS pro řízení přístupu i v bezpečnostně relevantních aplikacích. V letošním roce budou na trh uvedeny také novinky umožňující komunikaci na úrovni Průmyslu 4.0.

Neutuchající dialog – bezpečnostní spínač CES-C07 a bezpečnostní modul ESM-CB

Na první pohled se nový bezpečnostní spínač Euchner CES-C07 možná příliš neliší od stávajících typů, ale zásadní inovace jsou skryté zejména uvnitř.

Spínač CES-C07 doplňuje známé a běžně používané řazení spínačů do série nově přidanou pokročilou diagnostikou. A umí dokonce více: pro účely prediktivní údržby umí snímač poskytovat nadřazenému řídicímu systému nejen procesně relevantní údaje, ale i data umožňující včas odhadnout blížící se selhání.

Pokud je řetězec spínačů připojen do bezpečnostního modulu CES-CB vybaveného rozhraním IO-Link, jsou do něj z každého spínače synchronně odesílány důležité údaje nadřazenému systému, například stav bezpečnostních výstupů, poloha dveří, indikace slabého signálu pro účely včasného seřízení dveří apod. Na požádání lze vyčíst nejen detailní chybové kódy, ale i napájecí napětí, teplotu a počet sepnutí každého spínače. Pro detekci pokusů o neoprávněnou manipulaci s řetězcem spínačů lze získat i údaje o aktuálním počtu připojených spínačů, například pro detekci ochromení pomocí zkrácení řetězce. Pomoci může i čtení kódu aktuálního, právě učeného nebo zablokovaného transpondéru. U spínačů s kódováním Multicode, které reagují na jakýkoli aktuátor, lze dokonce za pomoci vyčítání kódu přiloženého aktuátoru a jeho zpracováním v řídicím systému vytvořit malý identifikační systém s bezpečnostní funkcí nebo dovolit práci s několika, ale ne všemi různými aktuátory. Pro srovnání, standardní provedení Unicode reaguje za účelem zajištění ochrany proti neoprávněné manipulaci na jeden jediný, předem naučený aktuátor.

Další důležitou vlastností jsou zcela přepracované bezpečnostní výstupní obvody. Testovací pulzy jsou výrazně kratší, takže odpadají komplikace u starších řídicích systémů. Nová technologie také umožňuje do řetězce spínačů CES-C07 zapojit i prvky s klasickými bezpotenciálovými elektromechanickými kontakty, jako jsou koncové spínače nebo tlačítka nouzového zastavení. Podporován je i hot-plugging; po výměně poškozeného spínače nebo kabelu už není nutné celý řetězec znovu inicializovat, komunikace se obnoví automaticky.

Z mechanického hlediska zůstávají spínači 3 aktivní strany, ze kterých je možno přibližovat aktuátor. Byla změněna rozteč montážních otvorů na dnes již standardních 22 mm. I přes zmenšené rozměry se povedlo integrovat konektor M12 přímo na tělo spínače, starší provedení jej měly na krátkém kabelu.

Komunikace na úrovni Průmyslu 4.0

Přestože má šířku pouhých 18 mm, je nový bezpečnostní modul ESM-CB multifunkční – je to vyhodnocovací jednotka, bezpečnostní relé a IO-Link zařízení v jednom. Představuje vše, co potřebujete pro zabezpečení malého stroje.

ESM CB AZ FI2 BR IO 158875 p.UNBezpečnostní modul ESM-CB s rozhraním IO-Link

ESM-CB má dva vstupní bezpečnostní okruhy. První je určen pro připojení prvků s bezpotenciálovými nebo OSSD výstupy, stejně jako to umí moderní bezpečnostní relé. Druhý okruh je určen pro spínače s možností komunikace, jako jsou třeba nové CES-C07. Veškerá data z nich jsou pak dostupná přes integrované rozhraní IO-Link.

Bezpečnostní modul umožňuje volit režim startu a má povolovací vstupy pro vzájemné propojení s ostatními bezpečnostními řídicími prvky. Bezpečnostní výstupy jsou dva, vnitřně redundantní, reléové a se zatížitelností proudem až 6 A. Na přední straně modulu je 6 stavových a diagnostických LED indikátorů.

EUCHNER - more than safety

EUCHNER je jedna z předních vedoucích světových firem zabývajících se problematikou bezpečnostního inženýrství v průmyslu. Její výrobky rozdělené do třech hlavních divizí (Bezpečnost, Automatizace, Rozhraní člověk-stroj) pomáhají zákazníkům dosáhnout úspěch na trhu, neboť jim nabízí inovativní, moderní a náklady spořící řešení.

 

www.euchner.cz