GPSETH, GPSRS: Čas z GPS pro vaše zařízení

Malý časový server GPSETH s anténou Malý časový server GPSETH s anténou

Potřeba přesného času v sítích LAN je velmi důležitá. Mnoho malých ethernetových zařízení nemá vlastní obvod reálného času nebo se občas synchronizuje z určeného časového zdroje. GPSETH je miniaturní kompaktní SNTP časový server. Je vhodný zejména pro synchronizaci času v lokálních počítačových sítích, například v technologických sítích bez vazby na internet.

Varianta GPSRS používá protokol Modbus RTU. Přináší tak přesný čas například pro připojené PLC. Moduly GPSETH a GPSRS poskytují i informaci o souřadnicích a rychlosti, což může být užitečné např. pro lokalizaci PLC či ostrovních systémů.

Čas ze systému GPS

Přesnou časovou informaci získává GPSNETH server z družicového systému GPS nebo GLONASS, jehož systémový čas je navázán na mezinárodní atomový čas TAI (temps atomique international). Tento čas představuje v současné době nejpřesnější dosažitelnou časovou stupnici. Pro synchronizaci klientů je pak použit běžný protokol SNTP (Simple Network Time Protocol).

Pokud dojde ke ztrátě družicového signálu, pokračuje GPSETH server v generování časové informace podle svého vnitřního časového generátoru. GPSETH používá protokol SNTP v3 pro distribuci časové informace. Dále obsahuje webové stránky, data umí posílat pomocí http GET ve formátu XML a zná protokoly Modbus TCP, SNMP a Spinel.

Obr. 2Úvodní vnitřní webová stránka ukazuje stav

Kontrolky na panelu serveru GPSETH informují o zapnutí, synchronizaci GPS signálem a o počtu viditelných družic. Pro podrobnější přehled stavu serveru stačí otevřít interní webovou stránku (obr. 2). Přes webové stránky se provádí i nastavení.

Vlastnosti

  • Příjem údajů o času, poloze, rychlosti atd. z navigačních satelitů GPS a GLONASS
  • Podporované protokoly: SNTP v3, HTTP, Telnet nebo Modbus RTU
  • Ethernetové rozhraní nebo linka RS485 a RS232
  • Přesnost časové informace serveru <50 ms
  • Anténa GPS součástí dodávky
  • Napájení 8 až 30 V DC
  • Robustní provedení, lze montovat i na lištu DIN
  • Rozměry 62 × 55 × 24 mm

Čas po sběrnici Modbus RTU

Někdy je třeba získat přesný čas i v jiných systémech, například pro skupinu zařízení, která komunikují protokolem Modbus RTU. Příkladem mohou být řídicí systémy založené na PLC, které potřebují přesný čas pro vzájemnou synchronizaci. Modul s označením GPSRS přijímá přesný čas z družicového systému GPS. Tento čas je pak možné číst z paměťových míst obvyklými instrukcemi protokolu Modbus RTU.

Obr. 3Modul GPSRS umožňuje číst přesný čas protokolem Modbus RTU

Komunikace s modulem GPSRS je možná po sběrnici RS485 nebo RS232. K příjmu GPS slouží externí anténa. Modul může být napájen napětím 8 až 30 V, komunikační sběrnice jsou galvanicky odděleny. Stav napájení GPS signálu a komunikace je signalizován kontrolkami, takže zapojení a uvedení do chodu je jednoduché. Časoměrný modul GPSRS je dodáván v robustní kovové krabičce s možností uchycení na lištu DIN.

Časový server GPSETH a GPSRS vyrábí a dodává společnost Papouch, s. r. o.  Oba produkty je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici dodavatele jsou připraveni poradit s jejich aplikací.

www.papouch.com

Papouch

Papouch s.r.o. vyvíjí a vyrábí produkty pro průmyslovou elektroniku, datové komunikace a měřicí techniku. Specializuje se na zakázkový vývoj a výrobu elektronických systémů - je systémovým integrátorem.

www.papouch.com