Hybridní lepidla

Lepidlo, které utáhne vlak!

I když je pravda, že nejspíš neexistuje ani jedna reálná situace, ve které byste potřebovali táhnout vlak s použitím přípravku, jenž drží pohromadě lepidlem, my jsme to zkusili. Proč? Protože můžeme! Podívejte se sami na video na www.loctite.cz.

Použitým výrobkem bylo hybridní lepidlo. Ve světě lepidel to znamená, že se kombinují vlastnosti dvou chemických složek, v tomto případě kyanoakrylátu a methylmethakrylátu (MMA), přičemž se využívá od obou to nejlepší: rychlost vytvrzování typická pro kyanoakryláty a pevnost a odolnost typická pro MMA. Chtěli byste se dozvědět více o výrobku nebo možnostech, jak ho vyzkoušet? Kontaktujte nás prostřednictvím stránek www.loctite.cz.

Hybridní lepidla

Když odhlédneme od faktu, že dokážou táhnout vlaky a přenášet nákladní vozidla nebo traktory, je možná načase si říci několik dalších slov o tom, co to hybridní lepidla ve skutečnosti jsou a díky čemu jsou tak speciální.

Podobně jako řada jiných lidských vynálezů vznikla hybridní lepidla v reakci na potřebu nebo chcete-li na problém, který bylo nutno vyřešit. Ve světě lepení jsou obecně dva hlavní úkoly, které mohou lepidla plnit. Na jedné straně existují vteřinová lepidla založená na kyanoakrylátové technologii, která se snadno používají, lepí skutečně rychle a jsou proto známá mezi spotřebiteli, v domácnostech a u domácích kutilů jako takzvaná superlepidla. Oprávněně mají své místo také ve strojírenství, a to díky svému bezpečnému a snadnému používání, rychlému vytvrzování a vynikajícím výkonnostním charakteristikám na plastech, které jsou v současnosti jedním z nejběžněji používaných materiálů v průmyslu. Postrádají však pružnost a schopnost vyplňování větších spár.

Na druhé straně škály jsou takzvaná konstrukční lepidla. V chemické terminologii mohou být založena na epoxidu, akrylátu, polyuretanu, silikonu nebo SMP (silanem modifikovaném polymeru). Jejich nejsilnějšími přednostmi jsou kromě vynikající strukturní pevnosti, která také dala této skupině lepidel její označení, výborné vlastnosti při vyplňování spár, vynikající výkonnostní charakteristiky na kovech a odolnost vůči nepříznivému prostředí.

Z toho, co zde bylo řečeno, je jasné, že se tyto dvě řady lepidel používají v prakticky opačných situacích. Ale technická realita samozřejmě nespadá vždy do jednoho z těchto dvou extrémů. Jsou jistě případy, kdy potřebujete zaplnit malou spáru a přitom stále žádáte, aby lepidlo rychle vytvrdlo. Plasty se ne vždy lepí k jiným plastům, někdy je potřebujete přilepit ke kovu nebo kompozitnímu materiálu a přitom požadujete, aby vaše součást byla trvanlivá a odolná proti vlivům okolního prostředí.

Tuto skutečnost měli na mysli chemici ve výzkumu a vývoji značky LOCTITE, když vytvářeli první hybridní lepidlo. Nejenže úspěšně vytvořili lepidlo, které má konstrukční trvanlivost a odolnost proti vlivům okolního prostředí, univerzální přilnavost k mnoha různým podkladům a rychle tvrdne i při aplikaci ve větší spáře, ale dosáhli toho také bez použití surovin se zvýšenými bezpečnostními riziky při manipulaci a použití.

Kde jsou hybridní lepidla vaší nejlepší volbou 

I když naše videa tažení vlaků nebo parkování nákladních vozidel s použitím přípravků lepených hybridními lepidly vyvolala veliký zájem a pobavení, buďme upřímní: jak často potřebujete tímto způsobem táhnout vlak nebo parkovat nákladní vůz? Ne příliš často. 

Existují však reálné situace v průmyslové výrobě nebo při opravách, kde se hybridní lepidlo stává nepostradatelným. Tato technologie je naprosto inovativní a my pro ni téměř každý den objevujeme nové možnosti. Zde je jen několik oblastí, ve kterých obvykle překonává všechny ostatní dostupné alternativy. 

Jedním z nejčastějších problémů v moderní výrobě je spojování dvou nebo více materiálů se zcela odlišnými charakteristikami. To je obvykle výzva také pro tradiční metody, ne jen pro lepení. Různé materiály mají různé adhezní vlastnosti, ale také mohou různě reagovat na změny teplot, vlhkost, rázové namáhání nebo jakékoli množství dalších faktorů, kterým může být vystaven konečný výrobek.

Hybridní lepidla tyto problémy překonávají, protože dobře přilnou k velikému množství různých podkladů a výborně odolávají většině ze zmíněných faktorů. Lepení různorodých podkladů je nejčastěji požadavkem při výrobě vnitřních a venkovních značení a reklamních prvků, lepení popisků a štítků RFID na zařízení a ve výrobě prostředků speciální architektury, jako jsou ramena markýz, zábradlí a podobně. 

Dalším běžným požadavkem, například ve výrobě těžkých zvedacích zařízení, vybavení parků, rámů dopravníkových pásů a vybavení fitness center, je rázová pevnost obecně, což je také oblast, kde hybridní lepidla fungují výrazně lépe než ostatní technologie. Pokud potřebujete něco spojit s rychlým vytvrzením a odolností proti chemikáliím, teplotám nebo vlhkosti, často zjistíte, že je hybridní lepidlo vaší jedinou volbou. K typickým příkladům patří tlumiče vibrací, magnetické motory, elektrické vozíky, prodejní automaty, výroba instalací, stavební konstrukce, panely výtahů atd.

Henkel lepidla LOCTITE

Hledáte lepidla na všechny materiály a na každou příležitost? U prémiové značky společnosti Henkel najdete pod označením Loctite vždy to správné lepidlo.

www.zkusteloctite.cz