Jak zvýšit bezpečnost výrobků i zaměstnanců v potravinářství

Jak zvýšit bezpečnost výrobků i zaměstnanců v potravinářství

Přečtěte si případovou studii z továrny na výrobu mléčných výrobků, kde společnost Brady pomohla potravinářské firmě Woodlands Dairy zoptimalizovat výrobní procesy a bezpečnost na pracovišti, s důrazem na vysokou bezpečnost produktů. To vše pomocí spolehlivého značení potrubí, podlah i elektrických kabelů a ovládacích prvků.

Společnost Woodlands Dairy je jedním z největších výrobců UHT mléka v Jihoafrické republice, které se prodává pod její značkou FIRST CHOICE®. Společnost vyrábí i různé sýry, máslo, smetanu, amasi, puding, ochucené mléko, mléčné dezerty, toppingy na dezerty a zmrzlinu.

Ve společnosti Woodlands Dairy potřebovali kvalitní značení potrubí a řešení identifikace, které působením tepla, chladu a kapalin nebledne. Navíc bylo nutné, aby řešení neobsahovalo žádné toxiny a aby bylo plně v souladu s legislativou o bezpečnosti potravin.

Řešení: Značení potrubí a bezpečnostní značky podle platných předpisů, které zůstávají přilepené a čitelné

Společnost Brady navštívila svého zákazníka několikrát a společne s vyšším managementem probírala možná řešení identifikace pro zvýšení bezpečnosti potravin, zlepšení bezpečnosti na pracovišti i optimalizaci provozní efektivity.

Pro bezpečnost na pracovišti se jevilo jako nejdůležitější značení potrubí, protože dokáže rychle odhalit jakákoli rizika spojená se skrytým obsahem potrubí. Společnost Brady navrhla vlastní vyvinuté materiály značení potrubí pro potravinářský průmysl a výrobu nápojů, které splňují požadavky na hygienu a bezpečnost legislativy o bezpečnosti potravin. Jsou vyrobeny z netoxických materiálů, které zůstávají na potrubí, které je vystaveno teplu, chladu a kapalinám, pevně přilepené. Jejich potisk a barevné rozlišení zaměstnance všude tam, kde je to důležité, okamžitě informuje o potenciálních rizicích, připomíná jim nutnost používat správnou ochranu a provádět příslušná bezpečnostní opatření, např. než otevřou nějaký ventil.

Část závodu se modernizovala a společnost Woodlands Dairy se rozhodla, že okamžitě zavede značení podlah. Značení podlah pomáhá vytvořit vysoce přehledné pracoviště, které nabízí vyšší efektivitu a bezpečnost. Společnost Brady nabídla svou vysoce spolehlivou pásku pro značení podlah ToughStripe. Páska je odolná vůči silnému pěšímu provozu i provozu lehkých vozidel, nemusí schnout a na rozdíl od barvy neuvolňuje žádné chemické látky ani kouř, který by mohl výrobu potravin ohrozit.

Pro podporu trvalé bezpečnosti a efektivní identifikaci v závodě ve společnosti Woodlands Dairy rovněž používají kompaktní příruční tiskárny etiket BMP21-PLUS společnosti Brady. Tiskárna BMP21-PLUS je ideální pro identifikaci kabelů a součástí, včetně spínačů a pojistek v elektrických rozvaděčích. Jasná a spolehlivá etiketa rychle ukáže, který obvod každá pojistka kontrolujte, a poskytuje jen málo prostoru pro chybu. Společnost Brady vybrala společně se společností Woodlands Dairy vinylové etikety B-595. Etiketa B-595 je vynikající univerzální identifikační etiketa s dobrou přilnavostí k oceli, kovu natřenému práškovou barvou, členitým povrchům, polypropylenu a sklu. Odkryté kabely jsou pro extra dlouhou trvanlivost a bezpečnost potravin značeny nerezovými visačkami a kabelovými sponami. Nerezové visačky, které by se případně dostaly do jakékoli potraviny, snadno odstraní detektory kovů.

FloorTape applicator group

Výsledek: Optimalizovaná bezpečnost potravin, bezpečnost na pracovišti a efektivita

Bezpečnost potravin, bezpečnost na pracovišti a efektivitu společnost Woodlands Dairy zoptimalizovala díky tomu, že v případech, kdy to je důležité, sdělila zásadní informace pomocí jasných a spolehlivých bezpečnostních značek, etiket a značení potrubí.

„Jedná se skutečně o velmi dobrý výrobek“, řekl Theo Oosthuizen, samostatný technik společnosti Woodlands Dairy. „V minulosti jsme používali jiná značení potrubí, ale časem bohužel bledla. V budoucnu bych určitě doporučoval použít opět výrobky společnosti Brady.“

Máte zájem o bezplatnou konzultaci k zlepšení označováni a identifikace Vašich výrobních prostor? Kontaktujte společnost Brady v České republice

BRADY Česká republika

www.brady.cz

Brady Corporation

Společnost Brady je mezinárodním výrobcem a dodavatelem kompletních řešení pro identifikaci produktů, osob a provozoven. Ve společnosti Brady je závazek k výjimečnému výkonu každý den naším obchodním rozhodnutím. Naše výrobky navrhujeme tak, aby fungovaly způsobem, kterým ostatní prostě nedokáží. Naši lidé jednají způsobem, který pravidelně překračuje očekávání. A naše zaměření a disciplína jako společnosti vedly k solidním a dlouhodobým výkonům pro naše akcionáře. Stručně řečeno, když jde především o výkon, společnost Brady je správnou volbou.

https://www.brady.cz/