Maximální ochrana IP69k ze všech stran

Zcela uzavřená skříň z nerezové oceli bez větracích otvorů a štěrbin - to je to, co odlišuje IPC noax od konkurence. To je stále důležitější požadavek, zejména v potravinářském průmyslu.

Aby byly dodrženy přísné hygienické předpisy při výrobě potravin, musí být systémy a stroje čištěny několikrát denně. Silné dezinfekční prostředky a vysokotlaké čištění se často používají k úplnému odstranění nečistot a choroboplodných zárodků. Aby bylo zajištěno, že počítače noax budou i přes takové agresivní metody čištění spolehlivě fungovat a neztratí žádnou ze svých funkcí, byly noax IPC testovány a certifikovány externím nezávislým institutem v oblastech maximální odolnosti a krytí.

Vaše výhody:

  • Vodotěsný a prachotěsný až do stupně IP69K
  • Snadné čištění, hygienický design
  • Ovládání v rukavicích
  • Zcela uzavřená skříň z nerezové oceli

Další informace zde.

noax - Průmyslové počítače pro extrémní provozní podmínky

Se svými robustními a spolehlivými průmyslovými počítači definuje noax Technologies AG měřítka vzhledem k bezpečnosti a kvalitě. IPC noax jsou navrženy pro extrémní provozní podmínky a nepřetržitý provoz. Nezáleží, zdali je průmyslový počítač noax vystaven vibracím, rázům, vlhkosti, vodě, tlakovému čištění, chladu, horku, bakteriím, olejům, chemikáliím, nečistotám nebo prachu. Dlouhodobě spolehlivě pracuje v drsných provozních podmínkách nepřetržitého provozu.

https://www.noax.com/cs/