Měření teploty a průtoku s přístroji Endress+Hauser

Měření teploty a průtoku s přístroji Endress+Hauser

Od nejjednodušších kompaktních odporových teploměrů pro standardní aplikace prakticky ve všech průmyslových odvětvích přes sofistikované vícebodové termočlánkové teploměry pro chemický a petrochemický průmysl až po světově unikátní samokalibrující se teploměr iTherm TrustSens TM371, který za své jedinečné řešení získal ocenění Zlatý ampér.

Kompaktní teploměry iTherm TM311 mohou obsahovat základní tenkovrstvý senzor Pt100 nebo patentovaný senzor TipSens s nejrychlejší odezvou na trhu. Výstup je buď přímo senzor Pt100 ve čtyřvodičovém připojení nebo 4–20 mA + komunikační rozhraní IO Link. Teploměr nabízí prakticky všechna procesní připojení od závitů až po různé typy hygienických sanitovatelných procesních připojení. Teploměr lze osadit buď přímo do procesu nebo do různých termojímek. Endress+Hauser nabízí pro malé průměry potrubí od 10 mm jedinečné termojímky iTherm TT411 v podobě T kusu nebo 90° kolena. Tyto jímky jsou vyrobeny z jednoho kusu nerezové oceli a nejsou u nich použity žádné svary, což podstatně zjednodušuje jejich použití ve farmaceutických provozech. Použitý konstrukční materiál jak pro teploměr TM311 (tělo i smáčené části) tak pro jímky je nerezová ocel 316L s možností elektroleštění až na 0,38 μm a testem na obsah delta feritu.

Nová modulární řada teploměrů iTherm Moduline zahrnuje čtyři typy odporových a termočlánkových teploměrů pro přímý kontakt s procesem, pro montáž do stávajících termojímek nebo s vlastní vrtanou jímkou z tyčového materiálu nebo svařovanou trubkovou jímkou. Řada iTherm Moduline je určena pro všechny standardní aplikace v energetice, chemii a dalších průmyslových odvětvích.

Vícebodové termočlánky nebo odporové teploměry iTherm Multisens lze využít také pro komplikované aplikace v chemickém a petrochemickém průmyslu nebo pro jednodušší aplikace v potravinářství a krmivářství – vícebodové měření teploty materiálu v sile.

Všechny teploměry řady iTherm Moduline nebo iTherm Multisens je samozřejmé možné doplnit převodníky pro montáž do hlavice teploměru, na lištu do rozvaděče nebo přímo do provozu. Kromě standardních výstupních signálů 4–20 mA, HART, Profibus PA nebo Fieldbus Foundation umožňují převodníky iTherm TMT71 a TMT72 programování a údržbu přes rozhraní Bluetooth, pomocí aplikace Endress+Hauser Smart‑Blue (zdarma dostupná pro iOS a Android).

Endress+Hauser je vedoucí společnosti na trhu ve vývoji a výrobě dvoudrátových průtokoměrů napájených z proudové smyčky 4–20 mA HART nebo po komunikační sběrnici Profibus PA nebo Foundation Fieldbus. Jejich kompletní nabídku uvidíte na dalším z modelů. Magneticko indukční, vírové, ultrazvukové a hmotnostní průtokoměry na principu Coriolisovy síly tvoří ucelenou skupinu s několika unikátními řešeními. U ultrazvukového průtokoměru Prosonic Flow B 200 pro měření bioplynu, skládkového plynu nebo důlního plynu je to možnost stanovení obsahu metanu v měřeném plynu na základě  sofistikované analýzy rychlosti šíření ultrazvuku v plynu. Vírové průtokoměry Prowirl 200 měří nejen objemový průtok tekutin, ale umožňují i přepočty na hmotu, energii nebo normované jednotky díky integrovaným snímačům teploty a tlaku. Bezkonkurenční jsou výpočtové algoritmy umožňující zkrácení potřebných náběžných úseků nebo na trhu jedinečné měření suchosti vodní páry. Dvoudrátový hmotnostní průtokoměr Promass E 200 byl prvním přístrojem svého druhu na světě a za toto řešení získal již v roce 2011 ocenění Zlatý ampér. Od té doby ke dnešnímu dni ho doplnily další průtokoměry s jinými typy senzorů Promass F 200 a Promass A 200.

Speciálně pro energetický průmysl jsou vhodným doplněním teploměrů a průtokoměrů modulární nebo kompaktní panely pro analýzu kvality napájecí a kotlové vody, páry nebo kondenzátu pod názvem SWAS (Steam/Water Analysis System) Tato analýza má významnou roli pro prodloužení životnosti kotlů, turbín a výměníků tepla. Jsou zde proto kladeny vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost nejenom samotných senzorů a převodníků, ale i použitých mechanický komponent, např. ventilů, chladičů a reduktorů tlaku. Srdcem těchto panelů jsou převodníky Liquiline CM44x v jedno nebo vícekanálovém provedení a dále pak senzory pro měření rozpuštěného kyslíku Oxymax H COS22D, vodivosti Condumax CLS15D a pH elektrody Orbisint CPS11D. Měření pH je možné provádět buď přímo nebo pomocí měření vodivosti před a za katexovým výměníkem iontů, který může být také součástí analytického panelu. Převodníky Liquiline umožňují i výpočet obsahů aminů používaných pro úpravu pH napájecí vody. Písmenko D v názvu senzorů označuje digitální provedení již několik let známé pod značkou Endress+Hauser Memosens. Technologie Memosens způsobila při svém uvedení na trh v roce 2004 malou revoluci v doposud používaných standardech elektrického připojení senzorů. Kalibrační data  uložená přímo v pH elektrodě, bezporuchový a rušení odolný digitální přenos standardním komunikačním kabelem a hlavně bezkontaktní propojení pH elektrody na kabel používající induktivní vazbu, to všechno byly faktory, které udělaly z Endress+Hauser Memosens prakticky standardizovanou technologii používanou i několika jinými světovými výrobci.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz