Na vlně HARTování

Obrázek 1: PCU-100, programovatelná řídicí jednotka s GSM modulem Obrázek 1: PCU-100, programovatelná řídicí jednotka s GSM modulem

HART je jedním z nejstarších způsobů dálkové komunikace mezi procesním přístrojem a nadřazeným systémem, a i když je mu již přes 40 let, má stále co říci i v moderních technologiích.

Proč zvolit HART:

  • jednoduchost HW řešení, robustnost a odolnost proti rušivým vlivům
  • ke komunikaci lze využít původní vodiče proudové smyčky 4–20 mA
  • jednou řídicí jednotkou s komunikací HART lze kontrolovat až 256 koncových zařízení
  • po jediné proudové smyčce lze monitorovat i jiné veličiny, které je schopen senzor měřit (např. teplotu)
  • velmi jednoduchý přechod s digitální komunikací do Ex prostředí

HART komunikace má charakter master/slave a funkci nadřazené jednotky (master) může zastávat PLC s příslušným komunikačním modulem nebo je možno zvolit oddělené zařízení ve formě např. HART převodníku (převodník Dinel – UHC-01) nebo jednoduché řídicí jednotky Dinel – PCU-100. Výhodou externí jednotky je, že ji lze použít jak trvale (PCU-100), tak pouze dočasně k nastavení senzoru (UHC-01 i PCU-100). Ten pak může pokračovat v činnosti na analogové bázi s výstupem 4–20 mA. 

Programovatelná řídicí jednotka PCU-100 s GSM modulem

Univerzální jednotka sloužící pro měření, zobrazování a archivaci fyzikální veličiny (výška hladiny, tlak, průtok atp.)

Základní vlastnosti:

  • zahrnuje jednokanálový datalogger se záznamem 500 tis. vzorků, zdroj reálného času, napájení senzoru 4–20 mA, volitelný displej, ovládací tlačítka na čelním panelu, volitelné komunikační moduly
  • připojení k PC pomocí micro USB portu, přehledná aplikace pro nastavení jednotky a připojeného snímače (pouze verze s podporou HART®)
  • volitelný modul GSM umožňuje připojení a zasílání naměřených dat na server dinel.cloud, kde jsou tyto údaje dostupné z internetu a kde je možné data zobrazit v podobě grafů, tabulek a ostatních grafických prvků (tzv. widgetů)
  • volitelný modul s galvanicky odděleným proudovým výstupem 4–20 mA

Univerzální převodník UHC-01

Univerzální převodník z USB na HART®. Nastavování, čtení měřených dat prostřednictvím PC ze zařízení podporujících HART® komunikační protokol.

UHC 01Obrázek 2: UHC-01, převodník z USB na HART

V případě, že chcete na základě změřených dat z hladinoměru řídit kontrolní procesy (např. vypnutí/zapnutí čerpadla, otevření/zavření ventilu) a data zálohovat a vyhodnocovat, pak je doporučeno použít jednotku PCU-100-H. Pro parametrizaci hladinoměru lze jednotku použít samostatně nebo je možné ji připojit k počítači přes USB konektor a parametrizaci provést prostřednictvím softwaru Uni SCADA. Záloha se provádí do vnitřní paměti PCU-100. Data jsou na displeji jednotky nebo je lze stáhnout na SD kartu a přenést do počítače ve formátu csv.

Příklad: Hladina oleje v ležaté válcové nádrži má být měřena kapacitním hladinoměrem CLM-70N-20. Tento typ s ref. trubkou umožňuje kalibraci hladinoměru i mimo nádrž, což usnadňuje instalaci. Hladinoměr se připojí k řídicí jednotce PCU-100, ve které se nastaví převodní charakteristika výšky hladiny na objem dle litrovací tabulky nádrže. Data o objemu v reálném čase se ukládají do jednotky a lze je přenést do počítače k dalšímu spravování.

Uni Scada

Pomocí aplikace Uni SCADA lze provádět čtení i nastavování hodnot jednak samotného senzoru (s komunikací HART), jednak jednotky PCU-100. Aplikace je volně ke stažení na našem webu www.dinel.cz v sekci Ke stažení a je kompatibilní s Windows 10 a 7.

Velkou výhodou Uni SCADA softwaru je, že je vyvíjen naší společností, díky tomu jej můžeme a budeme dále rozvíjet a přizpůsobovat potřebám našich zákazníků.

uni scadaObrázek 3: Aplikace Uni SCADA

 

Dinel

Dinel, s.r.o. je předním výrobcem systémů pro měření výšky hladiny v ČR se stabilním přírůstkem objemu produkce, silným inovačním potenciálem, kvalitním personálním i technologickým zázemím. Jejich hladinoměry, hladinové snímače a sondy nacházejí uplatnění v mnoha zemích světa v celé řadě odvětví. Typickými aplikacemi těchto přístrojů jsou např. čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodní toky, čerpací stanice pro pohonné hmoty, farmacie, chemické technologie, zemědělské a potravinářské technologie, zařízení pro zpracování a skladování stavebních hmot, balicí technika, tepelné a chladicí stroje, energetika, topenářství a automatizace kotlů na biomasu, dopravní a stavební stroje, motory, turbíny, hydraulika, lubrikační systémy, apod. 

https://www.dinel.cz/