Nová verze: EPLAN Smart Wiring 2.8

Ke každému spoji je možné najít příslušný odkaz ve schématu zapojení – tím je dosaženo větší jistoty při projektování Ke každému spoji je možné najít příslušný odkaz ve schématu zapojení – tím je dosaženo větší jistoty při projektování

Na začátku letošního roku představila společnost EPLAN nejnovější podobu softwaru EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8. Nová verze softwaru pro zapojování komponent řídicí techniky v rozváděčích a konstrukci zařízení se zaměřuje hlavně na tři klíčová témata: možnost rozdělení na dílčí projekty, nový testovací režim pro podporu výroby a větší přehlednost při používání softwaru. Závěr: Software EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8 umožňuje realizovat kompletní proces od projektování rozváděčů přes systém řízeného zapojování komponent až po efektivní výrobu celého zařízení.

Nová verze softwaru EPLAN Smart Wiring ještě více optimalizuje proces zapojování komponent v rozváděčích. První zásadní inovací je možnost členění na dílčí projekty. Při návrhu větších rozvodných zařízení pracuje často na jednom projektu více lidí. Nyní je možné rozdělit projekt na jednotlivé části tím, že se vyfiltrují dílčí projekty – lze například provést vizualizaci pouze jedné skříně z pěti v řadě nebo jedné konkrétní montážní desky. Díky tomuto novému nastavení procesu projektování mohou být subdodavatelé ideálním způsobem začleněni do digitálního work-flow. Týmy mohou díky tomuto způsobu práce optimálně spolupracovat a každý člen týmu získá přístup přesně k těm datům, která potřebuje.

Vizualizace kabelových tras

Když mají dva vodiče společný bod připojení, pracuje elektrotechnik obvykle s dvojitými dutinkami. Tyto připojovací body musejí být také jednoznačně identifikovány v systému. Nyní je to velmi snadné díky novému barevnému značení kabelových tras. K tomu přibyla další významná praktická výhoda: Pokud chce elektrotechnik zobrazit schéma zapojení, může se pomocí funkce přeskakování mezi stranami dostat přímo do příslušné části elektrodokumentace. Ve verzi 2.8 byly do softwaru EPLAN Smart Wiring k tomuto účelu nově integrovány také příslušné informace ze schématu zapojení. Specialisté jsou díky tomu ušetřeni mnoha otázek, a tak je zajištěna kvalita na principu dvojí kontroly.

Vše pod kontrolou: lepší grafické zpracování

Další podstatnou inovací je optimalizované grafické zpracování, které díky rozšířenému uživatelskému rozhraní ve verzi 2.8 poskytuje úplně nové možnosti při práci s daty. Příklad: Pokud chce projektant pracovat s bočním či zadním pohledem na skříňový rozváděč, je to nyní možné pouhým stisknutím tlačítka. Takzvané devadesátistupňové rychlé otáčení v softwaru EPLAN Smart Wiring činí tento způsob práce rychlejším, pohodlnějším a přesnějším. Proces urychluje také možnostnastavit libovolně zvolený úhel pohledu jako výchozí. K přehlednému zobrazení přispívá i další inovace: Komponenty, které byly nainstalovány do rozvodné skříně, ale opticky překrývají zobrazení správného propojení, lze nyní nastavit jako průhledné. Uživatel softwaru má tak k dispozici neomezený náhled na všechny spoje – to vše samozřejmě v režimu 3D.

Zajímavé je také zobrazení zapojení, které se zaměřuje na provozní prostředky: Uživatelé nyní mohou v grafickém vyobrazení vybrat jednotlivé provozní prostředky jako stykače či pojistky a příslušný seznam spojů bude zahrnovat pouze tomu odpovídající spoje. Tím software poskytne ten nejlepší přehled pro následující zapojování. Téměř samozřejmé je také to, že jsou podporovány veškeré běžné tiskárny štítků prostřednictvím technologie ovladačů Windows.

Testovací režim zabrání překvapením 

V neposlední řadě poskytuje nový testovací režim více jistoty při konečném testování rozvodné skříně. Každý spoj skutečného skříňového rozváděče, který prošel testem, je barevně označen podle principu semaforu. Na konci testování systém vygeneruje zkušební protokol, jenž poskytne přesné informace o tom, které spoje jsou správně zapojenéa které je případně nutné opravit. To jsou další kroky k zajištění větší spolehlivosti přípravy projektové dokumentace.

EPLAN: efficient engineering

Společnost EPLAN  je součástí skupiny Friedhelm Loh Group, která zaměstnává celosvětově přes 11 300 zaměstnanců a jejíž obrat byl v roce 2016 ve výši 2,2 miliardy EUR. Tím je EPLAN synonymem neustálého pokroku, vývoje, stálosti a bezpečnosti investic. "EPLAN - efficient engineering." - motto společnosti klade důraz na odbornou optimalizaci inženýrských procesů, které pomáhají zákazníkům v dlouhodobém horizontu k vyšší konkurenceschopnosti.

www.eplan.cz