Nové bezpečnostní dveřní systémy od firmy Euchner

Štíhlý bezpečnostní dveřní systém MGBS Štíhlý bezpečnostní dveřní systém MGBS

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních, zejména pak bezpečnostních spínačů a zámků.

Je tomu už téměř 10 let, co byl na trh uveden tehdy zcela unikátní bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB, který se dnes stal téměř standardem na ochranných oploceních, zejména u robotizovaných pracovišť, a to hlavně díky svému konceptu, který zahrnuje vše důležité v jedné snadno montovatelné sestavě. O bezpečnost a ochranu proti neoprávněné manipulaci se stará lety prověřená technologie elektromechanických zámků doplněná o moderní elektroniku využívající unikátně kódované RFID transpondéry. O výjimečném úspěchu dveřního systému MGB svědčí i to, že přední světoví výrobci ochranných oplocení nabízejí ve svém sortimentu montážní sady s předpřipravenými závitovými otvory pro rychlou instalaci.

V letošním roce byl na trh uveden nový štíhlý bezpečnostní dveřní systém MGBS, během podzimu se objeví také nástupce systému MGB s označením MGB2 Classic.

Štíhlý bezpečnostní dveřní systém MGBS (obrázek 1) nemá za úkol nahradit systém MGB, ale spíše jej doplnit v instalacích, které jsou prostorově omezené. Štíhlé provedení zamykacího modulu je přizpůsobeno montáži na profily šířky 40 mm, takže nepřečnívá do stran jako dveřní systém MGB. To se hodí zejména u dveří na vnějším nebo vnitřním rohu ochranného oplocení nebo na rozsáhlých zařízeních, kde je velké množství dveří těsně u sebe a jsou odděleny jen jedním úzkým sloupkem nebo profilem.

Zamykací modul dveřního systému MGBS je tvořen v podstatě bezpečnostním zámkem instalovaným ve velmi robustním celokovovém třmenu. Vše je navrženo tak, aby se jediný zamykací modul dal použít pro levé i pravé dveře, a to posuvné i zavěšené na pantech. Systém MGBS dosahuje úrovně vlastností PLe / kat. 4 dle ČSN EN ISO 13849-1, a to bez vyloučení závady na mechanických dílech zámku (fault exclusion), mimo jiné i díky unikátní konstrukci aktuátoru, která signalizuje jeho nadměrné mechanické přetížení, ještě než dojde k jeho destrukci. Zamykací modul může a nemusí být vybaven ovládacími prvky na přední straně krytu, které jsou vyvedeny do konektoru. Odpadá tak nutnost instalovat poblíž dveří samostatnou krabici s ovládacími prvky, navíc je vše včetně bezpečnostních signálů připojeno jediným kabelem. Prosvětlená tlačítka lze přizpůsobit pomocí vkládacích barevných čoček, které mohou být také potištěny symboly či piktogramy. Oblíbeným doplňkem zejména u variant bez napětí zamčených / napětím odemykaných je mechanické tlačítko ze zadní strany, jež slouží jako únikové uvolnění jištění – tedy odemčení zámku zevnitř chráněného prostoru. To se hodí pro vyproštění náhodně uvězněných osob například při provádění čištění a údržby, které má být podle normy možné bez cizí pomoci a bez použití nástrojů.

Modul vnější kliky obsahuje kromě mechanismu pro instalaci visacích zámků hlavně aktuátor s unikátně kódovaným RFID transpondérem, takže systém MGBS plní požadavky normy ČSN EN ISO 14119:2013 na spínače typu 4 s vysokou úrovní kódování, čímž je zajištěno snadné splnění požadavků na „minimalizování možností ochromení blokovacího zařízení“, tak jak o nich mluví kapitola 7 této normy. Ochromení systému použitím jiného kusu aktuátoru není možné, neboť systém reaguje jen na jeden jediný při instalaci naučený. Dojde-li k poškození naučeného aktuátoru, lze zámek spárovat s jiným kusem, a to velmi snadno i v místě instalace a bez nutnosti použití nějakého programovacího zařízení nebo softwaru.

Pro snadnější odhalení poruch jsou bezpečnostní systémy MGBS vybaveny detailní diagnostikou, LED indikátory jsou umístěny na předním krytu a jsou tedy dobře viditelné. Diagnostické a monitorovací signály je samozřejmě možné pomocí výstupů přivést i do nadřazeného systému.

Zcela novou úroveň diagnostiky však nabízí nový bezpečnostní dveřní systém MGB2 Classic (obrázek 2); v kombinaci s bezpečnostním modulem ESM-CB se diagnostické, profylaktické a procesní informace přenášejí do nadřazeného řídicího systému pomocí rozhraní IO-Link. Na rozdíl od již dříve představeného systému MGB2 Modular ale provedení Classic nekomunikuje prostřednictvím sběrnice PROFINET/PROFISAFE, nýbrž se přímo připojuje k řídicímu systému pomocí OSSD výstupů a lze ho sériově řadit do kombinace až s 10 přístroji.

MGB2 ClassicBezpečnostní dveřní systém MGB2 Classic

Konstruktérům strojů, integrátorům a uživatelům nabízí nová modulární konstrukce systému MGB2 Classic maximální flexibilitu. Kombinováním s velkým počtem libovolně volitelných submodulů je možné pokrýt všechny požadavky na systémy zavírání dveří. Submoduly mohou být osazeny například tlačítky, otočnými spínači s klíčem i bez něj nebo tlačítky nouzového zastavení. To zjednodušuje skladové hospodářství a umožňuje efektivně realizovat dodatečná přání na změny nebo rozšiřování systému.

K univerzálnosti systému MGB2 Classic přispívá také přepínač DIP; podle polohy spínače se bezpečnostní výstupy aktivují už při zavřených a nejištěných dveřích, nebo až při bezpečně zajištěných dveřích. Další zvýšení variability zajišťuje vyhodnocovací modul s jištěním ochranného krytu, který lze upevnit na dveře se závěsy nalevo nebo napravo i na posuvné dveře. Pro individuální přizpůsobení systému MGB2 Classic konkrétní úloze je mimoto k dispozici rozsáhlé portfolio příslušenství EUCHNER, od potvrzovacích tlačítek až po únikové a pomocné odjišťovací prvky.

Kromě robustnosti pouzdra, rozsáhlých diagnostických funkcím a možnosti kdykoli vyměňovat submoduly i za provozu se při vývoji nového člena rodiny MGB2 přihlíželo také ke snadnosti oprav jednotlivých komponent. Veškeré šrouby jsou tudíž zabezpečené proti ztracení a dotahují se či povolují pomocí jediného nástroje. Rychlou a bezproblémovou výměnu dále podporují kódované svorky na připojovacích modulech, které výrazně zkracují zbytečné prostoje.

Pro aplikace typu ochrany procesu, které nevyžadují jištění dveří, se dveřní systémy MGBS a MGB2 Classic dodávají také v provedení bez jisticího elektromagnetu.

www.euchner.cz

EUCHNER - more than safety

EUCHNER je jedna z předních vedoucích světových firem zabývajících se problematikou bezpečnostního inženýrství v průmyslu. Její výrobky rozdělené do třech hlavních divizí (Bezpečnost, Automatizace, Rozhraní člověk-stroj) pomáhají zákazníkům dosáhnout úspěch na trhu, neboť jim nabízí inovativní, moderní a náklady spořící řešení.

 

www.euchner.cz