Nové termokamery FLIR T840 a FLIR GF77 a vysokorychlostní kamery i-SPEED

Nové termokamery FLIR T840 a FLIR GF77 a vysokorychlostní kamery i-SPEED

Zajištění kvalitní a efektivní výroby či provozu s minimálními náklady vyžaduje důkladnou kontrolu a diagnostiku výrobních strojů i procesů. Nástroji s prokazatelnými výsledky jsou jak termokamery FLIR, tak i vysokorychlostní kamery FASTEC a i-SPEED, které umožňují rychle zobrazit skryté děje i problémy a pomáhají nalézt nová řešení v oblasti výzkumu a testování materiálů.

Termokamery FLIR – měření teplot

Spolehlivým nástrojem pro zjištění skutečného stavu strojů, zařízení a výrobních procesů je termodiagnostika – snímání teplotního pole termokamerami FLIR od nejstaršího a největšího výrobce termokamer na světě. Termodiagnostika má výhodu v tom, že se jedná o bezkontaktní metodu, která se provádí za plného provozu a má prokazatelné výsledky ve snížení výrobních a provozních ztrát způsobených neplánovanými odstávkami či zmetkovostí a zároveň zvyšuje spolehlivost strojů a zařízení.

Nejrozšířenější využití termodiagnostiky je v oblasti rozvodů elektrické energie, elektrických strojů a zařízení, mechanických strojů, ale také kontroly teplot výrobních procesů a výzkumu. Nejčastější závady jsou přehřáté elektrické spoje, přetížené stroje i zařízení; to vše může vést k výpadkům strojů a zařízení, což se projeví neplánovanou odstávkou a výrobními ztrátami a v nejhorším případě může dojít k požáru. Pravidelnou kontrolou termokamerou FLIR lze potenciální kritická místa včas odhalit a zabránit tak nemalým ztrátám.

Nabídka ručních i stacionárních termokamer FLIR je největší a uspokojí všechny požadavky na kvalitní bezkontaktní měření teplot. Termokamery FLIR využívají nejmodernější technologie, jsou odolné, mají snadné ovládání a unikátní měřicí i obrazové funkce, jež umožňují měření až do +2000 °C. Využívají se v celé řadě odvětví, jako je elektro (kontrola rozvodů, elektrozařízení a strojů, FVE), strojírenství a mechanika (tepelné namáhání strojů a zařízení), výrobní procesy (kontrola teplot a zpracování materiálu), hutnictví (kontrola teploty taveniny) i stavebnictví (detekce tepelných mostů, vlhkosti atd.), a také k detekci a zobrazení úniků celé řady plynů a těkavých látek.

Funkce FLIR MSX – zvýšení kontrastu

Pro rychlou prostorovou orientaci při termografickém měření nabízí termokamery FLIR patentovanou funkci MSX – multispektrální zobrazení, která je založena na propojení termogramu a reálného snímku, kdy se propojují kontury z reálného obrazu do termogramu. Výsledkem je kvalitnější termogram s mnohem vyšším kontrastem snímaného objektu a také podstatně jednodušší a také rychlejší měření.

Funkce FLIR UltraMax – 4× zvýšené rozlišení

V případech, kdy dochází k ojedinělým potřebám vyššího rozlišení, ale v drtivé většině případů dostačuje stávající rozlišení termokamery, nabízejí termokamery FLIR speciální funkci UltraMax.

Funkce FLIR UltraMax umožňuje pořídit termogramy se 4× vyšším rozlišením a hlavně s vyšší přesností měřených hodnot. Výhodou dále je, že funkce UltraMax je založena jen na vlastním pohybu termokamery uživatelem, tedy nikoli na mechanickém systému pohybu snímače, který se dříve nebo později může poškodit, což by mohlo znamenat nákladnou opravu.

Mezi termokamery, které disponují výše uvedenými obrazovými funkcemi, patří ruční termokamery FLIR Exx (E53, E75, E85 a E95). Nabízejí vysoké rozlišení až 464 × 348 bodů, citlivost až 0,03 °C, výměnné objektivy pro široké spektrum použití s přesným automatickým laserovým ostřením, dálkoměr pro přesné měření vzdálenosti, GPS pro uložení souřadnic místa měření a v neposlední řadě velký a přehledný 4" dotykový displej s českým menu, to vše v kompaktním a odolném provedení.

Vyšší řadou jsou pak termokamery FLIR T530 a FLIR T540 s rozlišením až 464 × 348 bodů (s UltraMax 928 × 696 bodů), které doplňují profesionální termokamery FLIR T640 a T660 s rozlišením 640 × 480 bodů (s UltraMax 1280 × 960 bodů) a špičkovou termokameru FLIR T10x0 s rozlišením 1024 × 768 bodů (s UltraMax 2048 × 1536 bodů). Termokamery FLIR řady T mají 4" dotykový odolný LCD displej a otočnou snímací část v úhlu až 180°, což velmi usnadňuje měření ze všech pozic i těžko přístupných objektů.

Poslední novinkou je unikátní termokamera FLIR T840 s rozlišením 464 × 348 bodů (s UltraMax 928 × 696 bodů) a citlivostí až 0,03 °C, která je vybavena vysoce kontrastním hledáčkem umožňujícím venkovní měření při jakýchkoli světelných podmínkách.

Termokamera FLIR T840 má stejně jako termokamery FLIR Exx výměnné objektivy s přesným automatickým laserovým ostřením pro široké spektrum použití, dálkoměr pro přesné měření vzdálenosti, GPS pro uložení souřadnic místa měření a vyjma vestavěného hledáčku také velký a přehledný 4" dotykový displej s českým menu. Termokamera FLIR T840 je určena zejména profesionálním termodiagnostikům v elektrorozvodných společnostech, ale uplatnění najde i v průmyslových podnicích.

Další novinkou je unikátní, první nechlazená a vysoce citlivá termokamera FLIR GF77, která umožňuje nejen měření teplot, ale hlavně detekci úniku metanu (CH4). Termokamera FLIR GF77 navíc umožňuje detekci dalších plynů, jako je např. SF6, a to díky unikátnímu systému výměnných objektivů, které tvoří speciální filtr pro detekci dalších plynů. Designově vychází z nové termokamery FLIR T840 s kontrastním hledáčkem a dotykovým 4" displejem a otočnou snímací částí v úhlu až 180°, což velmi usnadňuje použití v petrochemickém a plynárenském průmyslu.

Nová termokamera FLIR GF77 tak doplňuje unikátní termokameru FLIR GFx320, jež je certifikována do výbušného prostředí a určená pro detekci plynů, uhlovodíků a těkavých látek, a další ucelenou nabídku speciálních termokamer FLIR GF pro detekci plynů, jako jsou SF6, CO2, CO, chladírenské plyny atd., a FLIR GF309 pro vysokoteplotní měření v pecích.

Termokamery FLIR je možné spojit přes Wi-Fi se smartphonem/tabletem pro přenos obrazu a měřených dat, což lze využít např. pro bezdrátové dálkové ovládání nebo přes Bluetooth s měřicími multimetry FLIR pro záznam externích dat, která jsou pro mnohá měření nepostradatelná. Uložené snímky a radiometrické videosekvence lze snadno vyhodnotit v programech FLIR a vytvořit přehlednou zprávu z měření nebo exportovat data pro další zpracování.

Vysoká technická úroveň termokamer FLIR však není jediná hodnota, která je potřebná k dosažení kvalitních výsledků v technické diagnostice. Je to i kvalitní zaškolení a následná podpora uživatelů. To si výrobce FLIR uvědomuje a pro zachování dlouhodobé spokojenosti uživatelů provádí změny nejen po technické stránce termokamer, ale také po obchodní stránce ve výběru svých partnerů.

Vysokorychlostní kamery FASTEC pro využití v průmyslu

V průmyslových provozech se běžně používají stroje s velmi rychlými a přesnými pohyby. Jejich spolehlivost a přesnost ovlivňuje kvalitu výrobku, a tedy i výrobní náklady. U rychle se pohybujících strojů (výrobní, balicí, plnicí linky, řezačky, ohýbačky, obráběcí stroje atd.) není možné provést kontrolu pouhým okem či běžnou kamerou, ale speciální, vysokorychlostní kamerou, která umožní kvalitní záznam tisíce snímků za sekundu.

Pro tyto potřeby vyvinula firma FASTEC Paging zcela přenosnou vysokorychlostní kameru FASTEC TS.

Vysokorychlostní kamera FASTEC TS5 umožňuje pořizovat záběry ve vysokém rozlišení až 2560 × 2048 bodů přímo „z ruky“ nebo při montáži na stativ ze vzdáleného PC či bezdrátově z tabletu. Na dotykovém LCD lze přímo na místě analyzovat pohyby stroje a provést jeho seřízení. Právě proto se kamery FASTEC TS5 úspěšně používají v průmyslových provozech s prokazatelným přínosem zvýšení spolehlivosti strojů a snížení zmetkovosti.

Vysokorychlostní kamery i-SPEED pro vědu a výzkum

Pro účely výzkumu velmi rychlých dějů (obrábění, crash testy, testy airbagů atd.) jsou určeny špičkové vysokorychlostní kamery i-SPEED od výrobce iXCameras (dříve Olympus). Vysokorychlostní kamery i-SPEED vynikají celou řadou bezkonkurenčních parametrů, jako jsou kvalita a rozlišení obrazu vs. rychlost snímání a příznivá cena.

Novinkou je vysokorychlostní kamera i-SPEED 513 s full HD rozlišením 1920 × 1080 bodů (při > 6300 fps) a rychlostí záznamu až 500 000 fps s vysokou citlivostí, kvalitou obrazu a hlavně příznivou cenou. Na úplné špičce stojí kamery i-SPEED 726, které díky snímači s vysokým rozlišením 2048 × 1536 bodů a díky záznamu až 1 000 000 fps umožňují využití zejména v oblasti výzkumu a testování materiálů, kde přinášejí kamery i-SPEED 5 i 7 bezkonkurenční výhodu při studování extrémně rychlých dějů.

Společnost Spektra Vision, s. r. o., jako PREMIUM Partner FLIR nabízí široké spektrum pokročilých termokamer FLIR s bezkonkurenční desetiletou zárukou na snímač a dále celou řadu diagnostických přístrojů a metod, mezi něž patří systémy pro nedestruktivní testování na bázi termografie (IrNDT), průmyslové i laboratorní vysokorychlostní kamery a další diagnostické přístroje.

www.spektravision.cz