Novolink společnosti ABB – most mezi stykači, elektromotory, automatizačními systémy a inteligentními výrobními systémy

Novolink společnosti ABB – most mezi stykači, elektromotory, automatizačními systémy a inteligentními výrobními systémy

Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že průmyslové systémy poháněné elektromotory představují přibližně jednu třetinu celosvětové spotřeby elektrické energie. Každá inovace v oblasti efektivity provozu motorů má proto velké dopady, a to nejen na úspory energie. Novolink, nadstavbový systém stykačů AF společnosti ABB, představuje most mezi stykači, elektromotory, automatizačními systémy a inteligentními výrobními systémy. V reálném čase poskytují zákazníkům data, která potřebují k ovlivnění provozní efektivity výrobních procesů a k implementaci strategií úspory energie.

Vlastnosti a výhody stykačů AF

Typová řada stykačů AF se vyznačuje výjimečnými vlastnostmi, které uživatelům usnadňují projektování, montáž a zaručují vyšší efektivitu dlouhodobého provozu strojů a zařízení.

  • Stykače AF jsou vybaveny cívkou s elektronickou řídicí deskou s mikroprocesorem a usměrňovačem. Cívka je bezhlučná, má vestavěný odrušovací modul a vyznačuje se nízkou spotřebou při sepnutém stavu stykače. Nejpoužívanější cívka má rozsah ovládacího napětí 100–250 V AC/DC a je tedy univerzálně použitelná ve všech síťových napětích po celém světě. Velmi se tak zjednodušuje příprava projektů, řízení skladových zásob i následný servis, protože tentýž stykač lze použít ve všech zařízeních, ať již jsou určena pro tuzemsko nebo pro export.
  • Díky cívkám s širokým rozsahem ovládacího napětí bylo možné zredukovat počet typových označení stykačů. To umožňuje optimalizovat skladové zásoby při celkově menším počtu položek.
  • Stykače řady AF jsou elektricky a mechanicky robustní. Kontakty jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů, což umožňuje použití stykačů i v náročných aplikacích, kde lze očekávat velmi časté spínání motorů, například dopravníkové pásy, které je třeba často zastavovat a znovu spouštět, nebo obráběcí stroje s motory, jež musejí často měnit směr chodu. Stykače AF jsou schopné odolat vysokému krátkodobému přetížení a lze je provozovat i v prostředí s extrémními teplotami v rozmezí od –40 až do +70 °C.
  • Stykače řady AF do 38 A jsou k dispozici i v provedení push-in s pružinovými svorkami nového typu, které umožnují připojení tuhých vodičů nebo vodičů s dutinkami bez použití nástroje. Při montáži tak lze díky tomu ušetřit až 50 procent času. Spolehlivé připojení je zajištěno i v náročných podmínkách; po dopravě rozváděče na místo určení již není potřeba kontrolovat utažení svorek, na rozdíl od připojení vodičů šrouby.
  • Stykače řady AF jsou spolehlivé, úsporné a logisticky nenáročné. Nadstavbový modulární systém Novolink jim otevírá možnost připojení do PLC a dále do inteligentních výrobních systémů Průmyslu 4.0.

Novolink stykač řady AF s funkčním modulem SFM1 SCV10 Proudový a napěťový senzor

Nadstavbový modulární systém Novolink

Novolink je nejnovějším přírůstkem do unikátně komplexního automatizačního portfolia společnosti ABB.  Tento nadstavbový modulární systém lze nainstalovat tím nejjednodušším možným způsobem. Funkční modul SFM1 se jednoduše nacvakne na stykače řady AF s ovládacím napětím cívky 24 V DC, včetně stykačů s pružinovými svorkami typu push-in. Systém monitoruje klíčové provozní údaje, jakými jsou doba provozu motoru a počty spínacích cyklů stykače. Prostřednictvím digitálního vstupu lze monitorovat vybavení zkratové ochrany.

Pro další soubor funkcí jsou volitelně k dispozici moduly inteligentního proudového a napěťového senzoru SCV10 nebo proudového senzoru SC10, které se s modulem SFM1 propojí kabelem. Monitorují stav připojeného zařízení a pro ochranu motoru jsou vybavené elektronickou nadproudovou ochranou s volitelnými vypínacími třídami 5E – 30E. Pokročilý tepelný model motoru vypočítává skutečné tepelné zatížení, čas do vypnutí a čas na ochlazení.  Moduly SCV10 a SC10 mají integrovaný proudový transformátor a měří fázové proudy, frekvenci, celkové harmonické zkreslení a další důležité parametry.

Modul SCV10 navíc měří síťová napětí pro výpočet účiníku (cos φ) a činného výkonu, což umožňuje monitoring a ochranu čerpadel, dopravníkových pásů a dalšího připojeného zařízení před poškozením.

Data ze stykačů, motoru a připojených zátěží se bezproblémově integrují do automatizačních systémů B&R prostřednictvím sběrnice X2X. Jednoduchá parametrizace usnadňuje přizpůsobení ochranných funkcí potřebám aplikace.

Uvedení modulů Novolink na trh ukazuje, proč je ABB předním technologickým partnerem pro výrobce strojů, kteří řeší zapojení svých zařízení do inteligentních výrobních systémů. Novolink je jediné řešení, které nabízí nejvyšší úrovně funkcí připojením ke stávajícímu zařízení. Umožňuje digitalizovat v postupných krocích dle aktuálních potřeb a možností. Poskytuje vysoce kvalitní ochranu a monitorování motoru tím nejjednodušším a nejefektivnějším možným způsobem.

Schéma Automatizace strojů

Přínos vzdáleného monitoringu pomocí systému Novolink

Vzdálené monitorování díky systému Novolink identifikuje problémy včas, umožňuje údržbu v tom správném okamžiku, dříve než se objeví problémy, a zajišťuje delší životnost zařízení. Funkce založené na datech, prediktivní údržba, dálkové ovládání, optimalizace v reálném čase a okamžitá diagnostika chyb pomáhají zlepšit provozní výkon, spolehlivost a snížit náklady v dlouhodobém horizontu.

Chcete-li se dozvědět  o systému Novolink více, navštivte webové stránky.

ABB

Společnost ABB je lídrem v oblasti inovativních technologií, jenž v úzce spolupracuje se zákazníky z oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury, čímž utváří budoucí podobu digitalizace průmyslu a zajišťuje tvorbu hodnoty.

www.abb.cz