Aktualizovaná verze softwaru pro 2.5D kamerový systém „Eyes“

Aktualizovaná verze softwaru pro 2.5D kamerový systém „Eyes“

Nová verze rozšiřuje možnosti produktu a umožňuje tak zákazníkům používat nástroje ve stále větším počtu aplikací.

Společnost OnRobot, vedoucí dodavatel ucelené řady robotických nástrojů pro kolaborativní aplikace, představila novou verzi softwaru pro „OnRobot Eyes,“ populárního robotického 2.5D kamerového systému. Aktualizace softwaru je součástí strategie společnosti OnRobot na neustálé zdokonalování portfolia svých produktů zajišťující zákazníkům využití ve stále větším počtu aplikací.

Snadno použitelné roboty a koncové nástroje, které lze opakovaně a flexibilně nasazovat do široké škály aplikací, představují oproti tradičním jednoúčelovým průmyslovým robotům cenově dostupnou alternativu. Investice do automatizace touto cestou zajišťuje výrobcům ještě vyšší produktivitu.

„Tradiční přístupy k průmyslové automatizaci staví do centra pozornosti produkt, což vede k nákladným, komplikovaným řešením jednoduchých automatizačních problémů,“ říká Enrico Krog Iversen, CEO společnosti OnRobot. „OnRobot preferuje praktický přístup zaměřený na konkrétní aplikaci, což znamená poskytování našim zákazníkům snadno použitelné nástroje přizpůsobené konkrétním aplikačním potřebám. Zároveň to znamená neustálé rozšiřování funkčností prostřednictvím aktualizací stávajících produktů k možnému nasazení v nových aplikačních oblastech.

„Nové funkce umožňující nasazovat systém Eyes do aplikací určených ke kontrole kvality a do mobilních sestav, zahrnují jednorázovou detekci více objektů, barev a struktur a nástroje pro automatickou kalibraci orientačních bodů ke zkrácení výrobního cyklu mobilních sestav.

„OnRobot se svými zákazníky vede praktické diskuse, na které pak rychle reaguje prostřednictvím nových verzí a produktových aktualizací,“ říká E. K. Iversen. „Od našich zákazníků jsme se dozvěděli, že jsou spokojení se snadným používáním systému Eyes, ale rádi by měli k dispozici nové funkce pro běžné úkoly kontroly kvality. Nejnovější aktualizace Eyes právě tuto funkci přináší.“

Nové funkce vizuální kontroly pro zkrácení doby cyklu a rychlou ROI

Nové inspekční funkce umožňují systému snadno třídit, kontrolovat nebo vybírat a umisťovat nestrukturované objekty pomocí detekce barev a obrysů – tj. schopnost, kterou většina konkurenčních kamerových systémů nenabízí. Tato metoda detekce nevyžaduje žádné programování, objekty vyhledává na základě operátorem zadaných informací o barvě a velikosti.

Funkce inspekce Eyes mohou být využity například ke kontrole dílů vyjmutých z CNC strojů nebo zjišťování nadměrného či nedostatečného materiálu po vylisování součásti. Nástroje také podporují manuální inspekci: operátoři mohou nastavit kameru a inspekční program, umístit ručně součást do výhledu a provést kontrolu bez nutnosti zapojení robota.

Nová verze umožňuje uživatelům také jednorázovou detekci více objektů, při které systém vybírá všechny objekty pouze na základě jednoho obrázku. Proces se tím zjednodušuje a zkracuje se doba cyklu. Aktualizace obsahuje nástroje, umožňující vyžadovat konkrétní typy objektů a specifikovat parametry použitého uchopovače. 

Integrace „Eyes“ do mobilních robotů

Do výkonné sady nástrojů Eyes byla přidána nová funkce, která umožňuje snadné nasazení na mobilní roboty a nastavení na vozíky, zásobníky a palety. Funkce orientačního bodu zjednodušuje programování mobilních robotů pro pohyb z místa na místo pomocí orientačních bodů definovaných koncovým uživatelem. Orientační body lze také použít k iniciaci konkrétních robotických operací: například při zjištění příjezdu mobilního přepravníku naloženého součástmi k manipulaci do vyhrazeného pracovního prostoru lze snadno přepnout na pick & place aplikaci.

„Stále více výrobců má zájem o nasazení robotických ramen na mobilní platformy různých výrobních a skladových aplikací. Nejnovější aktualizace umožňuje našim zákazníkům nasadit „Eyes“ na mobilní roboty aniž by slevili z požadavků na snadné používání. Naše produkty jsou díky tomu přesvědčivou alternativou pro výrobce všech velikostí,“ říká E. K. Iversen.

www.onrobot.com

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz