Převodníky a doplňky pro sběrnici M-BUS

Obr. 1: PiiGAB 810 převádí sběrnici M‑BUS na Ethernet Obr. 1: PiiGAB 810 převádí sběrnici M‑BUS na Ethernet

Sběrnice M-BUS (také Meter Bus) je určena především pro dálkový odečet hodnot z měřičů spotřeby. Běžně se používá u elektroměrů, měřičů tepla, vodoměrů či plynoměrů. Komunikace probíhá způsobem Master/Slave. Na jednom segmentu sběrnice M-BUS lze připojit až 250 stanic, délka segmentu může být až 1000 m. Komunikuje se zajímavým způsobem, master posílá dotazy změnou napětí, měřiče pak odpovídají změnou odebíraného proudu.

Aby byla zajištěna návaznost na další komunikační rozhraní (Ethernet, Modbus RTU i TCP, RS232…), používá se celá řada převodníků, které nabízí společnost Papouch store s.r.o. 

PiiGAB 810: Převodník M-BUS na Ethernet

Převodník PiiGAB 810 (obr. 1) umožní vzdáleně číst zařízení s rozhraním M-BUS přes Ethernet nebo Internet. Chová se jako transparentní brána pro čtení dat ze sběrnice M-BUS pomocí ethernetových protokolů TCP, UDP, nebo pomocí virtuálního COM portu. Data lze pak číst vzdáleně pomocí vhodného programu (SCADA, databázové programy apod.). PiiGAB 810 se vyrábí ve verzích pro 2, 5, 20 nebo 60 slave M-BUS zařízení. K dispozici je volitelně i šifrování dat.

Převodník PiiGAB 810 se napájí napětím 24V DC/AC a montuje se na lištu DIN. 

PadPuls M1C: Převodník pulzů (S0) na M-BUS

Velmi zajímavým doplňkem je převodník signálů (obr. 2) z pulsních měřidel (například výstup elektroměru S0) na M-BUS. Umožní připojit na sběrnici M-BUS zařízení, která ji standardně nemají.

Obr 2Obr. 2: Převodník PadPuls M1C umožní připojit zařízení s výstupem S0 na M‑BUS

Převodník Relay M1C tak představuje jednoduché řešení pro modernizaci stávajících instalací měřidel energií jako elektroměry, plynoměry či pro měření spotřeby vody, tepla nebo oleje. Konfiguračním programem se nastaví hodnota jednoho pulsu i jednotka – například Wh, kWh, MWh, kJ, m3, litry apod.

Převodníky M1C jsou napájeny stejně jako ostatní zařízení ze sběrnice M-BUS, navíc obsahují baterii, která zajistí správné počítání pulsů i při výpadku napájení.

Převodníky existují ve variantě s jedním (označení PadPuls M1C), dvěma či čtyřmi vstupy (M2C, M4C). Jsou v provedení na lištu DIN.

PiiGAB 900S: Převodník M-BUS na Ethernet, RS, Modbus s konverzí dat

Převodník PiiGAB 900S je evolucí výše uvedeného převodníku PiiGAB 810. Data může přenášet transparentně, ale navíc umí pracovat i se sběrnicí Modbus, kterou některé měřiče energií také používají.

Možné jsou dva způsoby práce:

  • Data ze sběrnice M-BUS jsou uloženy do registrů, z nichž je možné je číst protokolem Modbus TPC. Ten je více rozšířený než M-BUS a pro mnoho programů i zařízení použitelnější.
  • Měřiče s rozhraním Modbus RTU mohou být připojeny do převodníku PiiGAB 900S po sběrnici RS485, a vytvářet tak s měřiči M-BUS jeden systém.

PiiGAB 900S se vyrábí ve variantách pro 5, 20, 60 nebo až 120 zařízení M-BUS a montáž se provádí na lištu DIN.

Obr 3Obr. 3: Konfigurační program pro PiiGAB 900S

Na webu www.papouch.com jsou dostupná i další zajímavá zařízení pro sběrnici M-BUS, například převodník signálů 4–20 mA nebo převodníky M-BUS na RS232 a USB.

Všechny uvedené produkty je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch rádi poradí s jejich aplikací.

Papouch

Papouch s.r.o. vyvíjí a vyrábí produkty pro průmyslovou elektroniku, datové komunikace a měřicí techniku. Specializuje se na zakázkový vývoj a výrobu elektronických systémů - je systémovým integrátorem.

www.papouch.com