Případová studie: Jak snadno zvládat a řídit tisíce kontrol provozního zařízení

Případová studie: Jak snadno zvládat a řídit tisíce kontrol provozního zařízení

Přečte si krátký příklad z praxe, v němž obrovská chemička zvýšila efektivitu inspečních kontrol majetku pomocí kontrolních šablon a automatizovaného hlášení spolehlivými visačkami Unitag a softwarem SafeTrak společnosti Brady.

Velký chemický závod vedl evidenci kontrol majetku v papírové podobě. Na seznamu majetku byly tisíce žebříků, zábradlí a podlahových roštů, požárních dvěří atd., u kterých musela být pravidelně prováděna bezpečnostní kontrola, takže sledování v papírové podobě začalo být z pohledu vedení nadmíru složité a časově náročné.

Závod již používal visačky Unitag společnosti Brady ke sdělování informací, který majetek již byl zkontrolován, považuje se za bezpečný nebo je vyřazen z použití. Aby se zajistila bezpečnost zaměstnanců a dodržování předpisů ze strany závodu efektivně, bylo nutné najít řešení, které nahradí časově náročné ručně psané zprávy o kontrole.

Řešení: Digitální sledování kontrol majetku

Společnost Brady navrhla jako náhradu za celou kontrolní agendu v papírové podobě software SafeTrak s on-line nástrojem. V softwaru SafeTrak lze všechen majetek, který musí být kontrolován, nastavit tak, aby bylo plánování a sledování kontrol mnohem praktičtější. Kontroly majetku lze plánovat v pravidelných intervalech a každý typ majetku, normy nebo vlastní kontrolní šablony lze propojit.

Interní kontroloři obdrží ze softwaru SafeTrak oznámení na své ruční zařízení splňující normu ATEX a kontrolu majetku mohou zahájit naskenováním visačky Multitag společnosti Brady na majetku, s aktivovaným kódem RFID. Předdefinovaná kontrolní šablona kontrolory v terénu vede a zpráva je po dokončení kontroly automaticky rozeslána příslušným osobám.

Majetek je v provozu identifikován pomocí visačky Unitag s aktivovaným kódem RFID, která je odolná vůči intenzivním čisticím procesům. Čip RFID visačky lze naprogramovat, aby spojil konkrétní majetek v provozu s jeho příslušnou historií kontrol a údaji o majetku v softwaru SafeTrak.

Pro splnění specifických potřeb zákazníka společnost Brady flexibilní software SafeTrak za pouhé 3 měsíce příslušným způsobem upravila. Díky tomu mohl náš zákazník snadno a rychle začlenit toto řešení do svých stávajících kontrolních procesů.

Safetrak Firedoor

Výsledek: Rychlá kontrola majetku a automatická hlášení

Díky společnosti Brady může nyní chemička provádět kontroly majetku rychleji, mnohem přesněji a snadněji. Větší množství majetku je zkontrolováno za kratší dobu. Digitální zprávy o kontrolách jsou generovány a sdíleny automaticky a již není třeba vést časově náročnou papírovou evidenci kontrol majetku.

Více informací o vizuálním značení od společnosti Brady >>

Vyžádejte si aplikaci SafeTrak na zkoušku na 30 dní zdarma >>

BRADY Česká republika
www.brady.cz 

Brady Corporation

Společnost Brady je mezinárodním výrobcem a dodavatelem kompletních řešení pro identifikaci produktů, osob a provozoven. Ve společnosti Brady je závazek k výjimečnému výkonu každý den naším obchodním rozhodnutím. Naše výrobky navrhujeme tak, aby fungovaly způsobem, kterým ostatní prostě nedokáží. Naši lidé jednají způsobem, který pravidelně překračuje očekávání. A naše zaměření a disciplína jako společnosti vedly k solidním a dlouhodobým výkonům pro naše akcionáře. Stručně řečeno, když jde především o výkon, společnost Brady je správnou volbou.

https://www.brady.cz/