Rockwell Automation a PTC spouští FactoryTalkInnovationSuite

Rockwell Automation a PTC spouští FactoryTalkInnovationSuite

Nový software FactoryTalkInnovationSuite s technologií PTC pomáhá urychlit naplňování strategie digitální transformace a zvýšit produktivitu zjednodušením složitých procesů průmyslových podniků.

Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové softwarové sestavy FactoryTalkInnovationSuite s technologií PTC, která umožňuje výrobním podnikům optimalizovat jejich průmyslový provoz a poskytuje lepší údaje a přehled pro rozhodování, čímž zvyšuje produktivitu. S touto novou sestavou zákazníci získají kompletní přehled o provozu a stavu systémů z jednoho zdroje informací uvnitř organizace. Tato společná nabídka představuje první produkt, který v návaznosti na strategické partnerství oznámené v červnu spojuje technologie obou společností.

Software FactoryTalkInnovationSuite s technologií PTC zlepšuje konektivitu zařízení provozních technologií (OT) ve výrobních prostorách a přirozeně podporuje rychlé, škálovatelné a bezpečné připojení většiny běžně používaného průmyslového vybavení. V kombinaci s údaji z informačních (IT) aplikací a systémů tak lze v procesu rozhodování využít kompletní digitální znázornění průmyslového vybavení, linek a zařízení na libovolném místě v podniku.

innovation suite

„Jedinečnost naší nabídky spočívá v její schopnosti zlepšit způsob, jakým společnosti využívají IIoT, protože v sobě spojuje odborné znalosti profesionálů v oblasti průmyslu, technologií i výroby,“ říká John Genovesi, nastupující místopředseda segmentu EnterpriseAccounts& Software ve společnosti Rockwell Automation. „Spojujeme tedy inovativní řešení společnosti PTC s předními analytickými systémy a systémy pro řízení výroby (MOM) společnosti Rockwell Automation a výsledkem je specializované průmyslové řešení.“

„Měníme způsob, jakým jsou nejmodernější technologie využívány v průmyslovém prostředí,“ uvádí Catherine Knickerová, vedoucí sekce pro strategická partnerství společnosti PTC. „Výrobci zaznamenali, že se digitální transformace rychle mění, ale při její realizaci jsou stále využívány zastaralé praktiky. Tento souhrnný produkt nabízí komplexní přístup k provozní inteligenci, který organizacím pomůže zbořit bariéry mezi jednotlivými operacemi a urychlit hodnocení a vytváření jejich konkurenční strategie.“

Společná nabídka obsahuje analytické a MOM platformy FactoryTalk® a také průmyslovou IoT platformu ThingWorx® společnosti PTC s průmyslovou konektivitou od Kepwareâ a řešení Vuforia® využívající rozšířenou realitu. Mezi klíčové funkce této nové společné nabídky patří:

  • Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, kteréna základě údajů z více informačních a provozních zdrojů ukazuje přehled operací přizpůsobený dané roli. Vedoucí provozu se tak například může podívat na celkový výkon jedné nebo více provozoven, než se zaměří na výkon konkrétního zařízení nebo faktory ovlivňující celkovou efektivitu.
  • Automatizovaná pokročilá analytika informačních a provozních zdrojů mění obrovské objemy dat na aktivní informace využitelné pro zlepšení výkonu a snížení dopadu odstávek. Uživatelé, kteří zjednoduší složité analytické procesy pomocí výkonné umělé inteligence (AI), mohou proaktivně reagovat na problémy ještě předtím, než dojde ke kritickému selhání.
  • Rozšířená realita (AR) přináší účinnější a efektivnější metody zobrazení informací v reálném světě. AR umožňuje efektivněji školit, sdílet větší množství znalostí a zvýšit míru účinnosti prvních oprav. Například pracovníci údržby mohou díky tomuto řešení získat digitalizované pracovní pokyny, které zohledňují výkon v reálném čase a servisní historii, na jejichž základě mohou technici lépe diagnostikovat a opravit zařízení už napoprvé.
Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ