Simulování brzdné dráhy zvýší bezpečnost a sníží zástavbovou plochu robotické buňky

Simulování brzdné dráhy zvýší bezpečnost a sníží zástavbovou plochu robotické buňky

ABB RobotStudio® nabízí vysoce přesný výpočet brzdné dráhy robotu pro optimalizaci bezpečnosti pracoviště robotické buňky.

ABB RobotStudio®, software pro simulaci a offline programování, je nově vybaven funkcí simulace brzdné dráhy virtuálního robotu, kterou lze využít pro přesný vypočet brzdné dráhy robotu v reálném světě, což umožňuje úsporu místa o 25 %.   

Přesně určit polohu robotu po zastavení je odvislé od řady proměnných, jako je např. rychlost, zatížení nebo vlastní setrvačnost robotu. Tyto faktory, ať každý zvlášť nebo spolu, mohou mít za následek zastavení robotu mimo jeho bezpečnostní zónu, v určitých případech i o desítky centimetrů. Za účelem kompenzace variability brzdných vzdáleností jsou robotické buňky často navrhovány předimenzovaně, aby byl zohledněn případný další pohyb při zastavení robotu.

Nová funkce programu RobotStudio využívá špičkovou technologii řízení pohybu k predikci pohybů robotu s milimetrovou přesností. Tak je možné v RobotStudiu simulovat přesný pohyb robotu, což uživatelům umožňuje určit správnou velikost požadované bezpečnostní zóny a ideální umístění prvků, jako jsou světelné závory, bezpečnostní oplocení a kontroléry.

U aplikací využívajících software ABB SafeMove lze pomocí údajů o konečné poloze robotu určit velikost “zelené”, “žluté” a “červené” zóny, v nichž bude robot buď pokračovat v práci, zpomalí nebo se zastaví v závislosti na pozici operátora. To je obzvláště výhodné v kolaborativních aplikacích, kdy musí být 100% zajištěno, že bude robot v případě přiblížení obsluhy zastaven.

„Tato nová bezpečnostní funkce RobotStudia, určení brzdné dráhy robotu, poskytuje uživatelům informace o pohybech robotu v reálném světě s vysokou přesností,” říká Antti Matinlauri, produktový manažer ABB Robotika. „Předem určit brzdné chování robotu v závislosti na jeho zatížení pomůže systémovým integrátorům a koncovým uživatelům ušetřit čas i náklady a při navrhování a stavbě robotické buňky nebo nastavení bezpečnostní zóny snížit zástavbovou plochu až o 25 %. To umožní našim zákazníkům optimalizovat jejich robotická pracoviště a vytěžit z jejich automatizovaných řešení maximum.”

RobotStudio jakožto virtuální prostředí pro programování a simulaci kompletních robotických pracovišť zůstává na trhu bezkonkurenčním produktem. Díky tvorbě a testování návrhů buněk offline může výrazně zkrátit celkovou dobu projektu, protože umožní ověřit parametry buňky ještě před vytvořením buňky fyzické.

Funkci virtuální brzdné dráhy robotu i mnoho dalších lze stáhnout na https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/downloads.

Pro více informací o programu RobotStudio, softwaru SafeMove nebo řadě průmyslových a kolaborativních robotů ABB navštivte www.abb.com.

ABB

Společnost ABB je lídrem v oblasti inovativních technologií, jenž v úzce spolupracuje se zákazníky z oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury, čímž utváří budoucí podobu digitalizace průmyslu a zajišťuje tvorbu hodnoty.

www.abb.cz