SKF Enlight ProCollect: přístupné, flexibilní a pokročilé monitorování stavu

SKF Enlight ProCollect: přístupné, flexibilní a pokročilé monitorování stavu

Nové výkonné digitální řešení pro sledování vibrací umožňuje průmyslovým podnikům snadno přijmout postupy údržby založené na aktuálních podmínkách.

SKF Enlight ProCollect je nové přenosné řešení pro sledování vibrací, které je navrženo tak, aby pomohlo společnostem zavést inteligentní postupy údržby založené na daných podmínkách nebo aby umožnilo zavedení programů monitorování strojů u širší škály aktiv.

Řešení SKF zahrnuje aktualizovanou verzi ručně ovládaného robustního senzoru QuickCollect, a to spolu s ProCollect, což je zcela nová mobilní aplikace. Aplikace ProCollect je vhodná pro standardní operační systémy iOS nebo Android a byla navržena tak, aby se zjednodušil sběr, interpretace a komunikace provozních i strojních dat o stavu zařízení. Nový software navíc bezproblémově navazuje na SKF Enlight Center – vyspělou webovou monitorovací platformu SKF.

I při své jednoduchosti nedělá Enlight ProCollect kompromisy ohledně toho, co dokáže. Přeprogramované alarmy mohou pomoci operátorům a pracovníkům údržby diagnostikovat a opravit běžné problémy ve výrobním závodě. Vizualizační funkce platformy Enlight Center přitom umožňují společnostem generovat řídicí panely, které poskytují přehled o výkonnosti závodu.

To jim pomáhá činit informovaná rozhodnutí o údržbě, jež splňují jejich obchodní cíle. Týmy údržby mohou pomocí sady pokročilých nástrojů této platformy zjišťovat trendy, diagnostikovat problémy a provádět analýzy příčin. Uživatelé mají také možnost dálkového připojení k SKF službám v rámci Remote Diagnostic Services, což jim zajistí přístup k celosvětové síti spolehlivých odborníků společnosti.

Vlastnictví Enlight ProCollect je stejně flexibilní jako jeho použití. Zákazníci se mohou rozhodnout, zda si řešení koupí přímo, nebo si zvolí předplacený přístup, který poskytuje veškerý hardware, software a podpůrné služby, jež potřebují, za pevný měsíční poplatek.

„Náš model předplacených služeb umožňuje společnostem přesunout náklady na vylepšení programu údržby z CAPEX na OPEX,“ říká Barrie Rodgers, Product Line Manager, Mobile Solutions SKF. „Mohou snadno rozšířit svou smlouvu o další vybavení a služby, jako jsou ložiska nebo mazání.“ Zákazníci mohou navíc přejít k cenovým modelům založeným na výkonu, které snižují náklady a rizika spojená s přechodem na pokročilé systémy založené na aktuálních podmínkách a předvídané spolehlivosti.

www.skf.cz

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz